Szanowni Państwo, Drodzy Internauci,

Główna Komisja Historyczna działająca przy Zarządzie Głównym  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zaprasza Państwa do wędrówki po Wirtualnym Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego.

Dzięki projektowi przygotowanemu przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, współfinansowanemu ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, możemy realizować marzenie o upowszechnieniu znajomości historii tej niezwykłej profesji.

Losy pielęgniarstwa polskiego są bardzo ściśle związane z losami naszego narodu. Jego rozwój był determinowany sytuacją polityczną, czynnikami ekonomicznymi, społecznymi oraz organizacją ochrony zdrowia. Pielęgniarki zawsze były tam, gdzie potrzebna była pomoc drugiemu człowiekowi -  zarówno w czasach pokoju, jak i podczas konfliktów zbrojnych, kataklizmów i katastrof. Bohatersko niosły pomoc ludności cywilnej i wojsku – na barykadach, frontach i w okopach. Służą swą wiedzą i umiejętnościami ludziom w każdym przedziale wieku i stanie zdrowia, bez względu na ich pochodzenie, rasę, wiarę i poglądy. Podejmują zadania wynikające z oczekiwań stawianych przez społeczeństwo, grupę zawodową i światowe standardy zawodowe. Zrzeszają się w licznych stowarzyszeniach, organizacjach krajowych i międzynarodowych, stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Muzeum jest próbą przedstawienia dziedzictwa, utrwalenia pamięci i wdzięczności za dokonania naszych poprzedniczek oraz wyzwaniem dla następnych pokoleń pielęgniarek i pielęgniarzy. Zachęcamy do poznawania historii pielęgniarstwa, która jest częścią dziedzictwa narodowego, wpisuje się w historię Polski, historię medycyny, zgromadzeń zakonnych oraz polskich kobiet. Znajomość własnych korzeni daje poczucie przynależności, więzi i dumy, poczucie tożsamości zawodowej. Inspiruje i dodaje sił do pracy na rzecz rozwoju profesji.

Przedstawione dokumenty w obecnej fazie tworzenia muzeum stanowią zaledwie niewielką cząstkę  dostępnych  zbiorów. Mamy nadzieję na możliwość kontynuacji tego przedsięwzięcia. Jesteśmy przekonani, że w wielu domach w szufladach i zakamarkach, w pożółkłych papierach i zapomnianych przedmiotach tkwią zaklęte losy ludzi związanych z pielęgniarstwem. Liczymy na Państwa zainteresowanie i współpracę.

Z a p r a s z a m y

Nie ma jutra bez dzisiaj.

Dzisiejszy dzień jutro będzie dniem wczorajszym. A ten to już historia.

Znajomość własnych korzeni daje poczucie przynależności,

więzi, dumy, poczucie tożsamości zawodowej.

Inspiruje i dodaje sił do pracy na rzecz rozwoju profesji.

Krystyna Wolska-Lipiec