WACŁAWA KAMIEŃSKA 1922

 

 

Odznaczenia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami – 1945
 • Odznaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia -1954
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 1956
 • Honorowa Odznaka Województwa Łódzkiego – 1969
 • Odznaka 50-lecia PCK -1974
 • Odznaka Honorowa PTP - 1974
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1977
 • Jubileuszowy medal 750-lecia Piotrkowa Tryb. – 1971
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej – 1984
 • Medal Zwycięstwa i Wolności -1984
 • Medal Florence Nightingale – 1993
 • Krzyż Armii Krajowej -1993
 • Odznaka Pamiątkowa Akcji ,,Burza” – 1995
 • Odznaka Weterana Walk o Niepodległość - 1995
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1995
 • Honorowy Członek PCK – 1996
 • Srebrna Odznaka Honorowa ZIW RP – 2001
 • Odznaka 90-lecia ZIW – 2008
 • Krzyż 100 LAT ZIW RP – 2018
 • Medal im. Florence Nightingale -1947 r.

Ukończona szkoła:

Gimnazjum Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich w Piotrkowie. W szkole należała do harcerstwa (uczestniczyła w zlocie jubileuszowym ZHP w Spale w 1935r.), a w ostatnich dwóch latach nauki do Przysposobienia Wojskowego Kobiet do pracy w łącznościowej i sanitarnej służbie (1938-1939 ).Po uzyskaniu, „małej matury’’ i uczęszczała do Liceum Humanistyczno-Ogólnego. Wybuch II wojny uniemożliwił naukę. W kwietniu 1943 roku została słuchaczką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Dyrektorką była Jadwiga Romanowska. Zamieszkała w internacie na ul. Smolnej. Naukę przerwał wybuch powstania. Kontynuowała  ją w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie 1947r. Dyrektorką szkoły była Anna Rydlówna. Od instruktorki Hanny Chrzanowskiej uczyła się pielęgniarstwa domowego i zasady, że dobro chorego jest na pierwszym miejscu.

Praca społeczna i zasługi:

Wacława Juszkiewicz-Kamieńska urodziła się 8.11.1922r. w Warszawie w rodzinie o bardzo bogatych korzeniach patriotycznych. Jej ojciec Wacław Juszkiewicz był majorem w armii gen. Hallera, zmarł w 1927 r. na skutek ran odniesionych w bitwie pod Kaniowem. Stryj Władysław sprowadził rodzinę do Piotrkowa Trybunalskiego. Brat ojca Mieczysław walczył o niepodległość w armii gen. Żeligowskiego, a brat Władysław u boku gen. Dowbor-Muśnickiego (zginął w Sachsenhausen). Matka Maria z d. Kotowska pochodziła z kielecczyzny, jej dziadek Walery Wielogłowski był Powstańcem Styczniowym, a siostra Helena sanitariuszką w szpitalach polowych na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej cała rodzina włączyła się w walkę z okupantem działając w SZP-ZWZ-AK. Wacława ps. ,,Wacia'', Wacik'' opiekowała się rannymi. Była sanitariuszką i łączniczką oddziałów partyzanckich ,,Trojan’’ i ,,Wicher’’. Pracowała w szpitalu św. Trójcy w Piotrkowie Tryb., ambulatoriach PCK, w punkcie sanitarno-odżywczym na dworcu kolejowym (przez Piotrków przemieszczały się fale ludności), nosiła kotły z gorącą zupą dla więzionych Polaków w Piotrkowskim więzieniu. W 1942 r. zachorowała na tyfus plamisty opiekując się chorymi Żydami przeniesionymi z piotrkowskiego getta. W 1943 podjęła naukę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, była łączniczką między piotrkowskim i warszawskim tajnym sanitariatem. Przewoziła meldunki dotyczące Akcji ,,Burza''. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał ją w Piotrkowie. Nie mogła już wrócić na przydzielone stanowisko w szpitalu na Śliskiej, więc natychmiast włączyła się w akcję pomocową przybywającym do Piotrkowa wypędzonym Warszawiakom, wśród nich byli ,,przemyceni'' z Pruszkowa Powstańcy Warszawscy. Natychmiastowej pomocy sanitarno-odżywczej potrzebowało ponad 20 tys. ludzi. Pani Wacława ofiarnie i niestrudzenie niosła im pomoc. Po wyzwoleniu pracowała w szpitalach polowych PCK i na Zamku Królewskim. W Piotrkowie opiekowała się powracającymi z wojennej tułaczki jeńcami, więźniami obozów koncentracyjnych, powracającymi z przymusowych robót. Byli to ciężko chorzy ludzie. Przerwaną przez wojnę naukę pielęgniarstwa ukończyła w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek w Krakowie 1947. Przez 11 lat walczyła z gruźlicą, która była wtedy dużym problemem społecznym. Stworzyła wzorcowy Punkt Szczepień BCG, który stał się bazą szkoleniową. Była sekretarzem Komisji ds. Młodzieży Zarządu Wojewódzkiego PCK w Piotrkowie Trybunalskim(1975-1977) i Przewodniczącą Komisji Opieki Społecznej od 1977. Zorganizowała I Obóz Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. Zainicjowała konkursy na najlepszą Siostrę PCK Pogotowia PCK i najlepszy Punkt Opieki PCK oraz powołanie Komisji Historycznej przy Zarządzie Wojewódzkim. Za swoją ofiarną i bezinteresowną pomoc potrzebującym została wyróżniona wieloma odznaczeniami . W 2017 r. Minister Obrony Narodowej mianował Wacławę Kamieńską na stopień kapitana. Pani Wacława przez całe swoje życie służy drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie. Jest zaangażowana w pracę z młodzieżą propagując nieprzemijające idee czerwonokrzyskie oraz umiłowania Polski. Mimo sędziwego wieku jest aktywna w środowisku kombatanckim i pielęgniarskim.

 

Ausweis

Dyplom zawodowej pielęgniarki

1947 r.