KATALOG KOLEKCJI:

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI SZKOŁY

Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy (MSZ) swoją historią sięga do 1939 roku, kiedy to przekształcono półroczne państwowe kursy pielęgniarskie w dwuletnią Szkołę Pielęgniarstwa przy Szpitalu Przemienienia Pańskiego na warszawskiej Pradze, której dyrektorką była szarytka, siostra Wanda Żurawska. W roku 1945 szkoła przyjęła oficjalną nazwę: Miejska Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Przemienienia Pańskiego, a w 1949 roku zmieniono jej nazwę na Państwową Szkołę Pielęgniarstwa Nr 1. Dyrektorką tej szkoły została Irena Nieliwódzka. W 1964 roku szkołę przeniesiono ze Szpitala Przemienienia Pańskiego do nowej siedziby przy ul. Parkowej 23 – do budynku, który w latach dwudziestych był siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. W 1971 roku nastąpiła zmiana nazwy na Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Warszawie. 16 stycznia 1979 roku szkołę odznaczono Medalem Edukacji Narodowej i nadano imię „Pielęgniarek Warszawy”. Idea nazwy szkoły „Imienia Pielęgniarek Warszawy” powstała z chęci uczczenia pamięci i ocalenia od zapomnienia sylwetek warszawskich pielęgniarek, które swoją pracą i życiem dały przykład rzetelnego i ofiarnego wypełniania obowiązków zawodowych oraz prawdziwie patriotycznych postaw. Do Złotej Księgi Patronek Szkoły wpisano 37 zasłużonych pielęgniarek.

A-II/2.2 MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE NR 1 IM. PIELĘGNIAREK WARSZAWY. PATRONKI MSZ. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE POSZCZEGÓLNYCH WARSZAWSKICH PIELĘGNIAREK

A-II/2.2.2 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Haliny Antonowicz. Biografia, dyplomy, zaświadczenia, zwolnienie z Pawiaka, wezwanie na Gestapo, fotografie.

Halina Antonowicz urodziła się 4 marca 1899 roku w Rosji. Nauki pobierała w Wilnie
i Petersburgu. Maturę uzyskała w 1917 roku. Przez rok pracowała w Wydziale Prasowym Komisji Legislacyjnej do spraw Królestwa Polskiego w Petersburgu. W 1918 roku powróciła do Polski. Ukończyła kurs pogotowia sanitarnego PCK w Wilnie i rozpoczęła pracę
w zawodzie pielęgniarki. W październiku 1921 roku wstąpiła do Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa i po odbyciu nauki uzyskała tytuł dyplomowanej pielęgniarki. Przełożona pociągu sanitarnego na wschodnim froncie w latach 1919-1920. Pionierka pracy w Wilnie
w okresie międzywojennym, inspektorka pielęgniarstwa Wydziału Szkolnictwa w Zarządzie Miejskim m.st. Warszawy. Członek Armii Krajowej, więzień Pawiaka.

 1. brak autora. Fotografia - Halina Antonowicz. Brak miejsca i daty wytworzenia
 2. Czapska Iwona. 1987. Krótka notka biograficzna o Halinie Antonowicz. Warszawa. 1905-06-09, [1s.]
 3. Czapska Iwona. 1987. Życiorys Haliny Antonowicz. Warszawa.1987. [9s.]
 4. brak autora. Lata 20. Fotografia - Ochotnicza Legia Kobiet. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20
 5. brak autora. 1919. Fotografia -  Pociąg sanitarny. Nowo – Święciany. 1919-12-20
 6. brak autora. Lata 20. Fotografia - Pociąg sanitarny, sala opatrunkowa. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20.
 7. brak autora. Lata 20. Fotografia - Pociąg sanitarny, wóz oficerski. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20.
 8. brak autora. 1923. Świadectwo ukończenia Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa Haliny Brzozowskiej [Antonowicz]. Warszawa. 1923-11-26. [1s.]
 9. Szlenkier Zofia. 1929. Telegram z życzeniami od Zofii Szlenkierówny do Haliny Brzozowskiej [Antonowicz]. Warszawa. 1929-07-08. [1s.]

10.  brak autora. 1929. Zaświadczenie o przyznaniu prawa do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości Halinie Brzozowskiej [Antonowicz]. Wilno. 1929-08-01. [1s.]

11.  Gerlee Eugeniusz. 1933. Zaświadczenie o pracy Haliny Antonowicz w Klinice Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wilno, Antolak. 1933-01-21. [1s.]

12.  brak autora. Lata 30. Fotografia - Personel Kliniki Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Szpital Wojskowy na Antolaku. Wilno, Antolak. lata 30

13.  brak autora. 1935. Fotografia - Halina Antonowicz przy sypaniu Kopca Marszałka Piłsudskiego. Kraków, Sowiniec. 1935-10-07

14.  brak autora. 1938. Fotografia - Egzamin Pielęgniarski w Domu Macierzystym Sióstr PCK. Warszawa. 1938-03-24

15.  brak autora. 1938. Dyplom nadania Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę Halinie Antonowicz. Warszawa. 1938-11-09. [1s.]

16.  brak autora. 1939. Zaświadczenie o pracy Haliny Antonowicz w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki. 1939-10-03. [1s.]

17.  brak autora. 1941. Karta zwolnienia z Pawiaka Haliny Antonowicz. Warszawa.
1941-01-03.[1s.]

18.  brak autora. 1941. Wezwanie na Gestapo Haliny Antonowicz. Warszawa. 1941.[1s.]

19.  Pawłowicz H. 1941. Decyzja o przeniesieniu Haliny Antonowicz do Wydziału Opieki i Zdrowia. Warszawa. 1941-03-30 [1s.]

20.  Gajewska. 1947. Odpis z Decyzji o przeniesieniu Haliny Antonowicz do Wydziału Kontroli Lekarskiej i Farmaceutycznej. Warszawa. 1947-07-12. [1s.]

21.  Antonowicz Halina. 1948. Rękopis życiorysu Haliny Antonowicz. Warszawa.
1948-04-04. [2s.]

22.  Rutkiewicz Jan. 1948. Wniosek o przyznanie wyższego wynagrodzenia Halinie Antonowicz. Warszawa. 1948-06-01. [2s.]

23.  brak autora. 1951. Decyzja w sprawie przeniesienia Haliny Antonowicz na stanowisko laborantki. Warszawa. 1951-02-28. [1s.]

24.  brak autora. 1951. Zaświadczenie o zgłoszeniu Haliny Antonowicz na dawcę krwi. Warszawa.1951-07-17.[1s.]

25.  Jaroszewska J. 1959. Zaświadczenie o przebiegu pracy Haliny Antonowicz w okresie 1945–1951. Warszawa. 1959-03-04.[1s.]

26.  brak autora. 1970. Umowa o pracę Haliny Antonowicz. Warszawa. 1970-08-17.[1s.]

27.  Psikuta Wiktor. 1977. Zaświadczenie o przyznaniu gratyfikacji jubileuszowej Halinie Antonowicz za 40 lat pracy. Warszawa. 1977-03-30. [1s.]

28.  Antonowicz Krystyna. 1987. Rękopis wspomnienia o Matce Halinie Antonowicz. Warszawa. 1987-01-24. [2s.]

29.  brak autora. Fotografia - Halina Antonowicz w pracy. Brak miejsca i daty wytworzenia

30.  Czapska Iwona. 1987. Rękopis listy gości Krystyny Antonowicz–Skoniecznej. Warszawa. 1987. [1s]

32 strony

A-II/2.2.3 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Zofii Bagińskiej. Biografia,  zaświadczenia, dyplomy, indeks, wspomnienia, nekrologi.

Zofia Bagińska (1929-1978) - Warszawianka, pielęgniarka; aktywna uczestniczka II wojny światowej, aresztowana przez Niemców w 1944 roku. Więzień polityczny Nr 65471
w Ravensbrück. Po wojnie zasłużona nauczycielka zawodu w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie, starszy radca w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

 1. brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty.
 2. brak autora. Fotografia legitymacyjna - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty.
 3. Czapska Iwona. 1982. Krótka notka biograficzna o Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1982. [1s.]
 4. Czapska Iwona. 1982. Życiorys Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1982. [9s.]
 5. brak autora. 1954. Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o złożeniu egzaminu przed Zakładową Komisją Kwalifikacyjną w zawodzie korektorki. Warszawa. 1954-10-10. [1s.]
 6. Przybytko Jadwiga, Filipowa Wiktoria, Kocent Maria. 1964. Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o zatrudnieniu w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa. 1964-05-04. [1s.]
 7. brak autora. 1964. Kwestionariusz osobowy Bagińskiej Zofii. Warszawa. 1964-06-15. [1s.]
 8. Matysiak M. 1965. Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o stażu pracy. Warszawa.
  1965-09-30. [1s.]
 9. brak autora. 1958. Odpis z Dyplomu Zofii Bagińskiej, ukończenia 2-letniej Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa dla absolwentek Szkoły Ogólnokształcącej
  w Warszawie. Warszawa. 1958. [1s.]

10.  brak autora. 1967. Indeks Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1967-09-04. [40s.]

11.  brak autora. 1967. Zaświadczenie wystawione dla Zofii Bagińskiej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Warszawa. Wrzesień 1967. [1s.]

12.  Sztomberkowa A. 1968. Zawiadomienie nadesłane do Zofii Bagińskiej z Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. Warszawa. 1968-01-16. [1s.]

13.  brak autora. 1968. Zaświadczenie z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża potwierdzające pobyt Zofii Koneckiej [Bagińskiej] w obozie koncentracyjnym
w Ravensbrück. Arolsen. 1968-10-30. [1s.]

14.  Suwała Z. 1969. Petycja z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sprawie Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1969-03-08. [1s.]

15.   brak autora. 1976. Zaświadczenie Zofii Bagińskiej o członkostwie w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Warszawa. 1976-03-24. [1s.]

16.  brak autora. 1967. Fotografia - Zofia Bagińska w Danii. Dania. 1967

17.  brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty

18.  brak autora. 1972. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. 1972-05-06

19.  brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty

20.  brak autora. Fotografia - Zofia Bagińska. Warszawa. Brak daty

21.  brak autora. 1978.  Fotografia - Urna z prochami Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1978

22.  brak autora. 1978. Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1978. [1s.]

23.  brak autora. 1978. Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1978. [1s.]

24.  brak autora. 1978. Nekrolog o śmierci Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1978 [1s.]

25.  Wróblewska Maria. 1982. Podanie do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
z Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im Pielęgniarek Warszawy. Warszawa. 1982-01-11 [1s.]

26.  Werthamer Zofia. 1982. Wspomnienie Zofii Werhamer o koleżance Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1982-01-12. [3s.]

27.  Przybytko-Dobrzańska Jadwiga. 1982. Wspomnienie Jadwigi Przybytko- Dobrzańskiej o Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1982-01-17. [2s.]

28.  Wolska-Lipiec Krystyna. 1982. Wspomnienie Krystyny Wolskiej-Lipiec o Zofii Bagińskiej. Warszawa. 1982. [2s.]

29.  Olszewska Zofia. 1985. Podanie do Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego
w Parczewie. Parczew. 1985 [1s.]

30.  Olszewska Zofia. 1986. List do Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1
im. Pielęgniarek Warszawy od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego
w Parczewie. Parczew. 1986 [1s.]

31.  Wróblewska Maria. 1986. Podziękowanie Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy dla Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Warszawa. 1986-05-22 [1s.]

32.  brak autora. 1986. Zaproszenie Marii Wróblewskiej na uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru z okazji X-lecia Medycznego Studium Zawodowego
w Parczewie. Parczew. 1986-10-25 [1s.]

75 stron

A-II/2.2.5 Dokumenty biograficzne i fotografie Marii Berka. Życiorys, fotografie.

Maria Berka - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, członkini Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, długoletnia referentka ds. pielęgniarstwa
w Departamencie Służby Zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, działaczka konspiracyjna. Zginęła w Powstaniu Warszawskim.

