Halina Stefańska – ekspert - 1964 -1970

TUNEZJA


Odznaczenia:

  • Srebrny  Krzyż Zasługi 1956r.
  • Za wzorową pracę w służbie zdrowia 1955r.
  • Odznaka Honorowa II stopnia PCK  1955r.


Pierwsza polska pielęgniarka skierowana  przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia (17 czerwca 1964 r.). W Tunezji przygotowała program ramowy i programy szczegółowe kształcenia pielęgniarek. Opiniowała kandydatów do nauki, opracowała rozkład zajęć. Równocześnie wykładała metodykę nauczania teorii pielęgniarstwa i zajęć praktycznych. Po trzech latach zmieniła program nauczania  z uwzględnieniem higieny otoczenia i walki z malarią. Była doradcą Ministerstwa Zdrowia w sprawach szkolenia pielęgniarzy  i pomocy pielęgniarskich.

Przed wyjazdem do Tunezji była przez krótki czas doradcą WHO (1963)

Urodziła się 11.05.1912 r. w Warszawie.

Ukończone szkoły:

Gimnazjum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w 1929r. w Kaliszu, 1 rok na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Studia przerwała z powodu choroby matki. W 1935r. ukończyła Szkołę Pielęgniarstwa PCK w Warszawie przy ul. Smolnej.

Praca zawodowa:

Od 1935 do 1943r. pracowała jako pielęgniarka społeczna w Ośrodku Zdrowia Zarządu Miejskiego w Warszawie, a od 1949r. w ośrodku zdrowia przy ul. Grochowskiej na stanowisku pielęgniarki,  jednocześnie pełniła funkcję instruktorki Szkoły Pielęgniarstwa na Pradze. W marca 1950 r. objęła  stanowisko kierownika szkolenia teoretycznego w Szkole Pielęgniarstwa nr.1  przy Szpitalu Miejskim na Pradze. W tym czasie ukończyła kurs dla kierowników szkolenia teoretycznego organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W 1953 r. otrzymała stanowisko kierownika Działu Szkolenia Pielęgniarek, który prowadziła do 18 lutego 1963r. Do chwili wyjazdu do Tunisu w 1964r. była kierownikiem Działu Oświaty Sanitarnej Zarządu Głównego PCK. W latach 1957 – 1961 pełniła funkcję pierwszej przewodniczącej ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a w drugiej kadencji wiceprzewodniczącej, równocześnie była naczelną redaktor miesięcznika ,,Pielęgniarka i Położna’’, długoletnim wykładowcą szkół pielęgniarskich.

W 1970 r. zamieszkała  wraz z synem Andrzejem w Norristown (USA ) w stanie Pensylwania. Podjęła pracuję w tamtejszym domu opieki nad starszymi ludźmi, następnie jako prywatna pielęgniarka. We wrześniu 1973 r. przerwała pracę z powodu choroby.

Zmarła 30 kwietnia 1974 roku w szpitalu w Kennett  Square ( stan Pensylwania ) tam też została pochowana.

Opracowała Dorota Jacyna

 

P. Alves Diniz przedstawicielka WHO z wizytą w Medycznym Studium Pielęgniarstwa w Łodzi 1959r. I rząd od lewej: Alves Diniz, St.Sroczyńska, Z.Jakubowska. II rząd J.kaniewska-Iżycka, Halina Stefańska, B.Pajchel. P. Alves Diniz przedstawicielka WHO z wizytą w Medycznym Studium Pielęgniarstwa w Łodzi 1959r. I rząd od lewej: H. Stefańska, S. Sroczyńska, Alves Diniz, B.Pajchel, J. Kaniewska-Iżycka, Z. Jakubowska.dalsze rzędy; uczennice Halina Stefańska

 

 

Zobacz też: przewodniczące ZG PTP.