WACŁAWA KAMIEŃSKA 1922

Ukończona szkoła:

Przysposobienie Wojskowe Kobiet do pracy w łącznościowej i sanitarnej służbie (1938-1939), Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie  1947r.

Praca społeczna i zasługi:

Od początku wojny niosła pomoc rannym żołnierzom i cywilom w Szpitalu Św. Trójcy i ambulatorium im. M. Reja oraz w punktach PCK w Piotrkowie Trybunalskim. Zaangażowana w działalność konspiracyjną (Armia Krajowa) nosiła grypsy, meldunki, broń, opatrunki. Podczas pielęgnowania Żydów z getta zachorowała na tyfus plamisty.
W 1944r podejmuje pracę w Izbie Chorych w Piotrkowie Trybunalskim. Szkoli sanitariuszki Armii Krajowej . W 1945r podejmuje pracę w Ambulatorium Szpitala Polowego w Piotrkowie Trybunalskim..Przez lata uczestniczyła w duńsko-szweckich szczepieniach przeciwgruźliczych. Szkoliła Młodsze Pielęgniarki PCK oraz Przodownice Zdrowia PCK. Była sekretarzem Komisji ds. Młodzieży Zarządu Wojewódzkiego PCK w Piotrkowie Trybunalskim(1975-1977) i Przewodniczącą Komisji Opieki Społecznej (od 1977). Zorganizowała I Obóz Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. Zainicjowała konkursy na najlepszą Siostrę PCK Pogotowia PCK i najlepszy Punkt Opieki PCK oraz powołanie Komisji Historycznej przy Zarządzie Wojewódzkim.

Odznaczenia:

  • Odznaka Honorowa PCK I stopnia

  • Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

  • Medal im. Florence Nightingale 1993r.