 1. brak autora. Lata 20. Fotografia - Berka Maria w latach młodości. Brak miejsca wytworzenia. Lata 20.
 2. brak autora. 1980. Krótka notka biograficzna o Marii Berka. Warszawa. 1980. [1s.]
 3. brak autora. 1980. Życiorys Marii Berka. Warszawa. 1980 [3s.]
 4. Mieczysław Berka. Życiorys Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [2s.]
 5. brak autora. Uzupełnienia i wyjaśnienia do życiorysu Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [1s.]
 6. brak autora. 1998. Życiorys Marii Berka. Warszawa. Brak daty wytworzenia [1s.]
 7. brak autora. 1923. Fotografia - Zwiedzanie Sanatorium w Rudce. Rudka. 1923.
 8. brak autora. 1921. Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa. 1921
 9. brak autora. 1922. Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa. 1922

10.  brak autora. 1922. Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa. 1922

11.  brak autora. 1922. Fotografia -Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa. 1922

12.  Kamińska Hanna. 2013. Skrót życiorysu Marii Berka. Warszawa. 2013 [2s.]

10 stron

 

A-II/2.2.9 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Biografia, zaświadczenia, legitymacje, listy i opaska więzienna z Oświęcimia, indeks, korespondencja, umowy o pracę, dyplomy, podziękowania, zaproszenia.

Jadwiga Dąbrowska-Belońska - harcerka, zasłużona pielęgniarka, więźniarka obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, przełożona pielęgniarek, referent w Centralnym Komitecie Opieki Społecznej, Naczelnik Wydziału Organizacji Średnich Szkół Medycznych, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, działaczka społeczna.

 1. Kamińska Hanna. 1981. Krótka notka biograficzna o Jadwidze Dąbrowskiej
  -Belońskiej Warszawa. 1905-06-03 [1s.]
 2. brak autora. Fotografia do legitymacji Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Brak miejsca
  i daty wytworzenia
 3. Palułowska Janina. 1957. Zaświadczenie o aresztowaniu Jadwigi Belońskiej [Dąbrowskiej] przez Niemców. Warszawa. 1957-10-10 [1s.]
 4. brak autora. 1945. Opaska więzienna Jadwigi Belońskiej. Oświęcim. 1945.
 5. Belońska Jadwiga. 1952. Życiorys Jadwigi Belońskiej. Warszawa. 1952-12-01 [2s.]
 6. Kamińska Hanna. 1981. Życiorys Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Warszawa. Styczeń 1981. [7s.]
 7. Kamińska Hanna. 1981. Wykaz dyplomów, medali i innych dokumentów Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej. Warszawa. Styczeń 1981. [3s.]
 8. brak autora. 1939. Fotografia - Jadwiga Dąbrowska wśród absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. 1939.
 9. brak autora. lata 30, lata 40. Jadwiga Dąbrowska w Hołosku pod Lwowem. Hołosk. Lata 30, lata 40

10.  brak autora. 1941. Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o pracy w Polskim Komitecie Pomocy. Lwów [Lemberg ]. 1941-11-28 [1s.]

11.  Dąbrowska Jadwiga. 1943. Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim]. 1943-09-21 [2s.]

12.  Dąbrowska Jadwiga. 1944. Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim]. 1944-02-15 [2s.]

13.  Dąbrowska Jadwiga. 1944. Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim].1944-03-19 [2s.]

14.  Dąbrowska Jadwiga. 1944. Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim].1944-04-16 [2s.]

15.  Dąbrowska Jadwiga. 1944. Kopia listu Jadwigi Dąbrowskiej z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do ojca. K.L.Auschwitz [Oświęcim].1944-06-18 [2s.]

16.  brak autora. 1955. Legitymacja Jadwigi Belońskiej. Warszawa. 1955-01-17 [1s.]

17.   brak autora. 1945. Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o pobycie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. K.L.Auschwitz [Oświęcim]. 1945-02-01 [1s]

18.  brak autora. 1945. Legitymacja członkowska Związków Zawodowych należąca do Jadwigi Dąbrowskiej. Warszawa. 1945-08-01 [1s]

19.  brak autora. Wójt Gminy w Irenie. 1945. Zaświadczenie Jadwigi Dąbrowskiej o miejscu zamieszkania. Irena, powiat garwoliński. 1945-03-02 [1s]

20.  brak autora. 1947. Legitymacja odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi Dąbrowskiej Jadwigi. Warszawa.1947-07-22 [1s]

21.  brak autora. 1946. Zaproszenie dla Jadwigi Dąbrowskiej na I-szy Ogólnopolski i Międzynarodowy Kongres byłych Więźniów Politycznych. Warszawa. 1946 [1s]

22.  brak autora. 1947. Laurka imieninowa Jadwigi Dąbrowskiej–Belońskiej. Warszawa. 1947-10-15 [1s]

23.  brak autora. 1948. Dyplom przyznania Złotej Odznaki Jadwidze Dąbrowskiej. Warszawa. 1948-07-30 [1s]

24.  brak autora. 1949. Zaświadczenie dla Jadwigi Dąbrowskiej-Belońskiej o pracy w Centralnym Komitecie Opieki Społecznej. Warszawa. 1948-02-28 [1s]

25.  brak autora. 1949. Dyplom uznania Jadwigi Dąbrowskiej. Warszawa. 1949-03-08 [1s]

26.  brak autora. 1949. Umowa Jadwigi Belońskiej w sprawie pracy zawodowej. Warszawa. 1949-07-25 [1s]

27.  brak autora. 1951. Legitymacja przyznania odznaki Jadwidze Bolońskiej. Warszawa. 1951-07-22 [1s]

28.  brak autora. 1952. Dyplom honorowy dla Jadwigi Bolońskiej. Warszawa. Listopad 1952.

29.  brak autora. 1954. Indeks Jadwigi Bolońskiej. Warszawa. 1953-10-01 [76s.]

30.  brak autora. 1954. Dyplom honorowy Jadwigi Bolońskiej. Warszawa. Grudzień 1954 [1s]

31.  brak autora. 1955. Legitymacja przyznania odznaki PCK Jadwigi Bolońskiej. Warszawa. 1955-09-02 [1s]

32.  Hatkes Aniela, Ukleja Wanda. 1957. Oświadczenie o pracy Jadwigi Bolońskiej w Hołosku koło Lwowa. Warszawa. 1957-10-10 [1s]

33.  brak autora. 1958. Fotografia - Jadwiga Belońska z wizytą w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 1 przy Szpitalu Praskim. Warszawa. 1958

34.  brak autora. 1958. Fotografia - Jadwiga Belońska z wizytą w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa Nr 1 przy Szpitalu Praskim. Warszawa. 1958

35.  Maryna. 1959. Karta pożegnalna „Osty” dla Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia. 1959 [1s]

36.  brak autora. 1959. Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi należąca do Jadwigi Belońskiej. Warszawa, Saska Kępa. 1959-10-24 [1s]

37.  brak autora. 1959. Zaświadczenie ze Stacji Krwiodawstwa dla Jadwigi Belońskiej. Warszawa, Saska Kępa. 1959-10-24 [1s]

38.  brak autora. Lata 60. Portret Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia. Lata 60

39.  Jaszczukowa Zofia. 1960. Oświadczenie o pobycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia. 1960-02-03 [1s]

40.  Tetmajer Alina. 1960. Oświadczenie o pobycie w obozie koncentracyjnym Auschwitz Jadwigi Belońskiej. Brak miejsca wytworzenia. 1960-02-03 [1s]

41.  brak autora. 1960. Legitymacja członkowska Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację należąca do Jadwigi Belońskiej. Warszawa, 1960-03-16 [1s]

42.  brak autora. 1962. Legitymacja Jadwigi Belońskiej - ławnika Sądu Powiatowego. Warszawa, 1962-01-02 [1s]

43.  brak autora. 1962. Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Warszawa. 1962-05-05 [1s]

44.  brak autora. Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Brak miejsca wytworzenia i daty. [1s]

45.  brak autora. 1963. Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa. 1963 [1s]

46.  brak autora. 1961. Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa. 1961 [1s]

47.  brak autora. 1966. Legitymacja Jadwigi Belońskiej - członka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Warszawa. 1966 [1s]

48.  brak autora. 1964. Legitymacja Złotego Krzyża Zasługi - Jadwigi Belońskiej. Warszawa. 1964-07-22 [1s]

49.  Rutkiewicz J. 1964. Podziękowanie dla Jadwigi Belońskiej. Warszawa. 1964-12-12 [1s]

50.  brak autora. 1965.Informacja prasowa o śmierci Jadwigi Belońskiej. Warszawa.
1965-11-21 [1s]

51.  Marcyniuk Władysława. 1673. Notatka z życia siostry mojej Jadwigi Dąbrowskiej–Belońskiej. Warszawa. 1973-01-20 [3s.]

52.  Leśniak Zofia. 1973. Notatka z życia śp. Jadwigi Dąbrowskiej–Belońskiej. Warszawa. 1973-01-22 [3s.]

53.  Marcyniuk Władysława. 1973. Odpis listu Władysławy Marcyniuk do Stanisława Kłodzińskiego. Warszawa. 1973-02-16 [1s]

54.  Perzanowska Stefania. 1973. List od dr Stefanii Perzanowskiej do Zofii Leśniak. Radom. 1973-02-18 [4s.]

55.  Kłodziński Stanisław. 1974. Artykuł biograficzny o Jadwidze Dąbrowskiej–Belońskiej. Kraków. 1974 [16s.]

56.  Anna Sawczyńska–Spurny. 1980. Rękopis listu Anny Sawczyńskiej–Spurny. Szczecin. 1980-11-03 [4s.]

57.  Rudecka Aleksandra. 1980. Rękopis listu od Aleksandry Rudeckiej do Jadwigi Bolońskiej. Kraków. 1980-10-09 [4s.]

58.  Mulakowa Anna. 1980. Rękopis listu od Anny Mulakowej do Jadwigi Bolońskiej. Kraków. 1980-11-11 [2s.]

59.  Iżycka Jadwiga. 1980. Rękopis listu od Jadwigi Iżyckiej. Warszawa. 1980-12-13 [2s.]

60.  Wróblewska Maria. 1981. Podziękowanie dla Władysławy Marcyniuk. Warszawa. 1981-01-22 [1s]

172 strony

 

A-II/2.2.10 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Janiny Dutkiewicz. Biografia, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, opinie, legitymacje, podziękowania,  karta ewakuacyjna, fotografie.

Janina Dutkiewicz (1892-1982) - wybitna i zasłużona pielęgniarka polska, uczestniczka
I i II wojny światowej. Organizowała i wykładała kursy sanitarne. Cechowała ją wyjątkowa pracowitość, zdolności organizatorskie, wielkie zamiłowanie do pracy i wrażliwość
na ludzkie cierpienie.

 1. Koch E. I poł. 20 w. Janina Dutkiewicz w latach młodości. Brak miejsca wytworzenia. I poł. 20.
 2. Czapska Iwona. 1984. Życiorys Janiny Dutkiewicz. Warszawa. 1984-01-01. [6s]
 3. Siecińska Katarzyna. 1978. Życiorys Janiny Dutkiewicz. Warszawa. 1978-11-22. [1s]
 4. Siecińska Katarzyna. 1978. Spis przekazanych dokumentów Janiny Dutkiewicz. Do archiwum. Warszawa. 1978-11-22. [1s]
 5. brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w latach młodości. Okres
  I wojny światowej. Brak miejsca wytworzenia. Początek 20 w.
 6. brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w latach młodości,
  w mundurze sanitariuszki. Lata I wojny światowej. Brak miejsca wytworzenia. Początek 20 w.
 7. brak autora. 1915. Fotografia - Serafina Winiarska. Warszawa.1915.
 8. Raczyński. 1915. Fotografia - Stefania Rola – Różycka. Warszawa. 1915.
 9. brak autora. 1916. Fotografia - Janina Dutkiewicz w sali operacyjnej. Warszawa. 1916.

