Rachela Hutner - doradca WHO 1966 - 1970

Rachela Hutner została powołana na stanowisko doradcy  Światowej Organizacji Zdrowia w 1966r. na mocy porozumienia dyrektora WHO i  Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Na tym stanowisku działała do czasu przejścia na emeryturę -1970r.

Doradcy WHO wybierani byli spośród wybitnych specjalistów różnych specjalności. Formy współpracy  były bardzo zróżnicowane, począwszy od uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach poprzez opiniowanie planów i projektów WHO, recenzowanie publikacji, przygotowywanie narzędzi badawczych i ich opracowanie. Większość z tych prac była wykonywana w kraju i przekazywane Organizacji.

Rachela Hutner ściśle współpracowała z Jadwigą Kaniewską-Iżycką ( również doradcą WHO). Wspólnie recenzowały dwie publikacje:  Goddard H. A.: Zasady administracji w zastosowaniu do pracy pielęgniarskiej oraz UNICEF/WHO: Podstawowe usługi w zakresie zdrowia.

Opiniowały :

- wytyczne do planowania programów kształcenia pielęgniarek,

- materiały do studiów i  określenie roli pielęgniarki w akcji dotyczącej zdrowia psychicznego,

- materiały dotyczące szkolenia i zatrudnienia pomocniczego personelu pielęgniarskiego,

- kwestionariusz dotyczący szkolenia pielęgniarskiego personelu pomocniczego oraz przygotowania nauczycieli,

- kwestionariusz w sprawie szkolenia i obsady personelu w placówkach pediatrycznych,

- kwestionariusz w sprawie podyplomowego kształcenia pielęgniarek w Polsce,

- kwestionariusz dotyczący szkolenia i roli położnych w ochronie zdrowia matki i dziecka,

- kwestionariusz w sprawie podyplomowego kształcenia nauczycieli zawodu dla szkół pielęgniarstwa.

Uczestniczyła w sześciotygodniowym kursie dla administratorów oddziałów szpitalnych, zorganizowanym przez WHO w Kopenhadze.

Praca Racheli Hutner  na stanowisku doradcy była bardzo wysoko oceniana przez dyrekcję WHO, czego dowodem było  zaproponowanie jej kontynuowania współpracy w następnej kadencji, propozycji tej nie przyjęła.

więcej w Galerii medalistek Medalu im. Florence Nightingaleopracowano na podst dokumentów w CAPP

zdjęcie: zasoby CAPP