Janina Czaja-Waluda - zbiory archiwalne

 

 

 

 


Odpis the Army Records Center 6.08.1965r. Oświadczenie z 1967r.
Oświadczenie z 1967r.
Zaświadczenie Nr 017380 z 4.02.1976r.
Wykaz odznaczeń, 16.12.1982r.

 Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum
Polski Szpital Wojenny, z lewej J. Czaja, maj 1944
Polski Szpital Wojenny, z lewej J. Czaja, maj 1944

 

List do p. Bożenki Informacja dot. udziału pielęgniarek w II wojnie światowej Janina Czaja-Waluda - J. Masłowski
Waluda pielęgniarka  z Katowic, problemy Pielęgniarstwa 1-2, 2003

 
 

Wycinki prasowe

 

 

Wycinki prasowe


 

Powrót: Galeria medalistek Medalu im. Florence Nightingale Janina Czaja