Pielęgniarka Polska - Roczniki 1935

Rok VII, Numer 1- 2 (styczeń- luty) 1935

1.

Sprawozdanie z IX Walnego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.

Maria Babicka- Zachertowa

1-4

2.

Rozwój nowoczesnego pielęgniarstwa w Polsce w okresie dziesięciolecia 1924- 1934.- Referat wygłoszony na IX Wolnym Zjeździe PSPZ.

 

4-19

3.

Znaczenie pedagogiczne i społeczne Organizacji Czerwonego Krzyża w szkołach.

 

19-23

4.

Pielęgnowanie ubogich chorych w domach – referat.

(- tablice pomocnicze: liczba chorych pielęgnowanych w domach i liczba skierowanych do szpitala;

- wzorzec rysunkowy torby pielęgniarki domowej i zawartości koniecznej).

Anna Iżycka- Kowalska

23-34

5.

Praca pielęgniarki w poradni gruźlicy kostno-stawowej.

 

34-36

6.

Zamknięcie Zjazdu ( ukształtowanie nowego zarządu, składu komisji  i zatwierdzenie programu pracy na następny rok).

 

 

7.

Kronika pielęgniarska.

- Z Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek w Krakowie.

- O higienie miast.

- Fundacja im. Jakuba Potockiego.

- Nowy pawilon dla chorych na gruźlicę.

- Z Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego.

- Zbiórka w Stanach Zjednoczonych.

- Niezrozumiały brak zarządzeń (przymusu szczepienia ospy w Stanach Zjednoczonych).

- Szpital dla trędowatych (Brazylia).

- Racjonalna walka z gruźlicą (Niemcy).

- Wielki zapis na Akademię Medycyny we Francji.

- Zastrzyki przeciwrakowe (Niemcy).

- Walka z rakiem (Hiszpania).

- Lotnictwo sanitarne (Bruksela).

- Ubezpieczenia bliźniąt (Bukareszt).

- Nowy sposób odpluskwiania domów (Berlin).

- Preparaty radowe ( Czechosłowacja).

- Odznaczona (Paryż).

- Profilaktyczny środek (Ameryka).

- Doświadczenia naukowe (Czechy).

- Leczenie po domach w Rosji.

- Instytut prof. Foerstera (badania neurologiczne – Wrocław).

 

 

42-43

44

48

8.

Varia.

- Jak zużytkować niepotrzebne rzeczy – Polska Caritas.

 

 

Rok VII, Numer 3 (marzec) 1935

1.

Ustawa o pielęgniarstwie.

Wanda Lankajtes

50-51

2.

Wielki opiekun umysłowo chorych św. Jan Boży i św. Kamil Lellis – życiorysy.

Anna Rydlówna

50-57

3.

Szkolenie Sióstr Pogotowia Sanitarnego PCK.

 

57

4.

W szkołach wojskowych.

Irena Weimann

62

5.

Pomoc w nagłych wypadkach (początek cyklu z zakresu ratownictwa).

- Doraźny opatrunek w złamaniach zamkniętych.

 

dr med. August Jokiel

62-66

6.

Kronika pielęgniarska.

- Ze Szkoły Pielęgniarstwa PCK w Warszawie ( sprawozdanie za rok 1934 i spis absolwentek z tego roku).

 

67-70

7.

Kronika.

- Sanatorium dziecinne dla gruźlicy chirurgicznej w Ciechocinku.

- Warunki mieszkaniowe na kresach wschodnich.

- Dom wypoczynkowy kolejarzy.

- Zakład poprawczy dla dziewcząt.

- Zapotrzebowanie ziół leczniczych.

- Ofiary wypadków przy pracy.

- Racjonalne zaopatrzenie (Japonia).

- Śmiertelność na ospę w Indiach angielskich (100 tys. rocznie).

- Amputacja w kopalni (Anglia).

- Pomoc lekarska w Australii.

- Przestępstwa nieletnich w Anglii.

 

70-72

8.

Komunikat.

- Międzynarodowy Kongres Szpitalnictwa w Rzymie 5.-12.V.1935.

 

72

Rok VII, Numer 4 (kwiecień ) 1935

1.

Pomoc w nagłych wypadkach –

Odpowiedzialność karna w ratownictwie.

dr August Jokiel

73-74

75

2.

Obserwacja chorego – Dziecko z rozpoznaniem zapalenie opon mózgowych, rdzeniowych; prawostronne odoskrzelikowe zapalenie płuc.

J. Szmakfefer

76-79

3.

Praca pielęgniarki społecznej w warunkach prowincjonalnych.

Anna Mańkowska- Mulakowa

79-85

4.

Notatki zawodowe – Wałek pod kolana na łóżku nie szpitalnym (rysunek).

 

 

5.

