KATALOG KOLEKCJI:

PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2
PRZY UL. WILCZEJ 9

Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie została utworzona dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W 1946 roku Zarząd Towarzystwa Pielęgnowania Chorych, w imieniu Zgromadzenia, rozpoczął starania w Ministerstwie Zdrowia o pozwolenie na prowadzenie szkoły z internatem, która miała być zorganizowana w budynkach Zgromadzenia przy ul. Wilczej 9 i 7. Szkołę otwarto w 1947 roku pod nazwą „Szkoła Pielęgniarstwa Towarzystwa Pielęgnowania Chorych św. Józefa – Przytulisko”. Uroczystość poświęcenia szkoły odbyła się 25 października 1947 roku. Pierwszą dyrektorką została siostra Władysława Kuroczycka. W maju 1948 roku Ministerstwo Zdrowia delegowało wicedyrektorkę wychowawczo–społeczną, Janinę Żaglińską, w celu narzucenia własnych dyrektyw dotyczących wychowania młodzieży i kształtowania postaw w duchu marksistowsko–leninowskim. Działalność dydaktyczno–wychowawcza sióstr była w znacznym stopniu utrudniona. W 1949 roku Ministerstwo Zdrowia mianowało na stanowisko dyrektorki Helenę Miecznikowską, a siostrę Kuroczycką odwołano z tej funkcji. Zwolniono również pozostałe zakonnice pracujące w szkole. 10 listopada 1949 roku w Dzienniku Urzędowym część „A” Nr A–83 ogłoszono uchwałą Rady Ministrów za zgodą Rady Państwa upaństwowienie Szkoły Pielęgniarstwa przy ul. Wilczej 9 stanowiącej własność Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. 19 grudnia 1949 roku sporządzono protokół zdawczo–odbiorczy, którego siostry nie podpisały. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 działała do 1970 roku.

Po dwóch latach starań w dn. 22 marca 1991 roku decyzją Komisji Majątkowej, Zgromadzenie odzyskało swoja własność. 7 kwietnia 1992 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał pozwolenie na prowadzenie przez siostry Medycznego Studium Zawodowego Pielęgniarstwa z Internatem.

A-II/1.1 HISTORIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY PIELĘGNIARSTWA
NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9

A-II/1.1.2 Historia Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2. Zaświadczenia, mowa, artykuł, opracowanie, fotografie.

 1. Litwin Franciszek. 1946. Zgoda na uruchomienie i prowadzenie Szkoły Pielęgniarstwa przy ul. Wilczej 9. Warszawa. 1946-09-20. [1s.]
 2. Bursiak W. 1947. Przemówienie z okazji poświęcenia i otwarcia Szkoły Pielęgniarstwa przy ul. Wilczej 9 w Warszawie. Warszawa. 1947-10-25. [4s.]
 3. brak autora. 1953. Artykuł prasowy pt. "Dyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi". Warszawa. 1953. [1s.]
 4. brak autora. 1959. Fotografia - Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa. 1959.
 5. brak autora. 1959. Fotografia - Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa. 1959.
 6. brak autora. Lata 60. Fotografia - Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie. Warszawa. Lata 60.
 7. Kocent Maria. 1970. Historia Państwowej Szkoły Nr 2 w Warszawie przy ul. Wilczej 9 w latach 1947-1970. Warszawa. 1970. [45s.]

Razem 51 stron

A-II/1.1.2 Historia Medycznego Studium Zawodowego Pielęgniarstwa. Akt założycielski, artykuł prasowy, korespondencja.

 1. brak autora. 1992. Akt założycielski Medycznego Studium Zawodowego Pielęgniarstwa przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie. Warszawa. 1992-03-04. [1s.]
 2. Śliwińska Joanna. 2002. Artykuł pt.: „Samarytańska służba”. Warszawa. 2002-06-12. [1s.]
 3. Malanowska Jolanta. 2009. List do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warszawa. 2009-02-26.  [1s.]

Razem – 3 strony

A-II/1.2 DYREKTORKI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9

A-II/1.2.1 Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej siostry Władysławy Kuroczyckiej. Biografia, zaświadczenia, wspomnienia, prace naukowe.

Władysława Kuroczycka (1910-1995) pierwsza dyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa przy ul. Wilczej 9; absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa (1941); zakonnica - do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących wstąpiła 17 września 1934 r. jako nauczycielka. Pełniła funkcję oddziałowej i instruktorki pielęgniarek w Lecznicy Zgromadzenia przy ul. Emilii Plater. Zaangażowana w organizację Szkoły Pielęgniarstwa przy Wilczej 9, sprawowała stanowisko dyrektorki w latach 1947-1949. Po upaństwowieniu szkoły, władze wymusiły rezygnację z pełnionej przez nią funkcji. Wyjechała do Kozienic, gdzie kontynuowała prace w nowicjacie na stanowisku mistrzyni, następnie pełniła funkcję zastępcy Przełożonej Generalnej, a po 6-ciu latach, Kapituła wybrała siostrę Władysławę na Przełożoną Generalną.

