Stanisława Stachura – ekspert - 1966-1975

KAMERUN, CZAD, DAHOMEJ

Ukończyła Państwową Szkołę Pielęgniarską w Krakowie i uzyskała dyplom pielęgniarski w 1950 r.

Jako pierwsza polska pielęgniarka otrzymała stypendium WHO.

W 1964 roku wyjechała do Belgii na Uniwersytet  w Brukseli, gdzie ukończyła tzw. Licence en Sciences Hospitalier, a po dwu latach uzyskała magisterium z nauk szpitalnych oraz specjalizację z zakresu pedagogiki. Odbyła staże zawodowe w Belgii, Francji, Holandii, Szwajcarii i Anglii.

Od 1966 roku pracowała jako ekspert WHO w stolicy Czadu. Przez okres trzech lat pracowała jako nauczyciel pielęgniarstwa zdrowia publicznego ( pielęgniarstwa społecznego ). Następnie kierowała realizacją projektu "Kształcenie średniego personelu medycznego w Cotonou w Dahomeju". Przez kolejne cztery lata  prowadziła wykłady z pielęgniarstwa zdrowia publicznego w Instytucie Medycyny Społecznej. Następnie została skierowana przez Biuro Regionalne WHO w Brazzaville do Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa w Kamerunie w celu  prowadzenia wykładów na wydziale lekarsko – pielęgniarskim w zakresie zdrowia publicznego. Zadanie to realizowała przez dwa lata. Podczas całego okresu pracy z ramienia Organizacji, współpracowała z krajowymi ministerstwami zdrowia, ekspertami innych organizacji Narodów Zjednoczonych i ekspertami WHO.

Po powrocie do kraju pracowała w Krakowie jako wykładowca na Wydziale Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego – Akademii Medycznej im. Kopernika.

Opublikowała 14 prac naukowych z zakresu  pielęgniarstwa.

Opracowała Dorota Jacyna