10.  brak autora. 1919. Fotografia - Punkt sanitarny przy Dworcu Petersburskim. Warszawa. 1919.

11.  brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Janina Dutkiewicz w mundurze sanitariuszki. Warszawa. Początek 20 w.

12.  brak autora. 1915. Fotografia - Rosyjski oficer. Brak miejsca wytworzenia.  1915.

13.  brak autora. Początek 20 w. Fotografia - Urząd Pocztowy w Rosji. Brak miejsca wytworzenia.  Początek 20 w.

14.  brak autora. 1917. Fotografia - Janina Dutkiewicz w Permskim Lazarecie. Kraje, Polesie. 1917.

15.  brak autora. 1917. Fotografia - Permski Lazaret Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Kraje, Polesie. 1917.

16.  brak autora. 1913. Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu Kursów Handlowych. Warszawa. 1913-06-05. [1s]

17.  brak autora. 1913. Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu Kursów Handlowych. Warszawa. 1913-06-18. [1s]

18.  brak autora. 1915. Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz odznaczenia Złotym Medalem
na Wstędze Św. Anny. Warszawa – Praga. 1915-06-26. [1s]

19.  brak autora. 1916. Zaświadczenie o przyznaniu Janinie Dutkiewicz Srebrnej Wstążki Medalu Włodzimierza „za troskę”. Mińsk. 1916-03-15. [1s]

20.  Woroniecka Franciszka. 1916. Mianowanie Janiny Dutkiewicz na starszą siostrę. Mińsk. 1916-04-28. [1s]

21.  brak autora. 1917. Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz w języku rosyjskim. Mińsk. 1917-11-01. [1s]

22.  brak autora. 1917. Odpis zaświadczenia Janiny Dutkiewicz w języku rosyjskim
Nr 540.  Brak miejsca wytworzenia. 1917. [1s]

23.  Goldsztejner, Ceceniowski. 1920. Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy
w Szpitalu Wojska Polskiego w Łunińcu i w Szpitalu Ewakuacyjnym Nr 5. Mołodeczno. 1920-12-09. [1s]

24.  brak autora. 1928. Podziękowanie Zarządu Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża dla Janiny Dutkiewicz. Wilno. 1928-07-23. [1s]

25.  Dobrodzicki. 1929. Zaświadczenie o nadaniu medalu pamiątkowego Janinie Dutkiewicz za wojnę 1918-1921. Grodno. 1929-04-24. [1s]

26.  Michejda Kornel. 1931. Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy w Wilnie. Wilno. 1931-07-15. [1s]

27.  brak autora. 1932. Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego Janiny Dutkiewicz. Wilno. 1932-12-02. [1s]

28.  brak autora. 1933. Świadectwo Janiny Dutkiewicz o ukończeniu kursu z ratownictwa ogólnego i przeciwgazowego. Wilno.  1933-06-20. [1s]

29.  Dobaczewski Eugeniusz, Antoni Kiakszto. 1935. Ocena kwalifikacyjna (kwestionariusz) Janiny Dutkiewicz w latach 1932-1934. Wilno.  1935-10-30. [2s]

30.  Dawbor-Markiewicz. 1936. Opinia i ocena pracy Janiny Dutkiewicz. Wilno. 1936. [1s]

31.  brak autora. 1937. Zaświadczenie rejestracyjne Janiny Dutkiewicz do wykonywania praktyki pielęgniarskiej. Wilno. 1937-11-30. [1s]

32.  Kiełbiński A., Kiakszto Antoni. 1937. Ocena kwalifikacyjna (kwestionariusz) Janiny Dutkiewicz za rok 1937. Wilno. 1938-03-16. [1s]

33.  brak autora. 1938. Dyplom Janiny Dutkiewicz - nadanie Brązowego Medalu
za Długoletnią Służbę. Grodno. 1938-05-05. [1s]

34.  brak autora. 1938. Dyplom Janiny Dutkiewicz - nadanie Brązowego Krzyża Zasługi. Warszawa. 1938-12-02. [1s]

35.  Pędzich J. 1939. Lista Kwalifikacyjna Janiny Dutkiewicz. Wilno. 1939-04-13. [1s]

36.  Kiakszto Antoni. 1939. Świadectwo pracy Janiny Dutkiewicz. Wilno. 1939-09-17. [1s]

37.  brak autora. 1945. Karta ewakuacyjna Janiny Dutkiewicz. Wilno. 1945-02-25. [1s]

38.  brak autora. 1945. Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o ewakuacji do Polski.
Brak miejsca wytworzenia. 1945-04-20. [1s]

39.  brak autora. 1945. Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy na etapie w Psim Polu. Psie Pole. 1945-10-02. [1s]

40.  brak autora. 1947. Poświadczenie Janiny Dutkiewicz o rejestracji do pracowników służby zdrowia. Warszawa. 1947-01-23. [1s]

41.  brak autora. 1949. Dyplom Przodownika Pracy w Służbie Zdrowia Janiny Dutkiewicz. Warszawa. 1949. [1s]

42.  brak autora. 1951. Poświadczenie obywatelstwa Janiny Antoniny Dutkiewicz. Warszawa. 1951-07-09. [1s]

43.  brak autora. 1951. Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o pracy w Szpitalu Dziecięcym Nr 1 w Warszawie. Warszawa. 1951-07-24. [1s]

44.  Winer J., Kozieł S., Świaetlik Z. 1952. Specjalna Pochwała dla Janiny Dutkiewicz
za szczególnie sumienną i wydajną pracę. Warszawa. 1952. [1s]

45.  brak autora. 1952. Zaświadczenie Janiny Dutkiewicz o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. Warszawa. 1952-12-17. [1s]

46.  brak autora. 1955. Legitymacja Janiny Dutkiewicz odznaczenia Medalem 10-lecia Polski Ludowej. Warszawa. 1955-01-17. [1s]

47.  brak autora. 1955. Dyplom Janiny Dutkiewicz za osiągnięcia w pracy zawodowej
i społecznej. Warszawa. 1955-05-01. [1s]

48.  brak autora. 1958. Legitymacja odznaki „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” nadana Janinie Dutkiewicz. Warszawa. 1958-07-22. [1s]

49.  brak autora. 1960. Dyplom Janiny Dutkiewicz za wzorową pracę. Warszawa.
1960-07-22. [1s]

50.  brak autora. 1966. Świadectwo Janiny Dutkiewicz o pracy w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Warszawa. 1966-05-05. [1s]

51.  brak autora. 1967. Dyplom uznania Janiny Dutkiewicz. Warszawa. 1967. [1s]

52.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Janina Dutkiewicz w pracy. Warszawa. Lata 60.

53.  Wiechno Wojciech. 1976. Opinia prof. dr med. Wojciecha Wiechno o Janinie Dutkiewicz. Warszawa. 1976-06-19. [1s]

54.  Czapska Iwona, Kamińska Hanna. 1985. „W Hołdzie tym, które odeszły…” - artykuł o Janinie Dutkiewicz. Warszawa. 1985. [2s]

55.  brak autora. Fotografia - Janina Dutkiewicz [1892-1982]. Brak miejsca i daty wytworzenia.

48 stron

 

A-II/2.2.11 Dokumenty biograficzne, działalności zawodowej i społecznej Petroneli Dziemian. Biografia, zaświadczenia, świadectwa, podziękowania, umowy o pracę, nekrologi, akt zgonu.

Petronela Dziemian - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, wybitna i zasłużona pielęgniarka, oddany nauczyciel zawodu, pedagog, aktywny działacz społeczny, uczestniczka ruchu oporu w czasie II wojny światowej.

 1. brak autora. Fotografia - Lusia Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia.
 2. Wiszniewska Anna. 1988. Krótka notka biograficzna o Lusi Dziemian. Warszawa. 1988. [1s]
 3. Wiszniewska Anna. 1987. Życiorys Lusi Dziemian. Warszawa. 1987. [10s]
 4. Dziemian Petronela. 1984. Apel Poległych autorstwa Petroneli Dziemian. Warszawa. 1984-10-20. [6s]
 5. Romanowska Jadwiga. 1947. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Gdańsk. 1947-01-10. [2s]
 6. Lankajtes Wanda. 1946. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. 1946-09-18. [1s]
 7. Niżegorodcew Maria. 1948. Odpis zaświadczenia Petroneli Dziemian o pracy
  w Sanatorium dla Dzieci i Młodzieży w Jaworzu. Jaworze. 1948-10-05. [1s]
 8. Białobrzeski Mieczysław. 1954. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o wyborach
  do Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów. 1954-12-06. [1s]
 9. Miliszewski Antoni. 1955. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Powiatowej Komisji Zdrowia w Piasecznie. Piaseczno. 1955-08-16. [1s]

10.  Czopek Kazimierz. 1955. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Powiatowej Komisji Zdrowia P.R.N. w Piasecznie. Piaseczno.
1955-04-16. [1s]

11.  Białobrzeski Mieczysław. 1955. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Komisji Zdrowia Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów. 1955-03-02. [1s]

12.  brak autora. 1958. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pełnieniu funkcji członka Komisji Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Miejskiej Rady Narodowej
w Skolimowie. Skolimów. 1958-03-14. [1s]

13.  brak autora. 1956. Zawiadomienie kierowane do Petroneli Dziemian w sprawie składu osobowych Komisji Wyborczych. Skolimów. 1956-12-04. [1s]

14.  brak autora. 1961. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o powołaniu na radnego Miejskiej Rady Narodowej w Skolimowie. Skolimów. 1961-04-24. [1s]

15.  Grudziak B. 1958. Upoważnienie dla Petroneli Dziemian. Skolimów. 1958-01-28. [1s]

16.  Romanowska Jadwiga. 1959. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o ukończeniu
i pracy w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Gdańsk. 1959-11-25. [1s]

17.  Polak Eugeniusz. 1962. Zaświadczenie Petroneli Dziemian wydane przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
w Warszawie. Warszawa. 1962-08-03. [1s]

18.  Łapińska Józefina. 1961. Zaświadczenie Petroneli Dziemian o pracy w Radzie Głównej Opiekuńczej. Warszawa. 1961-11-07. [1s]

19.  Janicki Stanisław, Prokopek Mieczysław. 1965. Podziękowanie Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu dla Petroneli Dziemian. Skolimów. 1965-06-05. [1s]

20.  Chmielak S. 1962. Świadectwo pracy Petroneli Dziemian. Warszawa. 1962-03-23. [1s]

21.  Zieliński Stefan. 1965. Podziękowanie Prezydium Rady Narodowej w Warszawie dla Petroneli Dziemian. Warszawa. 1965-08-05. [1s]

22.  Materski Wiktor. 1969. Świadectwo pracy dla Petroneli Dziemian. Warszawa.
1969-09-13. [1s]

23.  Janias Janina. 1970. Podziękowanie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. prof. dr Mieczysława Michałowicza dla Petroneli Dziemian. Warszawa. 1970-11-21. [1s]

24.  Gąssowski Paweł. 1965. Odpis świadectwa o pracy Petroneli Dziemian
w Sanatorium Rehabilitacyjnym Chirurgii Dziecięcej w Konstancinie. Warszawa. 1965-09-04. [1s]

25.  brak autora. 1979. Aneks do umowy o pracę Petroneli Dziemian. Warszawa.
1979-11-26. [1s]

26.  Janias Janina. 1971. Podziękowanie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. prof. dr Mieczysława Michałowicza dla Petroneli Dziemian. Warszawa. 1971-11-20. [1s]

27.  brak autora. 1972. Mianowanie Petroneli Dziemian na stanowisko nauczyciela. Warszawa. 1972-06-29. [1s]

28.  brak autora. 1976. Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Warszawie dla Petroneli Dziemian. Warszawa. Czerwiec 1976. [1s]

29.  brak autora. 1979. Aneks do umowy o pracę Petroneli Dziemian. Warszawa.
1979-01-04. [1s]

30.  brak autora.  Lata 30. Fotografia - Lusia Dziemian po maturze. Brak miejsca wytworzenia. Lata 30.

