Anna Ginalska – ekspert - 1975 - 1980

NIGERIA

Anna Ginalska w 1975r. została skierowana przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia na stanowisko eksperta. WHO powierzyło Jej pracę w Nigerii w zespole ekspertów podstawowej opieki zdrowotnej. Pełniła również funkcję doradcy do spraw szkolnictwa medycznego, nadzorowała szkoły pielęgniarstwa oraz placówki służby zdrowia w terenie. Przygotowywała zespół nauczycieli – wykładowców dla szkół medycznych. Opracowała w języku angielskim skrypt dla pracowników służby zdrowia do wykorzystania w Nigerii i Ghanie. Oceniała istniejące już programy kształcenia, modyfikowała je i wdrażała w praktyce. Brała czynny udział w dokształcaniu nauczycieli szkół medycznych, równocześnie prowadząc wykłady w szkole pielęgniarstwa i biorąc udział  w egzaminach dyplomowych. Zorganizowała około 50 kursów podyplomowych różnego rodzaju, wyszkoliła 600 pracowników wiejskiej służby zdrowia.

Po trzech latach od zakończenia pracy w charakterze eksperta w Nigerii, Pani Anna została powołana przez WHO do pracy jako konsultant do spraw szkolnictwa w Laosie. Efektem tej pracy stał się projekt rozwoju szkolnictwa pielęgniarskiego, położniczego i asystentów medycznych, opracowano pomoce dydaktyczne i przewodniki. Wszystkie dokumenty przedstawiono reprezentantowi WHO.

W 1986 r. Pani Anna Ginalska kolejny raz została zatrudniona przez Światową Organizację Zdrowia do prowadzenia powyższego projektu.

Po powrocie do kraju Pani Ginalska wykorzystała zdobyte doświadczenia do działalności dydaktycznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jest autorką licznych artykułów i publikacji. Chętnie dzieli się swoją wiedzą biorąc czynny udział w licznych konferencjach, spotkaniach środowiska zawodowego.

Odznaczona Medalem im Florence Nightingale.

Opracowała: Dorota Jacyna

 


Sokoto 1.09.1976

uczniowie Szkoły Pomocników Medycznych 1976 .

absolwentki MATS 1978 r. 1979 r. - uczniowie Szkoły Techników Medycznych  Sokoto

 

Minna 1979 r. - wykładowcy Szkoły Asystentów Medycznych
Minna 1980  r. - rozpoczęcie roku szkolnego  w Szkole Techników Medycznych Artykuł w nr 3/2009  Magazynu  "Pielęgniarka i Położna" - wspomnienia z Nigerii