Eugenia Maria Binzer - dokumenty archiwalne

 

 

 

Iła Rosa Mc Donell

Iła Rosa Mc Donell

Zdjęcie Eugenii Marii Petrykowskiej –Binzerowej Życiorys Marii Petrykowskiej –Binzerowej
Odznaczenia – Warszawa, wrzesień 1993 rok

Dyplom – Szkoła Pielęgniarstwa PCK w Warszawie

 Zaświadczenie – Warszawa, 22 października 1936r.

Zdjęcie vice-dyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa PCK, wrzesień 1939

Mademoiselle Petrykowska Hospital Saint Pierre Bruxelles, 1939

Życiorys Eugenii Marii Binzer – rękopis

W Ujazdowie we wrześniu 1939 roku

Iła Rosa Mc Donell

Iła Rosa Mc Donell

Zaświadczenie z PCK

Zlecenie prowadzenia wykładów, ćwiczeń i egzaminów kolokwialnych Umowa o pracę, 2 maja 1962 rok Zaświadczenie o stanowisku wicedyrektorki szkoły, 4 sierpnia 1965r
ZG PTP – pismo gratulacyjne (Honorowa Odznaka PTP)

 


ZG PTP – pismo gratulacyjne (Honorowa Odznaka PTP)

Dyplom uznania – ZG PTP, 11.02.1986r.

Wierne idei Czerwonego Krzyża – Zwierciadło, 24.09.1987 r.

Oświadczenie Filomeny Komorowskiej

 

Iła Rosa Mc Donell

Iła Rosa Mc Donell

List – nadawca Zbigniew Ptak inwalida wojenny Do ZG PTp w sprawie przyznania Medalu Florence Nightingale, 08.12.1988 rok

Medal pamiątkowy Inter Arma Caritas, 24.10.1989

Gratulacje z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 Certyfikat przyznania Medalu Florence Nightingale

Certyfikat przyznania Medalu Florence Nightingale

Gratulacje – Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy


 

Pożegnanie – Krystyna Wolska-Lipiec


 

Powrót: Galeria medalistek Medalu im. Florence Nightingale Maria Binzer