Maria Hadera z.d Rosa 1901 - 1991

Urodziła się 30.09.1901 w rodzinie górniczej w Rudzie Śląskiej.

W latach 1919 – 1921 uczestniczyła w trzech Powstaniach Śląskich. Działała w Kompanii Szturmowej w Orzegowie. Uczestniczyła w akcjach powstańczych na terenie Gliwic, Kędzierzyna, Kłodnicy i w rejonie Góry św. Anny. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu powstańczym w Mysłowicach aż do jego likwidacji w 1922r. Od stycznia 1923r. pracowała w Klinice Położniczo-Ginekologicznej w Szpitalu Spółki Brackiej w Chorzowie. Od 1927- 1936r. pełniła w nim funkcję pielęgniarki przełożonej. Do wybuchu II Wojny Światowej pracowała w poradniach przeciwgruźliczych prowadzonych przez PCK.W czasie okupacji była prześladowana przez gestapo za udział w Powstaniach Śląskich. W 1941r. wstąpiła do   Armii Krajowej ps. Szarotka.

W 1963r. odznaczona Medalem Florence Nightingale za bohaterstwo, ofiarność i bezinteresowność.

Zobacz wpis w Galerii medalistek  Medalu Florence Nightingale.

 

opracowały: Iwona Czapska i Maria Żmijewska-Laskowska na podstawie dokumentów CAPP