Irena Szarkowska - ekspert 1967-1971, 1973-1975, 1978-1980  MONGOLIA, konsultant

 

Pielęgniarka, mgr pedagogiki, wieloletnia dyrektorka Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa i Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Białymstoku.

Irena Szarkowska  została powołana do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia w 1967 roku i skierowana do Mongolii w charakterze eksperta a następnie konsultanta  do spraw kształcenia podstawowego i podyplomowego pielęgniarek. Kolejnym zadaniem jakie otrzymała było przygotowanie kadry pedagogicznej do szkół pielęgniarstwa i techników, położnych oraz pracowników administracji pielęgniarskiej.

W celu ułatwienia realizacji powyższych zadań, przed podjęciem pracy w Ułan Bator, została wysłana do Moskwy  gdzie zapoznała się z z systemem kształcenia średnich kadr medycznych oraz z organizacją kształcenia techników medycznych.

W Mongolii pracowała jako szef projektu. Przeprowadziła badania stanu personelu pielęgniarskiego, liczebności i poziomu przygotowania, ustaliła liczbę szpitali , rodzaje placówek lecznictwa otwartego. Przeprowadziła 2 kursy dla felczerów – akuszerów .

Dużo pracy poświęciła na organizację i uruchamianie szkół pielęgniarstwa w Darhanie , opracowała założenia organizacyjne , programy nauczania ramowe i szczegółowe, następnie wspomagała pracę dyrektora szkoły. Podejmowała działania mające na celu uruchomienie wydziałów pielęgniarstwa  przy technikach medycznych, dla których opracowała program dokształcania podyplomowego oraz programy nauczania dla przyszłych nauczycieli zawodu.

Przygotowała  skrypt z metodyki nauczania pielęgniarstwa  dla nauczycieli zawodu. Przetłumaczyła  dwa podręczniki pielęgniarstwa oraz objaśnienia do tablic anatomicznych w języku rosyjskim.

WHO dwukrotnie powoływało Irenę Szarkowską na stanowisko konsultanta do Mongolii. W 1976 roku przebywała w Ułan Bator przez jeden miesiąc. W tym czasie opracowała program dokształcania  dyrektorów i nauczycieli zawodu  średnich szkół medycznych, równocześnie odbyła cykl wykładów z administracji  i zarządzania .

Kolejny pobyt w Mongolii to rok 1981,  Jej zadaniem  było przeprowadzenie analizy programów nauczania w szkołach pielęgniarstwa oraz opracowanie nowych.  Nowe programy zostały przyjęte i zatwierdzone w całości przez Ministerstwo Zdrowia oraz Komitet do Spraw Szkolenia Zawodowego. Irena Szarkowska była ogromnie aktywna. Podczas prac nad programami znalazła jeszcze czas i siły na zorganizowanie kursu doskonalącego dla pielęgniarek wojewódzkich oraz przełożonych szpitali i poliklinik. w czterech odległych od siebie województwach.

Praca Ireny Szarkowskiej była bardzo dobrze oceniona przez władze Mongolii. W dowód uznania zasług została odznaczona  odznakami:

-  za wzorową pracę w służbie zdrowia Mongolii

-  zasłużonego nauczyciela Mongolii

Opracowała: Dorota Jacyna

Zdjęcia: archiwum CAPP

 

Ułan Bator - zakończenie pierwszego okresu nauczania w szkole pielęgniarstwa 1969-1971
Mongolia 1969 - pierwsze czepkowanie I dyplom 2 - letniej szkoły pielęgniarstwa w Mongolii 1969-1971