Maria Tarnowska 1880-1965

 

Akt urodzenia Marii Tarnowskiej (Czetwertyńskiej) z Parafii Rzymskokatolickej św. Jana Chrzciciela w Parczewie (Milanów - rodzinna miejscowość Marii należał właśnie do parafii parczewskiej). Akt jest spisany w języku rosyjskim - był to język urzędowy zaborcy. Akt urodzenia Marii Tarnowskiej (Czetwertyńskiej) z Parafii Rzymskokatolickej św. Jana Chrzciciela w Parczewie (Milanów - rodzinna miejscowość Marii należał właśnie do parafii parczewskiej). Tłumaczenie mgr piel.Ewa Szkiela i mgr piel. Walentyna Sawicka-Marciniak

Spotkanie delegacji PCK z delegacją niemiecką w okolicy Politechniki dotyczące opuszczenia Warszawy przez ludność cywilną. W środku hrabina Maria Tarnowska.


Przedstawiciele władz cywilnych i PCK: hr. Maria Tarnowska i dr Alfred Lewandowski w czasie jednej z pierwszych rozmów z delegatem von de Bacha - generałem Günterem Rohrem na temat wyjścia ludności cywilnej z miasta - 7 września 1944r. Artykuł w miesięczniku Zdrowie nr 9 (450) 1986r. XXXVII

 

Pałac (dawniej) Pałac (obecnie) Miejsce spoczynku hr. Marii Tarnowskiej. Grobowiec na Warszawskich Powązkach
Tablica nagrobna na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

Cztery ostatnie zdjęcia: ze zbiorów prywatnych Ewy Szkieli.

Wróć do Galerii medalistek: Maria Tarnowska