Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

ul. Reymonta 8/12

01-842 Warszawa


Wstęp do inwentarza zespołu:

Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2

przy ul. Wilczej 9

1941–2013

Nr zespołu:

A-II/2.1

 

  1. I. Charakterystyka twórcy zespołu:

 

Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie została utworzona dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W 1946 roku Zarząd Towarzystwa Pielęgnowania Chorych, w imieniu Zgromadzenia, rozpoczął starania w Ministerstwie Zdrowia o pozwolenie na prowadzenie szkoły z internatem, która miała być zorganizowana w budynkach Zgromadzenia przy ul. Wilczej 9 i 7. Szkołę otwarto w 1947 roku pod nazwą „Szkoła Pielęgniarstwa Towarzystwa Pielęgnowania Chorych św. Józefa – Przytulisko”. Uroczystość poświęcenia szkoły odbyła się 25 października 1947 roku. Pierwszą dyrektorką została siostra Władysława Kuroczycka.

W maju 1948 roku Ministerstwo Zdrowia delegowało wicedyrektorkę wychowawczo–społeczną, Janinę Żaglińską, w celu narzucenia własnych dyrektyw dotyczących wychowania młodzieży i kształtowania postaw w duchu marksistowsko–leninowskim. Działalność dydaktyczno–wychowawcza sióstr była więc w znacznym stopniu utrudniona. W 1949 roku Ministerstwo Zdrowia mianowało na stanowisko dyrektorki Helenę Miecznikowską, a siostrę Kuroczycką odwołano z tej funkcji. Zwolniono również pozostałe zakonnice pracujące w szkole. 10 listopada 1949 roku w Dzienniku Urzędowym część „A” Nr A–83 ogłoszono uchwałą Rady Ministrów, za zgodą Rady Państwa, upaństwowienie Szkoły Pielęgniarstwa przy ul. Wilczej 9 stanowiącej własność Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. 19 grudnia 1949 roku sporządzono protokół zdawczo–odbiorczy, którego siostry nie podpisały. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 natomiast działała do 1970 roku.

Po dwóch latach starań, 22 marca 1991 roku, decyzją Komisji Majątkowej, Zgromadzenie odzyskało swoja własność. 7 kwietnia 1992 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał pozwolenie na prowadzenie przez siostry Medycznego Studium Zawodowego Pielęgniarstwa z Internatem.

 

II. Dzieje kolekcji

Kolekcja tematyczna Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie została utworzona w Centralnym Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego. Część kolekcji pozyskano z Archiwum ss. Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie, a część od osób prywatnych. Kolekcję kronik szkoły ofiarowała była nauczycielka tejże szkoły, Barbara Gadomska. Zgromadzone zbiory nie posiadały środka ewidencyjnego ani sygnatur. Zespołowi nadano chronologiczno-rzeczowy układ akt. Po wstępnej inwentaryzacji kolekcja obejmuje 5 j.a., co stanowi 0,2 mb.

III. Charakterystyka archiwalna zespołu:

Tytuł kolekcji/zespołu: Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

Granice chronologiczne: 1946-2013

Granice terytorialne: Polska

Rozmiar: Po uporządkowaniu nie uległ zmianie i wynosi 5 j.a., co stanowi 0,2 mb.

 

IV. Zawartość zespołu

Kolekcja tematyczna Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie przedstawia historię szkoły, ukazuje sylwetki dyrektorek szkoły, a także zawiera kolekcję kronik szkoły.

 

  1. I. Historia Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa (PSP) Nr 2 przy ul. Wilczej 9

W teczce o sygn. A-II/2.1.1 znajduje się dokumentacja dotycząca historii PSP. Są to m.in.: zaświadczenie z 1946 r. (zgoda na uruchomienie i prowadzenie szkoły), przemówienie z okazji poświęcenia i otwarcia szkoły z 1947 r., opracowanie przedstawiające historię szkoły w latach 1947-1970, artykuł prasowy, a także fotografie z lat 1959 i 1960.

 

W teczce o sygn. A-II/1.1.2 znajduje się dokumentacja dotycząca historii Medycznego Studium Zawodowego Pielęgniarstwa. Są to m.in.: akt założycielski szkoły, decyzja o skreśleniu z rejestru szkół oraz artykuł prasowy.

 

  1. II. Dyrektorki Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

W teczce o sygn. A-II/1.2.1 znajdują się dokumenty biograficzne i materiały działalności zawodowej pierwszej dyrektorki s. Władysławy Kuroczyckiej. Są to wspomnienia z okresu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego, zaświadczenie o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, prace naukowe, m.in. „Apostolska służba cierpiącym w dokumentach Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących” i „Losy absolwentek Szkoły Pielęgniarskiej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących".

 

W teczce o sygn. A-II/1.2.4 znajdują się dokumenty biograficzne i materiały działalności zawodowej dyrektorki Jadwigi Przybytko–Dobrzańskiej. Są to wspomnienia, mowa wygłoszona na pogrzebie śp. Jadwigi Przybytko–Dobrzańskiej, nekrolog.

  1. III. Działalność Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

W teczce o sygn. A-II/1.3.1 znajduje się Kronika Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2, tom I. zawierająca dokumenty z działalności szkoły w latach 1949-1954: przemówienia, sprawozdania z uroczystości dyplomowych, listy nazwisk uczennic, relacje z wycieczek i obchodów świąt okolicznościowych (Dzień Kobiet, Rocznice Rewolucji Październikowej, Święto Pracy – 1 Maja, Dzień Dziecka, 22 Lipca), zaświadczenia, fotografie, podziękowania, gratulacje i życzenia.

 

Bibliografia:

Domańska M., Losy absolwentek Szkoły Pielęgniarskiej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej, Lublin 1996.

Schemat układu inwentarza:

  1. Historia Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 – sygn. 1-2
  2. Dyrektorki Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 – sygn. 3-4
  3. Działalność Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 – sygn. 5

 

 

INWENTARZ

 

Sygn.

Tytuł teczki

Daty

Rodzaj

materiału:

 

Dawne sygnatury

  1. I. Historia Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

 

 

 

A-II/2.1.1

Historia  Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2. Zaświadczenia, mowa, artykuł, opracowanie, fotografie.

1946, 1947, 1953, 1955, 1970, 1986

mps, kopie

luźne

j. polski

brak

A-II/2.1.2

Historia Medycznego Studium Zawodowego Pielęgniarstwa. Akt założycielski, artykuł prasowy, korespondencja.

1992, 2002, 2009

mps, kopie

luźne

j. polski

brak

 

  1. II. Dyrektorki Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

 

 

 

A-II/1.2.1

Dokumenty biograficzne
i działalności zawodowej s. Władysławy Kuroczyckiej. Biografia, zaświadczenia, wspomnienia, prace naukowe.

1941, 1955, 1996, 2006, 2013

mps, rps, kopie

luźne

j. polski

brak

A-II/1.2.4

Dokumenty biograficzne
i działalności zawodowej Jadwigi Przybytko–Dobrzańskiej. Wspomnienia, mowa pogrzebowa, nekrolog.

1986

mps, kopie

luźne

j. polski

brak

 

  1. III. Działalność Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

 

 

 

A-II/1.3.1

Działalność Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr 2. Kronika z załącznikami: zaświadczeniami, podziękowaniami, raportami, fotografiami, tom I.

1949-1954

rps, mps, fotografie

zwarte

j. polski

brak