ZOFIA BOGATKOWSKA-ŁUBIENIOWA 1896-1976

Ukończyła kurs dla sióstr PCK. Następnie w latach 1920–1921  pracowała jako pielęgniarka oddziałowa w szpitalu wojskowym w Warszawie, potem w  Sosnowcu. Pracowała w pawilonach chorych na dur brzuszny i cholerę. Wprowadzając reżim sanitarny poważnie przyczyniła się do zmniejszenia umieralności  wśród chorych. W 1932 wstąpiła do WSP. W 1937 odznaczona Medalem Niepodległości.

 

 


Świadectwo ze szpitala wojskowego - 1921 r

W samochodzie Polsko-Amerykańskiego Czerwonego Krzyża - lata 20

Połowa lat 20 - PCK

Zaświadczenie z Polsko Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom  - 1923 r.

Lata trzydzieste

 

Świadectwo ukończenia kursu dla sióstr pogotowia sanitarnego PCK 1931 r.

Przy sypaniu kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego 1935 r. w Krakowie na Sowińcu

Dyplom Pielęgniarski uprawniający do wykonywania zawodu - 1935 r

W 1934 po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa

 

Legitymacja odznaczenia Medalem Niepodległości 1937 r.
Legitymacja członka zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych 1938 r.

Karta mobilizacyjna 1939 r.

 

Notkę biograficzną na podstawie materiałów archiwalnych CAPP

opracowały: Iwona Czapska i Maria Żmijewska-Laskowska

 

Zobacz więcej: II wojna światowa Zofia Bogatkowska-Łubieniowa