31.  brak autora.  1968. Fotografia - Liceum Medyczne Pielęgniarstwa im. prof. dr  Mieczysława Michałowicza. Wręczanie dyplomów pielęgniarskich. Warszawa. 1968-07-20.

32.  brak autora.  Fotografia - Petronela Dziemian na wakacjach. Brak miejsca i daty wytworzenia.

33.  brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian podczas pobytu na Węgrzech. Brak miejsca i daty wytworzenia.

34.  brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia.

35.  brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia.

36.  brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Wilnie. Brak miejsca i daty wytworzenia.

37.  brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia.

38.  brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Bułgarii. Brak miejsca i daty wytworzenia.

39.  brak autora. Fotografia - Petronela Dziemian w Zakopanem. Brak miejsca i daty wytworzenia.

40.  brak autora. Fotografia - Zjazd Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. Brak daty wytworzenia.

41.  brak autora. Fotografia - Zjazd Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. Brak daty wytworzenia.

42.  brak autora. 1968. Fotografia - Uroczystość wręczania dyplomów pielęgniarskich. Warszawa. 1968-07-19

43.  brak autora. 1987. Informacja prasowa o śmierci Petroneli Dziemian. Warszawa. 1987-01-18. [1s]

44.  Wiszniewska Anna. 1986. Nekrolog śp. Lusi Dziemian. Warszawa. 1986. [1s]

45.  brak autora. 1986. Nekrolog ś.p. Lusi Dziemian. Warszawa. 1986. [1s]

46.  brak autora. Fotografia - Lusia Dziemian. Brak miejsca i daty wytworzenia.

47.  brak autora. 1986. Odpis skrócony aktu zgonu Petroneli Dziemian. Warszawa. 1986-09-22. [1s]

48.  brak autora. 1986. Fotografia - Grób rodzinny Petroneli Dziemian. Suwałki. Brak daty wytworzenia.

49.  Wiszniewska Anna. Jak powstała Fundacja im. Lusi Dziemian. Maszynopis. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]

50.  Wiszniewska Anna. Jak powstała Fundacja im. Lusi Dziemian. Maszynopis. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]

51.  brak autora. Broszura o Fundacji im. Lusi Dziemian. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]

52.  brak autora. Logo Fundacji im. Lusi Dziemian. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]

51 stron

A-II/2.2.12 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Barbary Glińskiej. Biografia, list, opracowanie, artykuł.

Barbara Glińska - zasłużona pielęgniarka, przełożona Szpitala Maltańskiego, członek Sanitariatu Kedywu, aktywny uczestnik ruchu oporu w czasie II wojny światowej.

 1. brak autora. Lata 40. Fotografia - Glińska Barbara. Brak miejsca wytworzenia. Lata 40.
 2. Chmielewska Mirosława. 1979. Krótka notka o Barbarze Glińskiej. Warszawa. 1979. [1s]
 3. Chmielewska Mirosława. 1979. Życiorys Barbary Glińskiej. Warszawa. 1979. [2s]
 4. Chmielewska Mirosława. Rękopis życiorysu Barbary Glińskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [3s]
 5. Dreyza Jerzy. 1978. List od Naczelnego Lekarza Szpitala Maltańskiego. Częstochowa. 1978-10-29. [2s]
 6. Kwaskowska Stanisława. 1957. Opracowanie nt. organizacji i działalności Sanitariatu Kedywu w okresie VI.1943 - 1.VIII.1944. Warszawa. Lipiec 1957. [15s]
 7. Kwaskowska Stanisława. 1957. Wykaz Oddziałów Kedywu. Warszawa. Lipiec 1957. [3s]
 8. brak autora. 1963. Artykuł pt. „Z otwartych szkatuł”. Warszawa. 1968-06-16. [1s]

27 stron

 

A-II/2.2.15 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Heleny Jarzębowskiej. Biografia, korespondencja, wspomnienia, podziękowania.

Helena Jarzębowska (1905-1961) - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, działaczka Ruchu Oporu, aktywna uczestniczka Powstania Warszawskiego. Więźniarka Pawiaka. Wpisana do Złotej Księgi Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im Pielęgniarek Warszawy w 1982 roku.

 1. brak autora. Fotografia – Helena Jarzębowska. Brak miejsca i daty wytworzenia.
 2. Kamińska Hanna. 1982. Krótka notka biograficzna o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa. 1982. [1s]
 3. Kamińska Hanna. 1982. Życiorys Heleny Jarzębowskiej. Warszawa. 1982-01-14. [9s]
  1. Bogusz Józef. 1980. List od prof. dr Józefa Bogusza do mgr Hanny Kamińskiej
   w sprawie Heleny Jarzębowskiej. Kraków. 1980-11-06. [1s]
  2. Kulczyńska Teresa. 1980. List od Teresy Kulczyńskiej do Hanny Kamińskiej
   w sprawie Heleny Jarzębowskiej. Kraków. 1980-11-08. [1s]
  3. Kaniewska-Iżycka Jadwiga. 1980. Wspomnienie o Helenie Jarzębowskiej „Misiu”, autorstwa Jadwigi Kaniewskiej - Iżyckiej. Warszawa. 1980-11-17. [3s]
  4. Kaniewska-Iżycka Jadwiga. 1980. Korespondencja od Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej  do Hanny Kamińskiej w spawie przekazania wspomnienia o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa. 1980-11-17. [1s]
  5. Wróblewska Maria. 1980. Podziękowanie dla prof. dr Józefa Bogusza od Dyrekcji Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy za nadesłane informacje o Helenie Jarzębowskiej. Warszawa. 1980-12-19. [1s]
  6. Malewska Irena. 1980. List od Ireny Malewskiej do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji o Helenie Jarzębowskiej. Sopot. 1980-12-20. [2s]

10.  Sroczyńska Stanisława. 1981. List od Stanisławy Sroczyńskiej do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji o Helenie Jarzębowskiej. Łódź. 1981-01-03. [4s]

11.  Aszoff Maria. 1981.List od Marii Aszoff do Hanny Kamińskiej w sprawie informacji
o Helenie Jarzębowskiej. Łódź. 1981-01-19. [4s]

12.  Kamińska Hanna. 2011. Życiorys Heleny Jarzębowskiej opracowany do Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego. Warszawa. 2011. [2s]

29 stron

 

A-II/2.2.17 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Aleksandry Kobylińskiej. Biografia, artykuł, fotografie.

Aleksandra Kobylińska - absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, zasłużona pielęgniarka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, wpisana do księgi w poczet patronek Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Warszawie przy ul. Parkowej 23  w 1984r.

 1. brak autora. Fotografia - Aleksandra Kobylińska. Brak miejsca i daty wytworzenia.
 2. Kamińska Hanna. 1984. Krótka notka biograficzna Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa. 1984.  [1s]
 3. Kamińska Hanna. 1984. 1984. Biografia Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa. 1984. [5s]
 4. brak autora. 1939. Fotografia - Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie. Warszawa. 1939.
 5. brak autora. 1941. Fotografia - Aleksandra Kobylińska w gronie absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. 1941.
 6. Kamińska Hanna. 2011. Życiorys Aleksandry Kobylińskiej. Warszawa. 2011. [2s]
 7. Kamińska Hanna, Czapska Iwona. 1985. „W hołdzie najlepszym” - artykuł
  o Aleksandrze Kobylińskiej. Warszawa.  1985. [1s]

9 stron

A-II/2.2.19  Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Urszuli Kulczyckiej. Biografia, zaświadczenia, upoważnienie, dyplomy, świadectwa, legitymacje, podziękowania, fotografie i nekrologi.

Urszula Kuczycka – zasłużona pielęgniarka, absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej przy 
ul. Wilczej Nr 9 w Warszawie. Przełożona pielęgniarek w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 przy ul. Lindleya. Aktywistka społeczna.

 1. Kamińska Hanna. 1990. Krótka notka biograficzna o Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1905-06-12. [1s]
 2. Kamińska Hanna. 1990. Życiorys Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1990. [5s]
 3. brak autora. 1952. Dyplom Urszuli Michalik [Kulczyckiej] o ukończeniu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa. 1952-09-12. [1s]
 4. brak autora. 1952. Odpis dyplomu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Urszuli Michalik [Kulczyckiej]. Warszawa. 1952-09-12. [1s]
 5. brak autora. 1957. Świadectwo dojrzałości Urszuli Michalik [Kulczyckiej]. Warszawa. 1957-06-06. [1s]
 6. Kulczycka Urszula. 1958. Rękopis życiorysu Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1958. [1s]
 7. brak autora. Lata 50. Fotografia - Urszula Kulczycka z mężem Mieczysławem. Brak miejsca i daty wytworzenia.
 8. brak autora. 1964. Legitymacja odznaki „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1964-07-22. [1s]
 9. brak autora. 1967. Zaświadczenie Urszuli Kulczyckiej z kursu języka angielskiego. Warszawa. 1967-06-20. [1s]

10.  brak autora. 1968. Dyplom z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1968-04-07. [1s]

11.  brak autora. 1968. Podziękowanie Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1968-04-07. [1s]

12.  brak autora. 1968. Podziękowanie Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1968-04-10. [1s]

13.  brak autora. 1971. Podziękowanie Kierownictwa Sztabu Wojskowego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1971. [1s]

14.  brak autora. 1973. Podziękowanie Kierownictwa Sztabu Wojskowego dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1973. [1s]

15.  brak autora. 1974. Fotografia - Urszula Kulczycka. Brak miejsca i daty wytworzenia.

16.  Kosobudzka Irena. 1974. Podziękowanie Redakcji „Pielęgniarki i Położnej”
dla Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1974-04-25. [1s]

17.  brak autora. 1974. Odpis zaświadczenia tymczasowego o ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1974-05-30. [1s]

18.  brak autora. 1975. Świadectwo kursu „Podstawowe założenia znowelizowanych przepisów o wynalazczości w zastosowaniu do TMMT” Urszuli Kulczyckiej. Borki. 1975-09-20. [1s]

19.  Glapa Zbigniew. 1975. List gratulacyjny do Dyrektora Naczelnego Urszuli Kulczyckiej od Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Warszawa. 1975-10-07. [1s]

20.  brak autora. 1975. Upoważnienie wystawione dla Urszuli Kulczyńskiej przez Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Warszawa. 1975-11-05. [1s]

21.  brak autora. 1975. Zaświadczenie Urszuli Kulczyckiej o szkoleniu na kursie
dla Kierowniczej Kadry Pielęgniarek. Warszawa. 1975-12-04. [1s]

22.  brak autora. 1976. Dyplom uznania dla Urszuli Kuczyckiej. Warszawa.  1976-10-08. [1s]

23.  Marcinek Irena, Wetmańska Marianna. 1977. Zawiadomienie kierowane do Dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 ul. Lindleya 4, o przyznaniu Odznaki Honorowej PCK Urszuli Kulczyckiej. Warszawa.  1977-04-26. [1s]

24.  brak autora. 1977. Zaświadczenie ukończenia kursu BHP Urszuli Kulczyńskiej. Warszawa.  1977-05-27. [1s]

25.  brak autora. 1978. Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru użytkowego Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1978-02-22. [1s]

26.  brak autora. 1979. Podziękowanie dla Urszuli Kulczyńskiej od Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Kielce. 1979-05-12. [1s]

27.  brak autora. 1979. Odpis z zaświadczenia Urszuli Kulczyckiej o ukończeniu kursu doskonalącego w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Bydgoszcz. 1979-05-26. [1s]

28.  brak autora. 1979. Dyplom Socjalistycznego Związku Studentów Polskich przyznany Urszuli Kulczyckiej . Warszawa. 1979. [1s]

29.  brak autora. 1986. Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1986. [1s]

30.  brak autora. 1986. Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1986. [1s]

31.  brak autora. 1986. Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1986. [1s]

32.  brak autora. 1986. Nekrolog o śmierci Urszuli Kulczyckiej. Warszawa. 1986. [1s]

34 strony

A-II/2.2.20 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Genowefy Kułakowskiej. Biografia, zaświadczenia, rozkazy, wspomnienia, opinie, legitymacje i dyplomy, pokwitowania, oświadczenia, odcinki renty, polisy ubezpieczeniowe, akt zgonu, nekrolog, fotografie.

