Jadwiga Barbara Pajchel - Szyc – ekspert - 1965- 1967 MAROKO

Kompetencje, postawa i biegła znajomość języka francuskiego Barbary Pajchel-Szyc zostały docenione przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej. Została wytypowana do wyjazdu za granicę celem zapoznania się z organizacją szkół. W 1965 roku odwiedziła Belgię, Francję i Szwajcarię. Kolejnym krajem było Maroko gdzie pracowała w Wyższej Szkole Pielęgniarstwa przy projektach dotyczących przygotowania:

  • położnych na stanowiska kierownicze
  • nauczycieli zawodu do szkół pielęgniarstwa i położnych
  • przełożonych pielęgniarek ośrodków zdrowia i przychodni
  • asystentów socjalnych

Wykładała tam metodykę nauczania pielęgniarstwa i prowadziła zajęcia praktyczne. Opracowała wzory kart zabiegów pielęgniarskich, brała udział w egzaminach końcowych.  W Rabacie przygotowywała nauczycieli do pracy w szkołach pielęgniarstwa, oraz kadrę kierowniczą do ośrodków zdrowia. Do jej obowiązków należała współpraca z Ministerstwem Zdrowia w zakresie programów nauczania  obowiązujących w słuchaczy szkołach pielęgniarskich. Wizytowała placówki służby zdrowia  gdzie odbywał się staż praktyczny szkół.  Po dwu latach powróciła do kraju.

Więcej materiału w sekcji "pielęgniarki zasłużone": Pajchel - Szyc Barbara.

Opracowała:   Dorota Jacyna