Hanna Helena Chrzanowska 1902 – 1973

 

Odznaczenia:

  • Odznaka za Wzorową Pracę
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Order papieski „Pro Ecclesia et Pontifice”

Ukończona szkoła:

Kurs dla pielęgniarek prowadzony przez Stellę Tylską z ramienia ACR – 1920r

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego – 1920 – 22r.

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa – 1922-24r.

Stypendium Rockefellera – Studia we Francji /pielęgniarstwo społeczne/ - 1925r.

Stypendium Rockefellera – wyjazd do Belgii w celu zapoznania się z pracą pielęgniarki – higienistki szkolnej

Stypendystka UNRRA w Stanach Zjednoczonych 1946-47r.

Praca społeczna i zasługi:

Od 1929 – 39 r. redaktor miesięcznika „Pielęgniarka Polska”. Wiceprzewodnicząca, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Brała aktywny udział w pracach przygotowawczych i redakcyjnych Ustawy o Pielęgniarstwie. W czasie okupacji działała w konspiracji. Uczestniczyła w pracach Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Sekcji Pomocy Wysiedlonym jako Kierownik Działu Opieki Domowej, później jako przewodnicząca Sekcji Opieki nad Przesiedlonymi i Uchodźcami. Współpracowała z Patronatem Opieki nad więźniami w Krakowie. Oddana całym sercem prekursorka i organizatorka pielęgniarstwa domowego i parafialnego, zasłużona w pracy charytatywnej. Niezastąpiony wykładowca, nauczyciel i  wychowawca wielu pokoleń pielęgniarek, autorka podręczników, pisarka i poetka. Współorganizatorka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Zmarła w opinii świętości. Trzeciego listopada 1998 roku w Kurii Metropolitalnej w Krakowie został otwarty proces kanonizacyjny.

 

Hanna Chrzanowska o sobie  - Życiorys napisany przez H. Chrzanowską u schyłku życia w celach służbowych

 

Źródło:  Biuletyn wydany z okazji nadania Imienia Hanny Chrzanowskiej

Liceum Medycznemu Pielęgniarstwa w Giżycku

W zbiorach CAPP

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10

Urszula Petrykowska, Biuletyn Nr.2 1979r.

 

6/10 7/10 8/10 9/10 10/10
Urszula Petrykowska, Biuletyn Nr.2 1979r.

 

Hanna z ojcem
Z książki  Haliny Matogi,
W kręgu opiekuńczego czepka,
Kraków 1999 (za zgodą autorki)
Rodzice Hanny Chrzanowskiej
Z książki  Haliny Matogi,
W kręgu opiekuńczego czepka,
Kraków 1999 (za zgodą autorki)
Bohdan Chrzanowski,
Grodno 1927r.

 

1/71
2/71
3/71
4/71
5/71
Wspomnienie o Hannie Chrzanowskiej - Alina Rumun, str. 71

 

Zabiegi pielęgniarskie
pod red. T. Kulczyńskiej i Hanny Chrzanowskiej,
wyd. II, poprawione i rozszerzone, Kraków 1938
Hanna Chrzanowska

 

Hanna Chrzanowska
Na konferencji naukowej
luty 1972r
Wręczenie
Krzyża Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski 1972r
Dzieło
Hanny Chrzanowskiej,
opr. A. Rumun, 1981r.

 

1/78
2/78
3/78
4/78
5/78
Pamiętnik 1956-1960 wg rękopisu (78 stron)

 

Ks. J. Matysiak,
1960r.
1/11
2/11
3/11
11/11
Referat "Dni skupienia", kwiecień 1972r.

 

1/43
2/43
3/43
42/43
43/43
Zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie domowym (43 strony)

 

1/19
2/19
3/19
16/19
17/19
Florence Nightingale (19 stron)

 

1/16
2/16
3/16
15/16
16/16
Wspomnienie o Sachsenhausen Wandy Chrzanowskiej, 1940r. (16 stron)

Od początku września 1939 roku Hanna Chrzanowska pracowała w sekcji  charytatywnej zorganizowanej przez prof. Emila Godlewskiego, Różę Łubieńską i dr Wandę Bobkowską. Początkowo sekcja mieściła się w Krakowie przy ul. Brackiej.

Powyższe zdjęcia z albumu CAPP

1/24
2/24
3/24
23/24
24/24
25-lecie śmierci Hanny Chrzanowskiej (24 strony)

 


25 rocznica śmierci - Sympozjum Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

 

1/2
2/2
1/2 2/2

Relacja Anny Łubińskiej
dotycząca życiorysu
Hanny Chrzanowskiej
Służebnica boża Komunikat
o rozpoczęciu
kanonicznego dochodzenia

 

1/2
2/2Nie jesteś przedmiotem


 

1/9
2/9
3/9 8/9 9/9
Rachunek sumienia pielęgniarki

 

Biografia H. Chrzanowskiej
pióra jej uczennicy - H. Matogi

Radość dawania

 

W hołdzie Hannie Chrzanowskiej


Książki o Hannie Chrzanowskiej