Stefania Zofia Hoch – ekspert - 1967-1975,

SENEGAL, ZAIR, KAMERUN

Stefania Hoch została zaangażowana do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) w kwietniu 1967 r. jako pielęgniarka i położna do pracy pedagogicznej oraz w charakterze konsultanta w krajach afrykańskich. W Dakarze (w 1966 r. powstało pierwsze studium podyplomowe dla pielęgniarzy i położnych z 13 krajów Afryki ) uczestniczyła w przygotowaniu, otwarciu i działalności Wyższego Ośrodka Szkolenia Podyplomowego dla Pielęgniarek i Położnych ( CESSI ) z krajów Afryki Środkowej. Prowadziła wykłady z pielęgniarstwa położniczego. W Zairze pracowała w dużym ośrodku zdrowia gdzie prowadziła szkolenie personelu. Była członkiem ekipy realizującej projekt zdrowia publicznego, była odpowiedzialna za zagadnienia położnictwa. Jednym z pierwszych jej zadań było opracowanie programu dla szkół położnych. Pomogło to utworzyć dalsze ośrodki tego typu. W Kamerunie współpracowała ze szkołą pielęgniarek i położnych oraz z Ministerstwem Zdrowia i terenowym Wydziałem Zdrowia, celem było podnoszenie poziomu nauczania. Organizowała kursy dokształcające, oraz nadzór nad nową kadrą medyczną. Pomagała w pracach organizacyjno - dydaktycznych, prowadziła instruktaż kadry kierowniczej. W ciągu  ośmioletniego pobytu w Afryce zaledwie trzykrotnie była na urlopie w kraju, podczas których składała wymagane egzaminy na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i obroniła pracę magisterską.

Po powrocie do kraju, zauroczona Afryką, ukończyła dwuletnie podyplomowe Studia Afrykanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Swoim doświadczeniami dzieliła się ze słuchaczkami Szkoły Położnych, w której pracowała do przejścia na emeryturę oraz w czasie licznych konferencji i zjazdów pielęgniarek i położnych. oraz w swojej działalności w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim.

Pani Stefania Hoch bardzo aktywnie działa w Kole Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. W ostatnich latach była jego przewodniczącą.

Jest autorką wielu artykułów i współautorką książek:

I. Budzyńska, S. Hoch. Błysk życia. Krystyna Budzyńska. Warszawa 2006

S. Hoch, W. Leśniewska, D. Nemec. 30 lat działalności Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. ARCHIDRUK. Warszawa 2013

Odznaczona Medalem im Florence Nightingale.

Opracowała: Dorota Jacyna

Zdjęcia: Archiwum CAPP i  archiwum rodzinne ( zdjęcia 2,4,5 )

 


Gabon, Libreville maj 1967 - uczennice szkoły położnych
Stefania Hoch - Dakar 15 lipca 1967 przydzielanie środka przeciwko malarii - wioska pod Khambak, 100 km od Dakaru - 25 lipca 1967 Senegal r.Ośrodek zdrowia i izba porodowa 20 km od stolicy Zairu - 1971 r.
Stefania Hoch - Kinszasa 1972r Stefania Hoch - Kamerun 1973-1975r