Wakacje dla pielęgniarek – Komunikat PSPZ.

 

 

6.

Kronika pielęgniarska.

- Ze Szkoły Pielęgniarstwa PCK w Poznaniu (dyplom 3.III. 1935).

- Z lwowskiego koła PSPZ- krótki kurs dokształcający.

- Zmiana posad w PCK.

 

86-87

 

 

 

7.

Kronika.

- Kursy sanitarne dla księży.

- Kurs alkohologii.

- Obniżka opłat w uzdrowiskach.

- Sanatorium Ligii Szkolnej Przeciwgruźlicze (Świder k.Warszawy).

- O higienie w przemyśle.

- Pomoc naukowa (subwencja Rockefellera).

- Propaganda higieny.

-  Opieka otwarta nad psychicznie chorym.

- Propaganda Czerwonego Krzyża.

- Pielęgniarki w lotnictwie (Francja).

- Badanie szoferów.

- Uzdrowienie w Lourdes.

 

88-90

8.

Co czytać?

- Klinika i leczenie ksztuśćca – dr Mikołowski, 1934.

- Higiena i stany pokrewne – dr Higier.

- O cukrzycy i jej leczeniu – dr Węgierko.

Rozpoznawanie i leczenie stanów żółtaczkowych – dr Glassa.

 

91

9.

Apel Komitetu Budowy Pomnika dla uczczenia pamięci Członków Służby Zdrowia poległych za Ojczyznę.

 

91-92

Rok VII, Numer 5 (maj) 1935

1.

Nekrolog pośmiertny  marszałka Piłsudskiego.

2.

Praca pielęgniarki społecznej w warunkach prowincjonalnych (c.d.).

Anna Mańkowska- Mulakowa

96-101

3.

Notatki zawodowe –

- Jak zastąpić fartuch prześcieradłem (Rysunek).

- Dieta w durze brzusznym.

 

102-103

4.

Martwica przy kombinowanej infuzji adrenaliny z glukozą (autoryzowany przekład z niemieckiego).

 

104-106

5.

Kronika pielęgniarska.

- Nowe mieszkania sióstr PCK w szpitalu wojskowym w Poznaniu.

- Sprawozdanie roczne Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i Higienistek w Poznaniu

za okres od 18.I.1934 do 21.II. 1935.

- Komunikat – Konkurs.(Polski Związek Przeciwgruźliczy ogłasza konkurs na opracowanie

instrukcji o sposobach odkażania bieżącego i końcowego przy gruźlicy zaraźliwej).

 

106-109

 

 

 

 

 

6.

Kronika.

- Zakłady leczniczo- wychowawcze.

- Dezynfekcja odzieży.

- Higiena społeczna w programie PCK.

- Nowe zakłady lecznicze.

- Rada fundacyjna im. Jakuba hrabiego Potockiego.

- Walka z jaglicą w woj. Kieleckim.

- Organizacja „Sieci Samarytańskiej”.

- Zakłady psychiatryczne.

- Propaganda ochrony zdrowia.

- Handel kobietami i dziećmi.

 

109-110

7.

Okólnik Ministerstwa Zdrowia Opieki Społecznej z 12.XII.1934 r.: Szczepienia BCG

Oprac. dr E. Piestrzyński

111

8.

Co czytać?

- Zarys fizjoterapii dla lekarzy praktyków i studentów medycyny→

Części: Wodolecznictwo,  Kąpiele lecznicze, Światło- lecznictwo, Elektro - lecznictwo,

Diatermia, Arsonwalizacja, Franklizacja, Leczenie medicio-mechaniczne.

 

112

9.

Nadesłane do Redakcji.

- Organizacja opieki społecznej nad dzieckiem w Belgii.

- Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Przeciwgruźliczego w Polsce w roku 1933.

- Ogólnopolski Zjazd Przeciwgruźliczy.

- Sanatorium dla płucno chorych Kasy Emerytalnej PK w Chodzieży.

 

Róża Kisielewska- Zawadzka

 

dr M. Skokowska- Rudolfowa

112

Rok VII, Numer 6 (czerwiec) 1935

1.

Ustawa o pielęgniarstwie. Wstęp - Maria Babicka- Zachertowa.

113-124

2.

Pomoc w nagłych wypadkach – cz.III.

Pomoc przy krwotokach.

 

dr August Jokiel

 

124-129

3.

Z żałobnej karty: śp. Bronisława Tarnowska.

śp. Stefania Bonkołowska- przemówienie nad grobem dr Stypułkowski.

 

129-131

4.

Kronika pielęgniarska.

- Sprawozdanie Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa za rok 1934. Lista dyplomów.

- Zmiany na kierowniczych stanowiskach pielęgniarskich w Warszawie.

- Zjazd Zrzeszenia Sióstr PCK.

