JÓZEFINA DUDAJEK 1894

Urodziła się w Przemyślu. Tam ukończyła 6 klas gimnazjum, a następnie dwuletni kurs sanitarny we Lwowie. Od 1914 pracowała jako pielęgniarka Czerwonego Krzyża w Leopolu. Na wniosek sekretarz zarządu głównego PCK Anny Pankowskiej  (z 4 marca 1927) odznaczona Medalem Florence Nightingale, wręczonym 24 września1927 w sanatorium PCK w Leopolu. Zobacz wpis w Galerii medalistek.

Krótką notkę biograficzną na podstawie materiałów archiwalnych CAPP

opracowały: Iwona Czapska i Maria Żmijewska-Laskowska