Maria Sikora  - ekspert - 1972 -1977

ZAIR, RWANDA

Maria Sikora została oddelegowana do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia w 1972 roku. W Rwandzie zajmowała się pielęgniarstwem społecznym, tworzyła wzorcowe placówki profilaktyki w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, walką z chorobami zakaźnymi oraz w dziedzinie higieny żywienia. Praca ta była związana z centrum zdrowia w miejscowości Kibrizi, które zostało zbudowane z funduszy WHO i  pomocy UNICEF. Uczestniczyła w opracowaniu dokumentacji, metod prowadzenia oświaty zdrowotnej, higieny żywienia, kształcenia pielęgniarek i położnych w przygotowaniu programów nauczania dla poszczególnych grup zawodowych i oceny ich pracy.

Kolejnym miejscem pracy pani M. Sikory był Zair. Została zatrudniona w Centrum Zdrowia w Mangobo, gdzie nadzorowała wiejskie ośrodki zdrowia, prowadziła szkolenia praktyczne z zakresu opieki nad matką i dzieckiem, organizowała kursy doskonalenia zawodowego, oświaty zdrowotnej, higieny szkolonej. Równocześnie opracowała szczegółowe programy nauczania szkolenia praktycznego i kursów doskonalenia zawodowego. Zreorganizowała dwa ośrodki zdrowia, otworzyła dwa nowe wiejskie ośrodki zdrowia.

Opracowała : Dorota Jacyna