Jezierska Maria Barbara ( 1915- 1992 ) ekspert

1965-1973  TUNEZJA,MAURETANIA, konsultant

 


Barbara Jezierska była jedną z pierwszych Polek zatrudnionych przez WHO
( 1974 ).

W latach 1965-1973 przebywała w Tunezji i Mauretanii w charakterze eksperta WHO do spraw kształcenia pielęgniarek.

W Tunezji realizowała program kształcenia podyplomowego pielęgniarzy, przygotowujący do pełnienia funkcji przełożonych i oddziałowych w szpitalach. ( W tym kraju zawód pielęgniarki  wykonywali mężczyźni).

Wykładała zagadnienia administracji i zarządzania, wybrane zagadnienia  z psychologii i pedagogiki równocześnie nadzorując praktykę szpitalną słuchaczy. Organizowała egzaminy  dyplomowe. Była autorką projektu regulaminów pracy  dla pielęgniarek i personelu pomocniczego.

W drugim etapie projektu  organizowała szkolenie pielęgniarzy do pełnienia roli nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W wybranych szpitalach prowadziła doskonalenie  oddziałowych. Z Jej inicjatywy, w realizacji projektu brali udział pracownicy WHO, odpowiedzialni za szczepienia ochronne, opiekę nad matką z dzieckiem, eksperci do spraw żywienia FAO. Celem prowadzonych zajęć było podniesienie poziomu opieki nad chorymi, oraz polepszenie metod pracy. Przez kolejne dwa lata  była wybierana na członka  Komisji Egzaminacyjnej CESSI w Dakarze, współpracowała z przedstawicielami Korpusu Pokoju i Fundacji Forda.

Od 1969 roku pracowała w Mauretanii w Szkole Pielęgniarzy i Położnych w Nouakchott - pierwszej i jedynej placówce w kraju, przyjmującej zarówno kobiety jak i mężczyzn (szkoła ta powstała w 1966 r.). Uczestniczyła w kształceniu i doskonaleniu pielęgniarzy i pomocy pielęgniarskich. Była odpowiedzialna za praktyki zawodowe słuchaczy, które wraz z kolegami Mauretańczykami nadzorowała i oceniała. Badała potrzeby w zakresie pomocy pielęgniarskiej, położniczej i sanitarnej.

Od 31 lipca do 24 listopada 1974 roku przebywała w Togo  w charakterze konsultanta WHO dla zbadania potrzeb w zakresie kształcenia. Togo było jedynym krajem frankofońskim, który dysponował odpowiednią liczbą pielęgniarzy, a brakowało pomocy pielęgniarskich. Po odbyciu wielu narad, zapoznaniu się  z ośrodkami zdrowia, szpitalami, po rozmowach z pracownikami placówek, zaproponowała kształcenie dwóch typów personelu:

  • pomocniczego personelu pielęgniarskiego - praca pod nadzorem pielęgniarza dyplomowanego lub położnej
  • personelu pomocniczego zdrowia publicznego , który pod kierunkiem pracowników dyplomowanych zapewniłby nadzór epidemiologiczny, oraz wykrywanie źródeł zakażenia

Propozycja ta została zaakceptowana przez tamtejsze władze służby zdrowia. Barbara Jezierska  była doradcą Ministerstwa Zdrowia w sprawach szkolenia pielęgniarzy i pomocy pielęgniarskich. Po zakończeniu  pracy w Tunezji i Mauretanii została zaproszona do pracy w WHO jako konsultant ( 30.07.1974 r. - 24.10. 1974 r.). Jej zadaniem było udzielenie pomocy władzom Republiki Togo w określeniu zapotrzebowania na przygotowanie pomocniczego personelu pielęgniarskiego oraz zorganizowanie i uruchomienie szkoły. Po odbyciu wielu wizytacji i po  przeprowadzeniu konsultacji w placówkach służby zdrowia, przygotowała wstępny projekt  kształcenia, uwzględniający dwie kategorie personelu pracującego pod nadzorem: pomoce pielęgniarskie, oraz personel pomocniczy zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej  (medycyna społeczna ). Następnym etapem pracy było określenie obsady dydaktycznej szkoły, opracowanie wytycznych do organizacji szkoły, oraz ustalenie programów ramowych szkolenia teoretycznego i praktycznego dla obu grup słuchaczy. Projekt w całości  został zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia.

Po powrocie do kraju Barbara Jezierska podjęła pracę w Dziale Metodycznym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i głęboką wiedzą. W 1976r. przeszła na emeryturę, ale nie przestała żyć pielęgniarstwem, do śmierci zaangażowana w pracę społeczną na rzecz środowiska zawodowego.

Opracowała Dorota Jacyna

 

Więcej materiału w sekcji "pielęgniarki na frontach - II wojna światowa":Jezierska Maria Barbara