Główna Komisja Historyczna i Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego

Komisja Historyczna i Archiwum powstały w 1961 roku z inicjatywy Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej na II Zjeździe PTP. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 17 listopada 1961 roku. W skład Komisji powoływano pielęgniarki z dużym doświadczeniem zawodowym, pielęgniarki zasłużone dla zawodu, dyrektorki i nauczycielki szkół pielęgniarstwa, przedstawicieli pielęgniarskiej kadry kierowniczej.

Przewodniczące Komisji w latach 1961 - 2011:

Jadwiga
Kaniewska-Iżycka
1961-1985

Barbara Jezierska
1986-1990

Halina
Stecka-Fejfer
1990-2005

Krystyna
Wolska-Lipiec
2005-

 

Skład osobowy Komisji w latach 1961- 2005 (lista niepełna)

 • Jadwiga Kaniewska-Iżycka
 • Hanna Chrzanowska
 • Luba Blum-Bielicka
 • Eugenia Pytkowa
 • Maria Stencel
 • Stanisława Sroczyńska
 • Janina Staniewska
 • Apolonia Antczak
 • Jadwiga Romanowska
 • Wanda Lankajtes
 • Irena Iżycka
 • Barbara Jezierska
 • Halina Stecka-Fejfer
 • Mieczysława Pogodzińska
 • Barbara Dobrowolska
 • Barbara Purtak
 • Stanisława Usnarska
 • Maria Żmijewska-Laskowska
 • Hanna Kamińska
 • Iwona Czapska
 • Krystyna Wolska-Lipiec
 • Barbara Janus

 

Skład osobowy Komisji od 2005 roku

 • Krystyna Wolska-Lipiec - Przewodnicząca
 • Barbara Dobrowolska - Wice-Przewodnicząca
 • Maria Żmijewska-Laskowska - Sekretarz
 • Jadwiga Gnich - Archiwistka
 • Iwona Czapska
 • Jacyna Dorota
 • Iwona Kowalkowska
 • Kamila Łukaszewicz
 • Stanisława Usnarska
 • Marek Rafalski
 • Hanna Kamińska
 • Barbara Purtak
 • Barbara Janus

Od 2012 roku w skład Komisji weszły:

 • Beata Dobrowolska
 • Halina Matoga
 • Małgorzata Marcysiak
 • Ewa Szkiela

Od 2014 roku w skład Komisji weszły:

 • Maria Kocent
 • Grażyna Wysiadecka

 

 

 

Honorowe członkinie

 • doc. dr hab. Bożena Urbanek PAN
 • Aniela Jabłkowska-Sochańska – archiwistka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, współautorka książki Pochylone nad człowiekiem