Stanisława Kierzkowska – ekspert - 1967-1973

ZAIR, MALI


Odznaczenia:

  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • za wzorową pracę w Służbie Zdrowia
  • Honorowa Odznaka PTPStanisława Kierzkowska została powołana do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia w 1969r. Została skierowana do Zairu gdzie pełniła funkcję naczelnej nauczycielki pielęgniarstwa w Ministerstwie Zdrowia Publicznego w Inspektoracie Szkolnictwa Medycznego. Była odpowiedzialna za nadzór i ocenę 46 szkół pielęgniarstwa i asystentek pielęgniarskich. Brała czynny udział w powołanej przez Ministerstwo Oświaty  Komisji do spraw reformy szkolnictwa. Pani S. Kierzkowska uczestniczyła w doskonaleniu personelu medycznego , administracji służb pielęgniarskich , w kształceniu kadry kierowniczej, nauczycieli zawodu. Analizowała programy nauczania , przygotowywała dwie konferencje krajowe dydaktyczne i trzy metodyczne, wizytowała placówki z których sporządzała sprawozdania dla Ministerstwa  Zdrowia i Ministerstwa Oświaty. Opracowała projekt  zakresu obowiązków dla poszczególnych stanowisk pielęgniarek i asystentek pielęgniarskich.

W kwietniu 1973 roku wyjechała do  Mali gdzie  była szefem projektu  i doradcą dyrektora szkoły pielęgniarstwa. Tam też opracowała projekty programów:  działalności dydaktyczno – wychowawczej  dla szkół pielęgniarstwa, dokształcania i doskonalenia personelu pielęgniarskiego, zintegrowanego nauczania w zakresie usług pielęgniarskich, projekty szczegółowe programów nauczania, rozplanowała praktyki słuchaczy.

Pani Stanisława Kierzkowska po powrocie do kraju wykorzystała swoje doświadczenie nabyte za granicą pracując w dziale współpracy z zagranicą Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Więcej w: Organizacje PTP. Przewodniczące ZG PTP

Opracowała:Dorota Jacyna

 

 

Sprawozdanie dotyczące całego okresu zatrudnienia w kadrze WHO od dnia 10.11.1967 do dnia 30.11.1973 w Republice Zairu i w Republice Mali