ANNA NAGÓRSKA

W 1912 po roku nauki w Szkole Pielęgniarstwa Czerwonego Krzyża we Lwowie otrzymała dyplom. Należała do Związku Strzeleckiego i brała czynny udział w jego  działalności. Na początku wojny pracowała w nim jako pielęgniarka, a następnie w  szpitalach Legionów Marszałka Piłsudskiego, a od 1916 w kolumnach i szpitalach epidemicznych na terenie okupacji austriackiej. W 1918 przeszła do pracy w polskich szpitalach wojskowych i frontowych czołówek, gdzie zapadła na ciężki tyfus.

(Z żałobnej karty śp. A. Nagórskiej)

Krótką notkę biograficzną na podstawie materiałów archiwalnych CAPP

opracowały: Iwona Czapska i Maria Żmijewska-Laskowska