- Komunikat Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych w sprawie uczczenia pamięci Marszałka Piłsudskiego.

 

 

131-136

 

 

 

 

137

5.

Varia.

- Plaga komarów.

- Uzdrowiska krajowe.

 

 

137

138

6.

Kronika.

- Z targów poznańskich (omówienie wystawy działu bezpieczeństwa i higieny pracy).

- Sanatorium wojskowe w Otwocku (otwarcie i poświęcenie).

- Akademicy Uniwersytetu Jagiellońskiego dla chorych.

- Pierwszy Kongres Międzynarodowy Transfuzji Krwi w Rzymie- 26 -29.IX.1935.

- Instytut Sanatorium Mussolini.

- Racjonalne prowadzenie szkół (Paryż).

- Imponująca waga (Rosja sowiecka).

- Oryginalne zwalczanie kryzysu (Kalifornia).

 

138-139

7.

Co czytać?

dr J. Bogdanowicz: Organizacja i prowadzenie żłobków.

 

 

8.

Nadesłane do redakcji.

- Działalność Ubezpieczeń Społecznych – styczeń 1935.

- Łódzkie Towarzystwo Zwalczania Raka. Sprawozdanie z działalności za okres od 1.I.1934

do XII.1934.

- Z działalności Instytutu Leczenia Radem.

 

 

Rok VII, Numer 7- 8 (lipiec- sierpień) 1935

1.

Zabawki w szpitalu.

dr J. Bogdanowicz

141-146

2.

Pomoc w nagłych wypadkach –

Pomoc w nagłych krwotokach.

 

dr August Jokiel

146-157

3.

O udziale kobiet w obronie przeciwlotniczo-gazowej.

A. Solska

157-161

4.

Pielęgniarstwo za granicą.

- O zdrowie pielęgniarek.

- Pielęgniarka społeczna w Stanach Zjednoczonych.

- Jak zaprawiać uczennice do samodzielnej pracy (szkoła w Pradze).

 

 

 

Hanna Chrzanowska

 

161-162

162

162-163

5.

Świadczenia społeczne na wypadek choroby udzielane przez Ubezpieczalnie Społeczne – Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Nowe legitymacje ubezpieczeniowe.

 

 

164-165

165-167

6.

Varia.

- Pomiary hałasu.

- Zakład dla inwalidów.

 

167

7.

Kronika.

- O higienie pracy.

- Badania psychotechniczne do zawodu lotnika.

- Towarzystwo przeciwgruźlicze w Olkuszu.

- Kaptury przeciw gazowe.

- Alkoholizm wśród dzieci.

- Rozwój zdrowia publicznego na Węgrzech.

- Pomoc opuszczonym matkom (Stany Zjednoczone).

- Ambulatorium okrężne we Francji- Liège(trzy dni w tygodniu objeżdżają oddalone

miejscowości – wszelkie świadczenia bezpłatne).

- Lotnictwo sanitarne (Leningrad).

- Choroby weneryczne w Japonii (m.in. ograniczenie prostytucji i przymusowe leczenie).

 

168-169

8.

Kronika pielęgniarska.

- Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia dawnych wychowanek Warszawskiej Szkoły

Pielęgniarskiej za rok 1934-1935.

- Zmiany posad w PCK.  I-II-III.1935.

 

170-171

 

 

171-173

9.

Co czytać?

dr Julian Fliederbaum: „Przyczyny powstawania i sposoby leczenia stanów obrzękowych”.

 

 

Rok VII, Numer 9 (wrzesień) 1935

1.

X  Walny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych w Krakowie.

175

2.

Program kursu dokształcającego (3.X., 4.X., 5.X., 1935).

 

175

3.

Trąd, choroba Boża.

Hanna Chrzanowska

178-185

4.

Pomoc w nagłych wypadkach. (cz.III).

- Postępowanie przy krwotokach.

 

dr August Jokiel

186-189

 

5.

Varia.

- Zastosowanie „Narcotylu”- podstawowego środka w uśpieniu rectalnym.

 

189-191

6.

Notatki zawodowe –

- Łatwy i wygodny sposób przenoszenia chorego lub rekonwalescenta z łóżka na fotel(rys.).

 

191

7.

Kronika pielęgniarska.

- Koło wileńskie PSPZ. (powstało 10.III.1935).

- Sprawozdanie z działalności samorządu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek za czas 27.VIII.1934.-11.VII.1935.

 

 

Olga Bazylewiczowa

192

8.

Kronika.

- 5.IX.1935r. odsłonięcie w Warszawie pomnika Marii Curié- Skłodowskiej.

- Lekarstwa w Ubezpieczeniach Społecznych.

- Rocznica urodzin znakomitego lekarza Henryka Hoyera (wiek XIX).