Genowefa Kułakowska - zasłużona pielęgniarka wojskowa, niosła pomoc żołnierzom
i ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Z oddaniem i poświęceniem pełniła służbę pielęgniarską podczas Powstania Warszawskiego, narażając własne życie (była ranna). Pracowała przy transportach Dzieci Zamojszczyzny.

 1. brak autora. Fotografia - Genowefa Kułakowska w mundurze wojskowym. Brak miejsca
  i daty wytworzenia.
 2. Siecińska Katarzyna. 1981. Życiorys Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1981-01-02. [4s]
 3. brak autora. 1939. Zaświadczenie o pracy Genowefy Kułakowskiej w Wojskowym Szpitalu Okręgowym. Warszawa.  1939-10-22. [1s]
 4. brak autora. 1935. Zaświadczenie PCK o członkostwie Genowefy Kułakowskiej. Włocławek. 1935-11-14. [1s]
 5. brak autora. 1944. Wyciąg z zaświadczenia Genowefy Kułakowskiej o pracy w Punkcie Sanitarno-Odżywczym. Warszawa. 1944-07-10. [1s]
 6. brak autora. 1944. Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o pracy w Punkcie Sanitarno-Odżywczym (wersja oryginalna). Warszawa.  1944-07-10. [1s]
 7. brak autora. 1945. Rozkaz wyjazdu Kułakowskiej Genowefy. Warszawa. 1945-06-23. [1s]
 8. Kułakowska Genowefa. 1945. Wspomnienie Genowefy Kułakowskiej z wkroczenia Armii Radzieckiej do Warszawy. Warszawa.  1945. [1s]
 9. Tyczka Witold. 1945. Opinia dr Witolda Tyczka o pracy Genowefy Kułakowskiej. Warszawa.  1945-01-30. [1s]
 10. Kapuściński Stanisław. 1945. Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej  o pracy w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Kraków. 1945-05-04. [1s]
 11. brak autora. 1945. Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o obowiązku ujawnienia
  się członków Armii Krajowej. Warszawa.  1946-05-09. [1s]
 12. brak autora. 1945. Rozkaz wyjazdu Genowefy Kułakowskiej do Poznania. Kraków – Miasto. 1945-06-18. [1s]
 13. brak autora. 1949. Legitymacja Polskiego Czerwonego Krzyża Genowefy Kułakowskiej. Kraków. 1949. [1s]
 14. Toruń Witold. 1946. Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o pełnieniu czynnej służby wojskowej w Szpitalu Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa. 1946-04-26. [1s]
 15. Rómmel Juliusz. Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o odznaczeniu Krzyżem Walecznych. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]
 16. brak autora. Spis rannych żołnierzy przebywających na ewakuacji Szpitala Wojskowego
  na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]
 17. brak autora. 1946. Książeczka uposażenia Genowefy Kułakowskiej w Szpitalu Poliklinice Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa.  1946-04-16. [1s]
 18. brak autora. 1945. Zaświadczenie Genowefy Kułakowskiej o obowiązku ujawnienia się członków Armii Krajowej. Warszawa. 1945-10-16. [1s]
 19. brak autora. 1960. Legitymacja Genowefy Kułakowskiej z nadania Złotej Odznaki Honorowej Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Warszawa. 1960-11-07. [1s]
 20. brak autora. 1945. Dyplom Genowefy Kułakowskiej z nadania Medalu Zwycięstwa
  i Wolności. Warszawa. 1946-05-09. [1s]
 21. brak autora. 1952. Odpis zaświadczenia o pracy Genowefy Kułakowskiej w Ambulatorium Przyzakładowym w Tartaku w Nowej Wsi. Barczewo. 1952-11-23. [1s]
 22. brak autora. 1950. Zaświadczenie o pracy Genowefy Kułakowskiej w Szpitalu Garnizonowym w Koszalinie. Koszalin. 1950. [1s]
 23. Fiszko Antoni. 1958. Opinia Antoniego Fiszko o Genowefie Kułakowskiej. Warszawa. 
  1958-02-06. [1s]
 24. brak autora. 1952. Rozwiązanie umowy o pracę Genowefy Kułakowskiej z Centralną Przychodnią Lekarską P.K.P. w Olsztynie. Olsztyn. 1952-01-31. [1s]
 25. Mielniczuk Anatol. 1958. Odpis oświadczenia Anatola Mielniczuka o pracy Genowefy Kułakowskiej w Polskim Czerwonym Krzyżu. Warszawa. 1958-02-05. [1s]
 26. brak autora. 1958. Pokwitowanie wpłaty pieniędzy przez Genowefę Kułakowską, z przeprowadzonej akcji rozprowadzania chorągiewek, z okazji 16 rocznicy Powstania Warszawskiego. Warszawa. 1958-07-31. [1s]
 27. brak autora. 1958. Pokwitowanie wpłaty pieniędzy przez Genowefę Kułakowską,
  z przeprowadzonej akcji rozprowadzania broszury, z okazji 15 rocznicy Powstania Getcie. Warszawa. 1958-04-22. [1s]
 28. Rómmel Juliusz. 1959. Odpis zaświadczenia Genowefy Kułakowskiej odznaczenia Krzyżem Walecznych. Warszawa. 1959-07-10. [1s]
 29. Buraczewski Olgierd. Oświadczenie doc. dr Olgierda Buraczewskiego o działalności Genowefy Kułakowskiej w czasie II wojny światowej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]
 30. Strehl Leon. 1959. Odpis wniosku o mianowanie Genowefy Kułakowskiej na stopień podporucznika. Warszawa.  1959-04-21. [1s]
 31. Lenczewski Tadeusz. 1961. Odpis zaświadczenia Tadeusza Lenczewskiego o udziale Genowefy Kułakowskiej w Powstaniu Warszawskim. Warszawa.  1961-01-09. [1s]
 32. brak autora. 1967. Zaświadczenie o przyznaniu renty inwalidzkiej Genowefie Kułakowskiej. Warszawa. 1967-04-01. [1s]
 33. brak autora. 1964. Zaświadczenie uprawniające Genowefę Kułakowską do leczenia
  w wojskowych zakładach leczniczych. Warszawa. 1964-08-05. [1s]
 34. Kułakowska Genowefa. Lata 60. Prośba Genowefy Kułakowskiej o przyznanie odznaczenia
  z okazji 25-lecia Wojska Polskiego. Warszawa. Lata 60. [1s]
 35. Kułakowska Genowefa. 1965. Petycja Genowefy Kułakowskiej do Wicepremiera Piotra Jaroszewicza w sprawie podwyższenia renty specjalnej. Warszawa. 1965-04-26. [1s]
 36. Stawiarska Gabriela. Lata 40. List polecający dr Gabrieli Stawiarskiej. Kraków. Lata 40. [1s]
 37. Wiecławski H., Lubicz-Krupowicz W. 1968. Zaświadczenie o działalności Genowefy Kułakowskiej w Ruchu Oporu podczas okupacji hitlerowskiej. Warszawa. 1968-04-02. [1s]
 38. brak autora. 1961. Legitymacja Wojskowa Genowefy Kułakowskiej - Oficera Rezerwy. Warszawa. 1961-10-30. [1s]
 39. Wiecławski H., Lubicz-Krupowicz W. 1968. Zaświadczenie o działalności Genowefy Kułakowskiej w Ruchu Oporu podczas okupacji hitlerowskiej. Warszawa. 1968-04-02. [1s]
 40. Kafliński Wacław. 1966. Uzasadnienie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia Genowefie Kułakowskiej. Warszawa. 1966-03-29. [1s]
 41. brak autora. 1972. Legitymacja pracownicza Genowefy Kułakowskiej. Warszawa.
  1972-01-07. [1s]
 42. brak autora. 1970. Legitymacja Genowefy Kułakowskiej z nadania Odznaki „Dwudziestopięciolecia LOK”. Warszawa. 1970-10-16. [1s]
 43. brak autora.  1978. Odcinek renty Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1978-11-30. [1s]
 44. brak autora.  1978. Odcinek renty Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1978-12-30. [1s]
 45. brak autora. 1974. Decyzja w sprawie zakwalifikowania Genowefy Kułakowskiej
  do korzystania z usług opieki nad chorym przez punkt PCK. Warszawa. 1974-02-01. [1s]
 46. brak autora. 1976. Zaświadczenie o członkostwie Genowefy Kułakowskiej w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Warszawa. 1976-03-27. [1s]
 47. brak autora. 1972. Polisa Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1972-02-03. [1s]
 48. brak autora. 1975. Wniosek o ubezpieczenie mieszkania oraz polisa Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1975-06-04. [1s]
 49. brak autora. 1979. Odpis skrócony aktu zgonu Genowefy Kułakowskiej. Góra Kalwaria. 1979-01-09. [1s]
 50. brak autora. 1979. Odpis skrócony aktu zgonu Genowefy Kułakowskiej. Góra Kalwaria. 1979-01-09. [1s]
 51. brak autora. 1979. Nekrolog o śmierci Genowefy Kułakowskiej. Brak miejsca wytworzenia. 1905-06-01. [1s]
 52. brak autora. 1979. Umowa zlecenie za usługi pogrzebowe Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1979-01-09. [1s]
 53. brak autora. 1979. Dowód wpłaty pieniędzy na pogrzeb Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1979-01-09. [1s]
 54. brak autora. 1979. Rachunek za wykonanie pogrzebu Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1979-01-15. [1s]
 55. brak autora. 1979. Rachunek za przejazd taksówką na pogrzeb Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. 1979-01-16. [1s]
 56. Kułakowska Genowefa. Wspomnienia Genowefy Kułakowskiej z okresu II wojny światowej.  Warszawa. Brak daty wytworzenia. [23s]
 57. Kułakowska Genowefa. Wspomnienia Genowefy Kułakowskiej z okresu II wojny światowej.  Warszawa. Brak daty wytworzenia. [60s]
 58. Kułakowska Genowefa. Pamiętnik podporucznik w stanie spoczynku Siostry Medycznej Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [12s]
 59. Kułakowska Genowefa. Wspomnienie Genowefy Kułakowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [13s]

165 stron

A-II/2.2.21 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Stanisławy Kwaskowskiej. Biografia, karta legitymacyjna, zaświadczenia, pamiętniki, korespondencja, raport, artykuł.

Stanisława Kwasowska - ochotniczka–sanitariuszka pracowała w Szpitalu Zapasowym
I Litewsko-Białoruskiej Dywizji Strzelców w Baranowiczach, a następnie w Szpitalu Epidemicznym w Mińsku Litewskim. W dzień i nocy pełniła służbę przy ciężko chorych żołnierzach na tyfus brzuszny i plamisty, wzorowo wypełniając swoje obowiązki w trudnych warunkach. Odznaczona  Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921.

 1. brak autora. Lata 50. Fotografia - Stanisława Kwaskowska. Brak miejsca wytworzenia. Lata 50.
 2. Wójcik Czesława. 1980. Skrót życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa. 1980. [1s]
 3. Wójcik Czesława. 1980. Skrót życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa. 1980. [1s]
 4. Wójcik Czesława. 1980. Rękopis życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Warszawa. 1980. [3s]
 5. brak autora. Rękopis życiorysu Stanisławy Kwaskowskiej. Brak miejsca i daty wytworzenia. [3s]
 6. brak autora. 1923. Karta legitymacyjna Stanisławy Szlimówy [Kwaskowskiej]. Warszawa. 1923-11-01. [1s]
 7. Jacyniak. 1929. Zaświadczenie Stanisławy Kwaskowskiej o nadaniu Medalu Pamiątkowego. Warszawa. 1929-06-07. [1s]
 8. Kwaskowska Stanisława. 1957. Pamiętniki żołnierzy Baonu Zośka. Warszawa. 1957. [4s]
 9. Wiszniewska Maria. 2013. List do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego od Wiszniewskiej Marii. Warszawa. 2013-02-20. [1s]

10.  brak autora. 1966. Fotografia - Stanisława Kwaskowska. Brak miejsca wytworzenia. 1966.

