Maria Epstein

MARIA EPSTEIN 1875-1947

Urodzona w Pilicy k. Olkusza. Córka bankiera warszawskiego Leona Epsteina i Wiktorii Skarżyńskiej pochodzącej z rodziny  ziemiańskiej.

W latach 1914–1916  prowadziła  krótkie kursy sanitarne dla ochotniczek, pracowała w różnych punktach  charytatywnych i szpitalach m.in. na froncie w Grupie   prof. Maksymiliana Rutkowskiego. Działała w akcji niesienia  pomocy ofiarom wojny zorganizowanej przez Książęco–Biskupi Komitet (KBK). Pod kierunkiem prof. Emila Godlewskiego prowadziła szkolenia pielęgniarek, organizowała, punkty szczepień, stacje dezynfekcyjne. Wizytowała szpitale zakaźne. W 1916 organizowała szpital polowy i punkty sanitarne przy IV pułku piechoty (wszedł w skład Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego).

Obszerne informacje o Marii Epstein w dziale Pielęgniarki Zasłużone

Krótką notkę biograficzną na podstawie materiałów archiwalnych CAPP

opracowały: Iwona Czapska i Maria Żmijewska-Laskowska