HANNA CHRZANOWSKA

Nagranie głosu Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej ze spotkania z byłymi uczennicami podczas zjazdu absolwentek Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek.

Więcej o Hannie Chrzanowskiej w:  Pięlęgniarki zasłużone.

Nagranie  umieszczone na stronie  za zgodą  Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich ( w zbiorach CAPP)