11.  Jaśniewicz Zbigniew. 1973. Raport z rozprawy na stopień doktora nauk medycznych Zbigniewa Jaśniewicza pt. „Działalność Kierownictwa Sanitariatu "Kedywu" (kryp. "Rola 81 - Rola 82") przy Komendzie Głównej Armii Krajowej na terenie Warszawy w latach 1943/45”. Warszawa. 1973. [5s]

12.  Wachowicz Barbara. 2011. Artykuł pt. „Żołnierze Boga i Ojczyzny - Powstańcy Warszawscy”. Warszawa. 2011-08-06. [2s]

13.  Wiszniewska Maria. 2013. List Marii Wiszniewskiej do […]. Warszawa. 2013-04-22. [1s]

25 stron

A-II/2.2.22 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Wandy Lankajtes. Biografia, legitymacje, fotografie.

Wanda Lankajtes - pionierka i instruktorka pielęgniarstwa społecznego, wicedyrektorka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Aktywna działaczka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W placówkach służby zdrowia pracowała 45 lat.

 1. brak autora. Lata 40. Fotografia - Wanda Lankajtes w czepku. Brak miejsca wytworzenia. Lata 40.
 2. brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s]
 3. brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s]
 4. brak autora. Życiorys Wandy Lankajtes. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s]
 5. brak autora. 1942. Fotografia - Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa. Kwiecień 1942.
 6. brak autora. 1942. Fotografia - Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Warszawa. Kwiecień 1942.
 7. brak autora. 1982. Legitymacja Wandy Lankajtes - odznaczenie Medalem „Za udział w Wojnie Obronnej 1939”. Warszawa. 1982-08-25. [1s]
 8. brak autora. 1982. Legitymacja Wandy Lankajtes - odznaczenie Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Warszawa. 1982-12-15. [1s]

8 stron

A-II/2.2.24 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Marii Minczewskiej. Biografia, wspomnienia, świadectwa, zaświadczenia, legitymacje, dyplomy, mianowania, zlecenie, kwestionariusz osobowy, zezwolenie, podziękowania, skierowanie, wezwanie, orzeczenie, decyzje, listy gratulacyjne, druki muzyczne, artykuły, fotografie i nekrologi.

Maria Minczewska - wieloletnia nauczycielka, Dyrektor Studium Nauczycielskiego Średnich Kadr Medycznych, Stypendystka WHO, wybitny naukowiec, pedagog, społecznik.

 1. brak autora.  Fotografia - Maria Minczewska. Brak miejsca i daty wytworzenia.
 2. Czapska Iwona. 1981. Maria Minczewska. Warszawa. 1981. [1s]
 3. Czapska Iwona. 1981. Życiorys Marii Minczewskiej. Warszawa. 1981. [9s]
 4. Czapska Iwona. 1981. Przebieg pracy zawodowej Marii Minczewskiej. Warszawa. 1981. [1s]
 5. brak autora. Wspomnienie o Marii Minczewskiej - rękopis. Brak miejsca i daty wytworzenia. [3s]
 6. Szarkowska Irena. 1981. Wspomnienie o Marii Minczewskiej. Brak miejsca wytworzenia. 1981. [2s]
 7. Łysionek Zofia. 1981. Wspomnienie o Marynie Minczewskiej. Warszawa.
  1981-01-16. [2s]
 8. Wróblewska Maria. 1981. Wspomnienie o Marii Minczewskiej. Warszawa.
  1981-01-22. [15s]
 9. Święcicka Krystyna. 1981. „Zawsze jest wśród nas” - wspomnienie o Marii Minczewskiej. Warszawa. 1981-01-14. [3s]

10.  Hutner Rachela. 1981. Wspomnienia o Marii Minczewskiej. Warszawa. 1981. [2s]

11.  Zarembianka-Mirecka Maria. Lata 50. Wspomnienia o Marii Minczewskiej
z okresu lat 1957-1959. Warszawa. Lata 50. [10s]

12.  brak autora. 1944. Duplikat świadectwa dojrzałości Minczewskiej Marii. Zamość. 1944-11-19. [1s]

13.  Romanowska Jadwiga. 1947. Zaświadczenie Marii Minczewskiej o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Gdańsk. 1947-05-28. [1s]

14.  brak autora. 1948. Świadectwo Marii Minczewskiej o ukończeniu 3-miesięcznego kursu dla instruktorek pielęgniarstwa społecznego. Warszawa. 1948-07-23. [1s]

15.  Rutkiewicz Jan. 1949. Zaświadczenie Marii Minczewskiej o przesłuchaniu kursu administracyjno-społecznego. Warszawa. 1949-06-25. [1s]

16.  brak autora. 1951. Legitymacja odznaki „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” Marii Minczewskiej. Warszawa. 1951-03-18. [1s]

17.  brak autora. 1951. Zaświadczenie Marii Minczewskiej o ukończeniu Kursu
dla Instruktorek Pielęgniarstwa. Szczecin. 1951-07-31. [1s]

18.  brak autora. 1952. Zaświadczenie Marii Minczewskiej o obowiązkowym samokształceniu ideologicznym. Łódź. 1952-05-19. [1s]

19.  brak autora. 1954. Dyplom Marii Minczewskiej - Nauczyciela Szkół Średnich Ogólnokształcących i Zakładów Kształcenia Nauczycieli. Warszawa. 1954-05-07. [1s]

20.  brak autora. 1959. Dyplom Marii Minczewskiej o ukończeniu Studiów Wyższych. Warszawa. 1959-05-07. [1s]

21.  brak autora. 1959. Odpis dyplomu ukończenia Studiów Wyższych przez Marię Minczewską. Warszawa. 1959. [1s]

22.  Sztachelski Jerzy. 1962. Mianowanie na Dyrektora Studium Nauczycielskiego Średnich Szkół Medycznych w Warszawie dla Marii Minczewskiej. Warszawa.
1962-01-31. [1s]

23.  brak autora. 1964. Mianowanie Marii Minczewskiej na stopień podporucznika. Warszawa. 1964-08-21. [1s]

24.  brak autora. 1965. Mianowanie Marii Minczewskiej na stopień porucznika. Warszawa. 1965-10-12. [1s]

25.  Stefaniak Irena. 1965. Zlecenie Dyrekcji Studium Nauczycielskiego średnich Szkół Medycznych dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1965-09-01. [2s]

26.  brak autora.  1968. Mianowanie Marii Minczewskiej na stopień kapitana. Warszawa. 1968-05-09. [1s]

27.  Minczewska Maria. 1970. Kwestionariusz osobowy Marii Minczewskiej. Warszawa. 1970-09-12. [1s]

28.  Obara Tadeusz. 1970. Zezwolenie Szefostwa Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1970-09-21. [1s]

29.  brak autora. 1972. Świadectwo pracy Marii Minczewskiej. Warszawa. 1972-09-04. [1s]

30.  Barcikowski Wł. 1972. Podziękowanie Szefostwa Służby Zdrowia MON dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1972-09-05. [1s]

31.  brak autora. 1972. Skierowanie dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1972-09-04. [1s]

32.  brak autora. 1972. Wezwanie dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1972-09-28. [1s]

33.  brak autora. 1972. Orzeczenie lekarskie dla Marii Minczewskiej. Warszawa.
1972-07-01. [1s]

34.  Śliwiński Marian. 1974. Powołanie Marii Minczewskiej na stanowisko Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Średnich Kadr Medycznych. Warszawa.
1974-01-29. [1s]

35.  Obara Tadeusz. 1974. Pozdrowienia i życzenia z okazji Dnia Wojska Polskiego
dla kpt. rez. Marii Minczewskiej. Warszawa. 1974-10-12. [1s]

36.  Śliwiński Marian. 1974. Powołanie Marii Minczewskiej w skład Rady Programowo-Metodycznej. Warszawa. 1974-10-30. [1s]

37.  brak autora. 1974. Zaświadczenie Marii Minczewskiej o uczestnictwie w zajęciach szkolenia partyjnego. Warszawa. 1974-09-07. [1s]

38.  brak autora. 1977. Zaświadczenie Marii Minczewskiej o uczestnictwie w rocznym seminarium. Warszawa. 1977-05-04 [1s]

39.  Minczewska Maria. 1977. Zaświadczenie Marii Minczewskiej o rozwiązaniu stosunku służbowego. Warszawa. 1977-07-16. [1s]

40.  Kosobudzka Irena. 1976. Gratulacje i życzenia od Redakcji „Pielegniarki i Położnej” dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1976-04-30. [1s]

41.  Śliwiński Marian. 1976. Powołanie Marii Minczewskiej na stanowisko profesora szkoły średniej. Warszawa. 1976-07-20. [1s]

42.  brak autora.  1976. Dyplom uznania Marii Minczewskiej. Warszawa. 1976-12-16. [1s]

43.  Mamos Zdzisław. 1977. Decyzja o przyznaniu dodatku specjalnego Marii Minczewskiej. Warszawa. 1977-02-24. [1s]

44.  Śliwiński Marian. 1977. Decyzja w sprawie odwołania Marii Minczewskiej ze stanowiska Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Średnich Kadr Medycznych. Warszawa. 1977-06-02. [1s]

45.  Śliwiński Marian. 1977. Podziękowanie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1977-06-02. [1s]

46.  Muszka Zofia. 1977. Gratulacje i życzenia od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1977-07-20. [1s]

47.  brak autora. 1977. Dyplom przyznania nagrody I stopnia Marii Minczewskiej. Warszawa. 1977. [1s]

48.  Kosobudzka Irena. 1977. Gratulacje i życzenia od Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia dla Marii Minczewskiej. Warszawa. 1977-07-21. [1s]

49.  brak autora.  1978. Wynik badania radiologicznego Marii Minczewskiej. Warszawa. 1978-10-05. [1s]

50.  Wróblewska Maria. 1986. Oświadczenie Marii Wróblewskiej o przekazaniu
nut miniaturowych. Warszawa. 1986-01-02. [1s]

51.  brak autora. Lata 30. Nuty miniaturowe: Nr 801 „Zapomnienie”. Warszawa. Lata 30. [1s]

52.  brak autora. Lata 30. Nuty miniaturowe: Nr 847 „Twe usta kłamią”. Warszawa. Lata 30. [1s]

53.  brak autora. 1980. Opracowanie „Pielęgniarka i Położna - Maria Minczewska”. Warszawa. 1980. [1s]

54.  brak autora. 1980. Artykuł „Twórcze życie o Marii Minczewskiej”. Warszawa. 1980. [1s]

55.  brak autora.  1980. Nekrolog zamieszczony przez Instytut Badań Jądrowych. Świerk. 1980. [1s]

56.  brak autora. 1980. Nekrolog zamieszczony przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Średnich Kadr Medycznych. Warszawa. 1980. [1s]

57.  brak autora. Fotografia - Maria Minczewska z pieskiem. Brak miejsca i daty wytworzenia.

58.  brak autora. Fotografia - Maria Minczewska. Brak miejsca i daty wytworzenia.

59.  brak autora. Fotografia - Maria Minczewska w mundurze wojskowym. Brak miejsca
i daty wytworzenia.

60.  brak autora. Fotografia - Maria Minczewska wręcza dyplom. Brak miejsca i daty wytworzenia.

61.  brak autora. Fotografia - Maria Minczewska wręcza dyplom. Brak miejsca i daty wytworzenia.

94 strony

A-II/2.2.28  Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Kleopatry Pawłowskiej. Biografia, karta personalna, podanie o prace, artykuł.

Kleopatra Pawłowska - absolwentka Szkoły Pielęgniarskiej w Wilnie, aktywna działaczka ruchu robotniczego, zaangażowana w pracę społeczno–polityczną.