 1. Romanowska Jadwiga. 1941. Zaświadczenie o ukończeniu przez siostrę Władysławę Kuroczycką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Warszawa. 1941-05-19. [1s.]
 2. Kuroczycka Władysława. 1955. Kopia rękopisu życiorysu siostry Władysławy Kuroczyckiej,  pierwszej Dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa przy ul Wilczej 9. Kozienice. 1955-03-29. [1s.]
 3. Kuroczycka Władysława. Wspomnienia siostry Władysławy Kuroczyckiej o II wojnie światowej i Powstaniu Warszawskim. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [15s.]
 4. Kuroczycka Władysława. Wspomnienia siostry Władysławy Kuroczyckiej pt. „Dom przy ul. Wilczej 7 podczas Powstania Warszawskiego”. Warszawa. Brak daty wytworzenia. [5s.]
 5. Domańska Maryla. 1996. Praca naukowa „Losy absolwentek Szkoły Pielęgniarskiej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących”. Lublin. 1996. [94s.]
 6. Czermińska Lucyna. 2006. Praca licencjacka Pt. „Apostolska służba cierpiącym w dokumentach Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących”. Warszawa. 2006.  [95s.]
 7. Szkiela Ewa. 2013. Notka biograficzna o Matce Władysławie Kuroczyckiej. Warszawa. 2013-02-09. [1s.]

Razem 212 stron

A-II/1.2.4  Dokumenty biograficzne i działalności zawodowej Jadwigi Przybytko–Dobrzańskiej. Wspomnienia, mowa pogrzebowa, nekrolog.

Jadwiga Przybytko-Dobrzańska (1918-1986) urodziła się w Tule koło Moskwy. Dzieciństwo i młodość spędziła w woj. nowogródzkim. II wojna światowa przerwała jej studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1946 roku została repatriowana do Warszawy, gdzie ukończyła w 1949 r. Szkołę Pielęgniarstwa Nr 2 przy Wilczej 9. Po ukończeniu kursu instruktorek pielęgniarstwa została wicedyrektorką tejże szkoły, a w 1956 r. objęła stanowisko dyrektorki. Po rozwiązaniu Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 w 1970 r., została dyrektorką Szkoły Położnych.

 1. Malawska - Gadomska Barbara. 1986. Wspomnienie o Jadwidze Przybytko-Dobrzańskiej. Warszawa. 1905-06-08. [3s.]
 2. brak autora. Spis odznaczeń Jadwigi Przybytko-Dobrzańskiej. Brak miejsca i daty wytworzenia. [1s.]
 3. Kontkowski Leszek. 1986. Treść przemówienia wygłoszonego przez o. Leszka Kontkowskiego na pogrzebie Jadwigi Przybytko-Dobrzańskiej. Warszawa. 1986-01-24. [4s.]
 4. brak autora. 1986. Nekrolog o śmierci Jadwigi Przybytko–Dobrzańskiej. Warszawa. 1986-01-23. [1s.]

Razem 9 stron

A-II/1.3 DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9

A-II/1.3.1 Działalność Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2. Kronika z załącznikami: zaświadczeniami, podziękowaniami, raportami, fotografiami, tom I.

1. Kronika Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 w Warszawie przy ul. Wilczej 9. Tom I, prowadzona była przez nauczycielkę szkoły Annę Gagomską, która przekazała zbiory Głównej Komisji Historycznej, do Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego w 2013 roku. Kronika liczy194 strony. Do kroniki dołączony jest zeszyt protokołów słuchaczek liczący 38 stron, w którym spisane są m.in.: sprawozdania z wycieczek i zebrań od 3 czerwca 1949 roku do 30 kwietnia 1950 roku. Kronika opisuje dzieje szkoły na przestrzeni czasu: od 26 listopada 1949 roku do 15 grudnia 1954 roku. Zawiera 118 fotografii oraz liczne dokumenty, opisy i relacje z życia szkoły, które podzielone zostały na najważniejsze zagadnienia tematyczne między innymi:

Listy nazwisk uczennic - strony: 3, 4, 5,38, 44, 57, 60, 68, 86, 109, 110, 112, 121, 143, 171, 172

Przemówienia, sprawozdania z uroczystości dyplomowych - strony: 12, 42, 57, 87, 88, 89, 110, 122, 137,  177

Przemówienia (różne) - strony: 33, 46, 179, 185

Rekrutacja - strony: 13, 32, 49, 67, 115, 149

Święta okolicznościowe: Dzień Kobiet, Rocznice Rewolucji Październikowej, Święto Pracy – 1 Maja, Święto Dziecka, 22 Lipca - strony: 15, 30, 50, 69, 97, 102, 106, 108, 117, 134, 144, 150, 154, 156

Sprawozdania (różne) - strony: 16, 31, 35, 107, 151

Wycinki prasowe - strony: 17, 47, 48, 51, 62, 70, 75, 90, 95, 96, 100, 101, 113, 129, 141, 160

Relacje z wycieczek - strony: 36, 45, 66

Programy - strony:  39, 71, 118

Podziękowania, wyróżnienia - strony: 52, 53, 59, 64, 104, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 188, 189, 190

Zaświadczenia - strony: 68

Zjazdy Absolwentek - strony: 72, 148

Życzenia, pozdrowienia, gratulacje -  strony: 73, 137, 139, 152

Meldunki, raporty, apele - strony: 99, 103, 105, 126, 138, 155

Fotografie - strony: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 40, 41, 44, 66, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 119, 120, 123, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 142, 143, 163, 165, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 178, 194

Razem 232 strony

Ogółem: 507 stron dokumentów PSP Nr 2, Wilcza 9