HALINA STEFAŃSKA z domu SZARKOWSKA 1912- 1974

PIERWSZA PRZEWODNICZĄCA ZG PTP  1957-1961

 

Odznaczenia:

  • Srebrny  Krzyż Zasługi 1956
  • Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia 1955
  • Odznaka Honorowa II stopnia PCK  1955

 

 

Urodziła się 11 maja 1912 roku w Warszawie. Szkołę średnią ukończyła w Kaliszu, maturę otrzymała w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek 1 czerwca 1929 roku. Studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, po roku  przerwała naukę z powodu choroby matki. Szkołę Pielęgniarstwa PCK  ukończyła w Warszawie. Po zdaniu egzaminu państwowego 31 stycznia 1935 uzyskała dyplom.

31 lipca 1935 roku wyszła za mąż. 28 marca 1938 roku urodziła syna Andrzeja.

W okresie 1935 – 1943 pracowała jako pielęgniarka w Przychodni Rejonowej Magistratu m. st. Warszawa na Żoliborzu. W 1949 roku podjęła pracę na stanowisku pielęgniarki w Ośrodku Zdrowia przy ul. Grochowskiej. Jednocześnie pełniła funkcję instruktorki Szkoły Pielęgniarstwa na warszawskiej Pradze. Od marca 1950 roku przeszła do Szkoły Pielęgniarstwa nr.1 przy Szpitalu Miejskim na Pradze gdzie objęła stanowisko kierownika szkolenia teoretycznego. W tym czasie ukończyła kurs dla kierowników szkolenia teoretycznego zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia. W 1953 roku objęła stanowisko naczelnej wydziału a następnie dyrektora szkolenia pielęgniarek w Zarządzie Głównym PCK. Funkcję tę sprawowała do 1964 roku.

Halina Stefańska była bardzo zaangażowana w działania zmierzające do utworzenia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Zjazd Krajowy, założycielski odbył się 8 stycznia 1957 roku. Obradom Zjazdu towarzyszyła podniosła atmosfera i ogromny entuzjazm. Wybrano władze Towarzystwa. Na stanowisko pierwszej Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego powołano Halinę Stefańską, która funkcję tę pełniła w latach 1957-1961.W tym czasie wraz z Jadwigą Kaniewską-Iżycką podjęła starania i doprowadziła do przyjęcia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ( ICN ), które nastąpiło w 1961.  Do osiągnięcia tego celu w znacznym stopniu przyczyniła się wizyta Daisy C. Bridges, Generalnej Sekrtarz ICN, która odbyła się w 1958 roku dzięki zaproszeniu ZG.PTP. Cieszyła się dużą sympatią środowiska i w drugiej kadencji Zarządu otrzymała stanowisko wiceprzewodniczącej, równocześnie była naczelną redaktorką miesięcznika ,,Pielęgniarka i Położna” i wykładowcą w szkołach pielęgniarstwa.

Halina Stefańska była pierwszą polską pielęgniarką skierowaną do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia, wytypowaną przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Początkowo objęła stanowisku doradcy WHO, na którym pozostawała do 1963r.

W dniu 17 czerwca 1964 została delegowana do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia w Szwajcarii.

W Tunezji przygotowała program ramowy i programy szczegółowe szkolenia pielęgniarek, uczestniczyła w doborze kandydatów do kształcenia, opracowała rozkład zajęć. Równocześnie wykładała metodykę nauczania teorii pielęgniarstwa i zajęć praktycznych. Po trzech latach zmieniła program nauczania z uwzględnieniem higieny otoczenia i walki z malarią. Była doradcą Ministerstwa Zdrowia w sprawach szkolenia pielęgniarzy  i pomocy pielęgniarskich.

Od 1970r. zamieszkała  wraz z synem Andrzejem w Norristown (USA ) w stanie Pensylwania. Początkowo pracowała w tamtejszym domu nad starszymi ludźmi, następnie jako prywatna pielęgniarka. Pracę przerwała we wrześniu 1973 roku z powodów zdrowotnych nowotwór płuc. Zmarła 30 kwietnia 1974 roku w szpitalu w Kennett  Square (stan Pensylwania) tam też została pochowana.

Opracowała na podstawie dokumentów CAPP

Dorota Jacyna

 

Halina Stefańska Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia
Legitymacja - odznaka honorowa PCK II stopnia - 2 IX 1955 r.

 

pismo Haliny Stefańskiej w sprawie przyjęcia PTP do ICN Daisy C. Bridges, Główna Sekretarz ICN (w środku) podczas wizyty w Polsce w 1958r. obok Jadwiga Kaniewska-Iżycka (siedzi) i stojąca H. Stefańska.

Halina Stefańska (z prawej) posiedzenie sekcji pielgniarek Z ZPSZ

 

Korespondencja  w sprawie wizyty Daisy C. Bridges  Generalnej Sekretarz ICN w Polsce i przyjęcia PTP do ICN

 

Korespondencja  w sprawie wizyty Daisy C. Bridges  Generalnej Sekretarz ICN w Polsce i przyjęcia PTP do ICN

Więcej w: Pielęgniarki polskie w WHO