 1. brak autora. Lata 30. Fotografia - Kleopatra Pawłowska. Brak miejsca wytworzenia. Lata 30.
 2. Siecińska Katarzyna. 1978. Notka biograficzna o Kleopatrze Pawłowskiej. Warszawa. 1978. [1s]
 3. Siecińska Katarzyna. 1978. Życiorys Kleopatry Pawłowskiej. Warszawa. 1978-11-18. [5s]
 4. Pawłowska Kleopatra. 1952. Rękopis życiorysu Kleopatry Pawłowskiej. Warszawa. 1952-12-16. [2s]
 5. Pawłowska Kleopatra. 1952. Karta personalna Kleopatry Pawłowskiej.  Warszawa. 1952-10-08. [2s]
 6. Pawłowska Kleopatra. 1952. Życiorys Kleopatry Pawłowskiej. Warszawa. 1952-10-10. [3s]
 7. Pawłowska Kleopatra. 1952. Podanie o pracę Kleopatry Pawłowskiej. Warszawa. 1952-10-10. [1s]
 8. brak autora.  Notka biograficzna o Kleopatrze Pawłowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]
 9. Kalinowa Zofia. 1977. Artykuł pt. „Pamięć tamtych dni” poświęcony Kleopatrze Pawłowskiej.  [3s]

18 stron

A-II/2.2.29  Janina Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Janiny Rau–Olejniczakowskiej. Biografia, dowód osobisty, zaświadczenia, legitymacje, mianowanie, dyplomy, podziękowania, artykuły, listy, oświadczenie, wspomnienie, fotografie.

Janina Rau–Olejniczakowska – zasłużona pielęgniarka, nauczycielka zawodu, wybitny wykładowca, Kierownik Centralnego Ośrodka Sanitarnego PCK Okręgu Warszawskiego, Dyrektorka pierwszej i jedynej w Polsce dwuletniej Szkoły Pielęgniarstwa dla  Kobiet Zwolnionych z Administracji.

 1. brak autora. Lata 30. Fotografia - Janina Rau. Brak miejsca wytworzenia.
  Lata 30.
 2. brak autora. 1979. Życiorys Janiny Rau. Warszawa. 1979. [3s]
 3. Rau-Olejniczakowska Janina. Rękopis życiorysu Janiny Rau-Olejniczakowskiej. Brak miejsca i daty wytworzenia. [2s]
 4. Świderski Michał. Życiorys Janiny Rau. Brak miejsca i daty wytworzenia. [3s]
 5. brak autora. 1937. Dowód osobisty Janiny Rau. Warszawa. 1937-12-21. [1s]
 6. Moszkiewicz Stanisław, Wróblewski Stanisław. 1939. Zaświadczenie P.C.K Janiny Rau. Warszawa. 1939-08-26. [1s]
 7. Lewandowski A., Tulczyński M., Zwoliński T. 1945. Zaświadczenie Janiny Rau o przebiegu pracy zawodowej. Warszawa. 1945-01-04. [1s]
 8. Romanowska Jadwiga. 1947. Zaświadczenie Janiny Rau wydane przez Dyrekcję Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Gdańsk. 1947-01-27. [1s]
 9. brak autora. 1947. Zaświadczenie Janiny Rau o odbyciu trzymiesięcznego Kursu Pedagogicznego w Łodzi. Łódź. 1947-07-25. [1s]

10.  brak autora. 1948. Legitymacja PCK Janiny Rau. Warszawa. 1948-01-05. [1s]

11.  Kasprzakowa J. 1949. Mianowanie Janiny Rau na Kierownika Centralnego Ośrodka Sanitarnego PCK Okręgu Warszawskiego. Warszawa. 1949-06-22. [1s]

12.  brak autora. 1949. Dyplom przyznania Odznaki Honorowej III stopnia
Janinie Rau-Olejniczakowskiej. Warszawa. 1949-09-28. [1s]

13.  Biernacki Andrzej. 1949. Podziękowanie dla Janiny Rau-Olejniczakowej. Warszawa. 1949-01-13. [1s]

14.  brak autora. 1949. Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych w Polsce Janiny Rau. Warszawa. 1949-10-14. [1s]

15.  Rutkiewicz J. 1952. Podziękowanie Zarządu Głównego PCK dla Janiny
Rau-Olejniczakowskiej. Warszawa. 1952-02-20. [1s]

16.  brak autora. 1959. Fotografia -  Absolwentki I Kursu Szkoły Pielęgniarskiej Nr 6
ul. Młynarska 16 w Warszawie. Warszawa. 1959.

17.  brak autora. 1957. Artykuł „Pielęgniarki nadal poszukiwane”. Brak miejsca wytworzenia. 1957. [1s]

18.  brak autora. 1959. Artykuł „Pielęgniarskie dyplomatki”. Brak miejsca wytworzenia. 1959. [1s]

19.  Ubysz Barbara. 1959. Artykuł „Nowy zastęp białej służby”. Warszawa. 1959-06-21. [1s]

20.  Bronicka Stanisława. 1960. List do Janiny Rau od Stanisławy Bronickiej. Sandomierz. 1960-10-14. [1s]

21.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Janina Rau-Olejniczukowska w stroju pielęgniarskim. Warszawa. Lata 60.

22.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Szkoła Pielęgniarstwa Nr 6 w pochodzie. Warszawa. Lata 60.

23.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Szkoła Pielęgniarstwa Nr 6 w pochodzie. Warszawa. Lata 60.

24.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Szkoła Pielęgniarstwa Nr 6 w pochodzie. Warszawa. Lata 60.

25.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Szkoła Pielęgniarstwa Nr 6 ul. Młynarska 16. Wręczanie świadectw. Warszawa. Lata 60.

26.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Szkoła Pielęgniarstwa Nr 6 ul. Młynarska 16. Wręczanie świadectw. Warszawa. Lata 60.

27.  brak autora. Lata 60. Fotografia -  Szkoła Pielęgniarstwa Nr 6 ul. Młynarska 16. Grono pedagogiczne. Warszawa. Lata 60.

28.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Szkoła Pielęgniarstwa Nr 6 ul. Młynarska 16. Warszawa. Lata 60.

29.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Janina Rau-Olejniczakowska z jamnikiem. Warszawa. Lata 60.

30.  Rau-Olejniczakowska Janina. 1962. Oświadczenie Janiny Rau-Olejniczakowskiej
o przymusowej bezczynności okupacyjnej. Warszawa. 1962-11-04 [1s]

31.  brak autora. 1978. List do Janiny Rau-Olejniczakowskiej. Częstochowa. 1978-11-08. [1s]

32.  Świderska. 1979. List do Marii Wróblewskiej. Warszawa. 1979-09-10. [1s]

33.  brak autora. 1979. Wspomnienie pośmiertne o Janinie Rau. Brak miejsca wytworzenia. 1978-09-10. [4s]

30 stron

A-II/2.2.30 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Romany Siwickiej–Bielobradek. Biografia, autobiografia, legitymacje, podziękowania, poświadczenie, fotografie.

Romana Siwicka-Bielobradek - zasłużona pielęgniarka, absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, harcerka i aktywny członek ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Wpisana do Księgi Pamiątkowej Patronek Medycznego Studium Zawodowego Nr 1
im. Pielęgniarek Warszawy W 1987r.

 1. Kamińska Hanna. 1987. Romana Siwicka-Bielobradek - krótka notka biograficzna. Warszawa. 1987. [1s]
 2. Kamińska Hanna. 1987. Życiorys Romany Siwickiej–Bielobradek. Warszawa. 1987. [11s]
 3. brak autora. 1932. Fotografia - Zastęp „Mimoz” druhny Fijałkowskiej. Brak miejsca wytworzenia. 1932.
 4. brak autora. 1933. Fotografia - Prywatna Szkoła Heleny Rzeszotarskiej. Brak miejsca wytworzenia. 1932.
 5. brak autora. 1933. Poświadczenie przynależności do harcerstwa Romany Siwickiej. Warszawa. 1933-11-11. [1s]
 6. brak autora. 1944. Fotografia - Romana Siwicka w Szpitalu przy ul. Kowelskiej. Warszawa. Październik 1944.
 7. brak autora. 1954. Fotografia - Biała Niedziela. Warszawa. 1954.
 8. brak autora. 1954. Fotografia - Biała Niedziela. Warszawa. 1954.
 9. brak autora. Lata 50. Fotografia - Romana Siwicka w pracy. Warszawa. Lata 50.

10.  brak autora. Lata 50. Fotografia - Romana Siwicka przed Szpitalem Praskim. Warszawa. Lata 50.

11.  brak autora. Lata 50. Fotografia - Romana Siwicka w gronie pielęgniarek. Warszawa. Lata 50.

12.  brak autora. 1960. Fotografia - Romana Siwicka - Przełożona Szpitala Praskiego. Warszawa. 1960.

13.  brak autora. Lata 60. Fotografia - Romana Siwicka na Zjeździe Przełożonych. Warszawa. Lata 60.

14.  brak autora. Lata 70. Fotografia - Romana Siwicka w Szpitalu przy ul. Niekłańskiej
w Warszawie. Warszawa. Lata 70.

15.  brak autora. 1970. Podziękowanie dla Romany Siwickiej. Warszawa. 1970-01-28. [1s]

16.  brak autora. 1973. Fotografia - Przed Szpitalem Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej 4. Warszawa. 1973.

17.  Romana Siwicka–Bielobradek. 1978. Rękopis autobiografii Romany Siwickiej-Bielobradek. Warszawa. 1978-12-06. [2s]

18.  brak autora. 1984. Kserokopia Legitymacji kombatanckiej Romany Siwickiej-Bielobradek. Warszawa. 1984-03-20. [1s]

19.  brak autora. 1984. Kserokopia Legitymacji Romany Siwickiej-Bielobradek - odznaczenie Medalem 40-Lecia Polski Ludowej. Warszawa. 1984-07-22. [1s]

20.  Bielobradek Stanisław. 1986. Rękopis życiorysu Romany Siwickiej-Bielobradek. Warszawa. 1986-09-16. [2s]

21.  Bielobradek Stanisław. 1986. Maszynopis życiorysu Romany Siwickiej- Bielobradek. Warszawa. 1986-09-16. [2s]

22 strony

A-II/2.2.32  Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Anny Strońskiej–Jodłowskiej. Biografia, gryps, dyplom, zawiadomienie, wezwanie, podanie, zaświadczenia, legitymacje, nekrologi, proporzec.