- Międzynarodowy Kongres Organizacji Zwalczania Jaglicy 3-4.IV. Londyn.

 

193

9.

Komunikat.

- Polski Związek Przeciwgruźliczy ogłasza konkurs na pracę o gruźlicy z uwzględnieniem

warunków polskich.

- Konkurs na przeznaczoną dla lekarzy broszurę (monografię) omawiającą aktualne

zagadnienia z dziedziny gruźlicy.

 

194

10.

Co czytać?

Wanda Tarnowska: Warszawa – dziecku opuszczonemu (z domu ks. Boduena).

 

 

Rok VII, Numer 10 (październik), 1935

1.

U progu trzechsetlecia istnienia Domu ks. Boduena w Warszawie.

2.

Praca opiekunki przyzakładowej na oddziałach położniczych

Anna Nostitz- Jackowska

195-200

3.

Mieszkanie a gruźlica – z poradni przeciwgruźliczej opieki zdrowotnej lwowskich szkół akademickich.

Jadwiga Batycka

201-205

4.

Pielęgniarstwo zagraniczne.

- O zdrowie uczennic w japońskiej szkole.

- Film na usługach nauczania pielęgniarstwa (Anglia).

- Szpital londyński w płomieniach.

 

 

A. Goodrich

206

5.

Varia.

- Wzorowa wieś Lisków Kaliski.

- Praca zawodowa kobiet.

 

 

200

201

6.

Kronika pielęgniarska.

- Sprawozdanie z działalności Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie

za rok szkolny 1934/1935.

- XV Zjazd Psychiatrów Polskich w Gostyninie.

- X Zjazd Higienistów Polskich w Katowicach.

- V Zjazd Towarzystwa Pediatrycznego w Łodzi.

- I kurs zielarski Polskiego Komitetu Zielarskiego 3-15.06.1935.

- Umieralność niemowląt.

- Liga przeciw jaglicza we Francji.

- Nowe źródło witaminy C.( z igliwic).

- Liczba kobiet medyczek (Leningrad - 70% studentów).

- Nowy ośrodek naukowy (Moupellier – Francja)- badania m.in. nad transfuzją krwi.

- Potrzebne ubezpieczenie (Estonia).

- Jubileusz kliniki chorób zawodowych (Mediolan).

- Międzynarodowy Kongres Medycyny Pracy (Bruksela).

- Wyniki I Międzynarodowego Kongresu Transfuzji Krwi.

 

208-209

7.

Z Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego – Komunikat.

 

212-214

Rok VII, Numer 11 (listopad), 1935

1.

U progu trzechsetlecia istnienia Domu ks. Boduena w Warszawie (cz.II.).

Opieka w domu ks. Boduena nad opuszczoną matką.

St. Orzechowska

215-222

2.

Pomoc w nagłych wypadkach – (cz.IV.).

Pierwsza pomoc przy oparzeniach.

 

224-228

3.

Akcja przeciwgruźlicza w Odrodzonej Polsce wg. artykułu dr Skokowskiej-Rudolfowej.

Zofia Węcławowiczówna

229-232

4.

Varia.

- Pooperacyjne ćwiczenia gimnastyczne.

- Przypomnienia na czasie.

 

233

5.

Co czytać?

dr Seweryn Sterling: Gruźlica (zbiór prac 1894-1932).

 

 

6.

Kronika.

- Schronisko brata Alberta.

- Z Fundacji im. Jakuba Potockiego.

- Przemysł tkacki.

- Dla ubogich i bezdomnych we Włocławku.

- Międzynarodowy Kongres Pracy Społeczno-charytatywnej (Bruksela).

 

234

Rok VII, Numer 12 (grudzień), 1935

1.

U progu trzechsetlecia istnienia Domu ks. Boduena w Warszawie (cz.III.).

- Wywiad opieki przyzakładowej.

- Walka z porzucaniem dzieci.

Halina Haaze

Krystyna Strażycowa

236-245

2.

Pomoc w nagłych wypadkach.

dr August Jokiel

245-249

3.

Z żałobnej karty:

Anna Hamilton – dyrektorka szkoły pielęgniarstwa w Bordeaux.

Halina Drojecka

 

 

4.

Sprawozdanie z działalności Szkoły Pielęgniarstwa Starozakonnych w Warszawie. (ul.Dworska 17)

Sabina Schindlerówna

250-259

5.

Co czytać?

Helena Radlińska: Służba społeczna pielęgniarki.

 

recenzja: Hanna Chrzanowska

252

6.

Kronika.

- Szczepienia przeciwgruźlicze.

- Oddział dla położnych chorych na gruźlicę.

- Zjazd lekarzy powiatowych w Lublinie.

 

253

 

Powrót: Wydawnictwa pielęgniarskie; Pielęgniarka Polska