Anna Strońska-Jodłowska - absolwentka Szkoły Pielęgniarstwa PCK we Wrocławiu. Aktywna uczestniczka obrony Warszawy w 1939 roku, członek konspiracji podczas okupacji hitlerowskiej. Więziona na Szucha i Pawiaku. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

 1. brak autora . Fotografia - Anna Strońska-Jodłowska. Brak miejsca i daty wytworzenia.
 2. Czapska Iwona. 1986. Krótka notka biograficzna o Annie Strońskiej-Jodłowskiej. Warszawa. 1986. [1s]
 3. Czapska Iwona. 1986. Życiorys Anny Strońskiej-Jodłowskiej. Warszawa. 1986. [9s]
 4. Strońska - Jodłowska Anna. 1944. List - gryps napisany przez Annę Strońską-Jodłowską. Warszawa. 1944. [1s]
 5. brak autora. Wykaz nazwisk 57 kobiet wysłanych do Ravensbrück. Brak miejsca
  i daty wytworzenia. [1s]
 6. brak autora. 1949. Dyplom ukończenia Szkoły Pielęgniarstwa PCK we Wrocławiu Anny Jodłowskiej [Strońskiej-Jodłowskiej]. Szczecin. 1949-01-16. [1s]
 7. brak autora. 1965. Legitymacja przyznania odznaki pamiątkowej „Gryf Pomorski” - Anny Jodłowskiej [Strońskiej-Jodłowskiej].  Szczecin. 1965-09-14. [1s]
 8. brak autora. 1968. Zawiadomienie o zatrudnieniu Anny Jodłowskiej [Strońskiej-Jodłowskiej] na stanowisku nauczyciela zawodu. Szczecin. 1968-09-01. [1s]
 9. brak autora. 1968. Pismo monitujące o nadesłanie akt rejestrujących przebieg pracy Anny Strońskiej-Jodłowskiej. Szczecin. 1968-02-16. [1s]

10.  Kaniewska Zofia. 1971. Podanie - petycja do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie o skierowanie Anny Jodłowskiej do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Matki i Dziecka w Szczecinie. Szczecin. 1971-12-15. [1s]

11.  Opitz A. 1977. Zaświadczenie z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dotyczące uwięzienia w obozie Ravensbrück Anny Strońskiej-Jodłowskiej. Arolsen.
1977-01-20. [1s]

12.  brak autora. 1977. Zaświadczenie o członkostwie Anny Jodłowskiej w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Szczecin. 1977-06-20. [1s]

13.  brak autora. 1977. Legitymacja odznaczenia Anny Jodłowskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Warszawa. 1977-07-01. [1s]

14.  brak autora. 1977. Nekrolog o śmierci Anny Jodłowskiej.  Szczecin. 1977. [1s]

15.  brak autora. 1977. Nekrolog o śmierci Anny Jodłowskiej. Warszawa. 1977. [1s]

16.  Jodłowski Józef. „O Annie Jodłowskiej” - relacja męża Józefa Jodłowskiego.
Brak miejsca i daty wytworzenia. [4s]

17.  brak autora. 1989. Zaproszenie dla Józefa Jodłowskiego na uroczystość nadania imienia Anny Jodłowskiej Liceum Medycznemu w Świnoujściu. Świnoujście.
1989-06-09. [2s]

18.  brak autora. 1989. Proporzec Liceum Medycznego im. Anny Jodłowskiej
w Świnoujściu.  Świnoujście. 1989.

28 stron

A-II/2.2.36  Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Zofii Żołędziowskiej. Biografia, świadectwa, poświadczenie obywatelstwa, zaświadczenia, legitymacje, dyplomy, odznaki, listy, artykuł, fotografie.

Zofia Żołędziowska (1902-1988) - uczęszczała do gimnazjum Z. Lange oraz do gimnazjum Jankowskiej-Statkowskiej w Warszawie. Ukończyła Państwowe Gimnazjum Zofii Sierpińskiej w 1924 roku. Pasjonowała ją praca z dziećmi. W 1928 roku ukończyła kurs pielęgnacji dzieci w żłobkach. Pierwszą pracę podjęła w Państwowych Zakładach Graficznych w Warszawie jako kierowniczka stacji opieki nad matką i dzieckiem. Następnie zorganizowała stację opieki nad matką i dzieckiem przy Zakładach Wyrobów Drzewnych „Olza”, a także w Zakładach Polskiego Przemysłu Gumowego w Grudziądzu. Kolejną placówką była Fabryka Wyrobów Cukierniczych E. Wedel w Warszawie. W czasie okupacji pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej, czynnie uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Po wyzwoleniu zatrudniona w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej oraz w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego. Przez całe życie była aktywna działaczką społeczną.

 1. brak autora. 1922. Fotografia - Zofia Żołędziowska. Brak miejsca wytworzenia.
  1922-02-08.
 2. Czapska Iwona. 1991. Krótka notka biograficzna o Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1991. [1s]
 3. Usnarska Stanisława, Jezierska Maria. 1989. Życiorys Zofii Żołędziowskiej
  1902-1988. Warszawa. Grudzień 1989. [6s]
 4. Jezierska Barbara Maria. Życiorys Zofii Żołędziowskiej, absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa - kurs XXXI 1902-1988. Brak miejsca i daty wytworzenia. [1s]
 5. brak autora. 1924. Świadectwo lekarskie o przydatności fizycznej do zawodu nauczyciela, wystawione dla Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1924-11-24. [1s]
 6. brak autora. 1924. Poświadczenie obywatelstwa wystawione dla Zofii Żołędziowskiej – Marii. Warszawa. 1924-12-01. [1s]
 7. brak autora. 1925. Zaświadczenie Zofii Żołędziowskiej o odbyciu kursu wakacyjnego, metodyczno-pedagogicznego. Warszawa. 1926-07-31. [1s]
 8. Stopczyński J. 1927.Odpis z zaświadczenia Zofii Żołędziowskiej o pracy w Rylsku Małym. Rawa Mazowiecka. 1927-08-17. [1s]
 9. brak autora. 1927. Wypowiedzenie pracy Zofii Żołędziowskiej w publicznej szkole powszechnej w Rylsku Małym. Rawa Mazowiecka. 1927-06-17. [1s]

10.  brak autora. 1938. Fotografia - Zofia Żołędziowska w Łomży. Łomża. 1938.

11.  brak autora. 1928. Fotografia - Zofia Żołędziowska przy Zakładach Graficznych
w Warszawie. Warszawa. 1928.

12.  brak autora. 1928. Fotografia - Zofia Żołędziowska przy Zakładach Graficznych
w Warszawie. Warszawa. 1928.

13.  brak autora. 1929. Zaświadczenie o zwolnieniu Zofii Żołędziowskiej z Mikaszewskich z Zakładów Wyrobów Drzewnych „Olza”. Warszawa. 1929-10-31. [1s]

14.  brak autora. 1929. Zaświadczenie o zatrudnieniu Zofji Żołędziowskiej z Mikaszewickich w Zakładach Wyrobów Drzewnych. Warszawa. 1929-11-02. [1s]

15.  Krahelska Halina. 1930. Odpowiedź na list Zofii Żołędziowskiej z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Warszawa. 1930-04-01. [1s]

16.  brak autora. 1930. Fotografia - Komitet Strajkowy w Zakładach Polskiego Przemysłu Gumowego. Grudziądz. 1930.

17.  Majowa Teodora. 1931. Zaświadczenie wystawione dla Zofii Żołędziowskiej przez Polski Komitet Walki z handlem kobietami i dziećmi. Grudziądz. 1931-05-26. [1s]

18.  brak autora. 1931. Świadectwo pracy Zofii Żołędziowskiej. Grudziądz. 1931-07-31. [1s]

19.  Maj Teodora. 1931. Zaświadczenie wystawione dla Zofii Żołędziowskiej przez Polski Komitet Walki z handlem kobietami i dziećmi. Grudziądz. 1931-07-14. [1s]

20.  brak autora. 1932. Fotografia - Zofia Żołędziowska. Brak miejsca wytworzenia. 1932.

21.  brak autora. 1925. Fotografia - Żłobek Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych. Pokój kąpielowy. Brak miejsca wytworzenia. 1925.

22.  brak autora. 1925. Fotografia - Żłobek Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych. Pokój do karmienia. Brak miejsca wytworzenia. 1925.

23.  brak autora. 1935. Świadectwo Zofii Żołędziowskiej z ukończenia kursu
na Instruktorkę drużyny ratowniczej PCK. Warszawa. 1935-12-12. [1s]

24.  brak autora. 1935. Obowiązki Komendantów i Zastępców Drużyn Ratowniczych PCK. Warszawa. 1935. [1s]

25.  brak autora. Fotografia - Zofia Żołędziowska. Brak miejsca i daty wytworzenia.

26.  brak autora. 1936. Zaświadczenie i opinia o Zofii Żołedziowskiej z Fabryki Czekolady E. Wedel. Warszawa. 1936-04-25. [1s]

27.  brak autora. 1939. Karta mobilizacyjna Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1939-08-26. [1s]

28.  brak autora. 1939. Legitymacja dla siostry PCK w służbie czynnej Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1939-09-01. [1s]

29.  brak autora. 1941. Legitymacja Zofii. Żołędziowskiej. Kraków. 1941-01-08. [1s]

30.  brak autora. 1941. Legitymacja Zofii Żołędziowskiej z Rady Opiekuńczej Miejskiej. Warszawa. 1941-07-04. [1s]

31.  Rutkiewicz Jan, Jarzębowski Feliks. 1948. Zawiadomienie Zofii Żołędziowskiej
o wznowieniu pisma „Pielęgniarka Polska”. Warszawa. 1948-10-26. [1s]

32.  brak autora. 1948. Legitymacja członkowska Zofii Żołędziowskiej przynależności
do Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia R.P. Warszawa. 1948-02-14. [1s]

33.  brak autora. 1955. Legitymacja Zofii Żołędziowskiej odznaczenia Medalem 10-lecia Polski Ludowej. Warszawa. 1955-02-26. [1s]

34.  brak autora. Legitymacja Ligi Kobiet Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]

35.  brak autora. Legitymacja nadania Odznaki Honorowej Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [1s]

36.  Tanowska, Gorczycki Wł. 1959. Skierowanie Zofii Żołędziowskiej do dyspozycji Zarządu Oddziału PCK w Łomży. Warszawa. 1959-03-30. [1s]

37.  brak autora. 1964. Legitymacja wyróżnienia Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1964-06-27. [1s]

38.  brak autora. 1965. Legitymacja wyróżnienia Złotą Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 
1965-04-07. [1s]

39.  Kasperski Witold, Lewandowski Tadeusz. 1965. Podziękowanie dla Zofii Żołędziowskiej za osiągnięcia w pracy społeczno-wychowawczej. Warszawa.  
Luty 1965. [1s]

40.  Mieczkowska Stanisława, Kaniewska Jadwiga. 1967. Dyplom dla Zofii Żołędziowskiej z okazji X-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Warszawa. 1967-04-07. [1s]

41.  brak autora. 1962. Muzealia - Odznaka Przyjaciel Dziecka. Brak miejsca wytworzenia. 1962-06-15

42.  brak autora. 1965. Muzealia - Odznaka Przyjaciel Dziecka. Brak miejsca wytworzenia. 1965-12-29.

43.  brak autora. 1962. Legitymacja Odznaki Przyjaciela Dziecka Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1962-06-15. [1s]

44.  brak autora. 1965. Legitymacja Odznaki Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1965-12-29. [1s]

45.  brak autora. 1973. Legitymacja Odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1973-04-04. [1s]

46.  brak autora. 1974. Legitymacja Odznaki Honorowej Zofii Żołędziowskiej. Warszawa.  1974-06-06. [1s]

47.  Chrzan Bronisław. 1974. List do Zofii Żołędziowskiej z Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie. Kraków. 1974-10-11. [1s]

48.  brak autora. 1978. Fotografia - Zofia Żołędziowska w Komisji Pracy Kobiet. Brak miejsca wytworzenia. 1978.

49.  brak autora. 1981. Fotografia - Zofia Żołędziowska - Zjazd Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. 1981.

50.  brak autora. 1983. Fotografia - Zofia Żołędziowska w kościele św. Jacka w Warszawie. Warszawa. 1983-05-07.

51.  brak autora. 1983. Fotografia - Zofia Żołędziowska - Zjazd Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. 1983-05-07.

52.  Wawerska Zofia. 1982. Podziękowanie dla Zofii Żołędziowskiej za współpracę w przygotowaniach obchodów 100-lecia urodzin Zofii Szlenkierówny. Warszawa. 1982-09-15. [1s]

53.  brak autora. 1980. Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego w Skupu” należąca do Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1980-01-09. [1s]

54.  brak autora. 1982. Legitymacja odznaczenia Medalem „Za udział w Wojnie Obronnej 1939” Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1982-08-25. [1s]

55.  brak autora. 1982. Legitymacja odznaczenia Warszawskim Krzyżem Powstańczym Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1982-10-27. [1s]

56.  brak autora. 1983. Fotografia - Zofia Żołędziowska - odsłonięcie tablicy pamiątkowej Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. 1983-05-07.

57.  brak autora. 1984. Legitymacja członkowska PCK Zofii Żołędziowskiej. Warszawa. 1984-06-05. [1s]

58.  Leśniewska Maria. 1982. Artykuł pt. „Powrót do Warszawy” o Zofii Żołędziowskiej. Warszawa.  1982. [1s]

47 stron

Razem 924 stron dokumentów Patronek szkoły