Urszula Jarosz ( 1946 -      )

 

Posłanka

w Sejmie kontraktowym X kadencji 1989-1991

 

Jarosz Urszula, pielęgniarka. Posłanka - okręg wyborczy Ciechanów.

Urodzona 24 lipca 1946r w Gorczenicy. W roku 1970 ukończyła Pomaturalne  Studium Medyczne Pielęgniarstwa w Gdańsku, od tej pory pracowała w Służbie Zdrowia lecznictwa  otwartego i zamkniętego. Od 1980r pełniła funkcję kierownika żłobka w Płońsku.

W latach 1965-1968 działaczka Związku Młodzieży Socjalistycznej w Brodnicy, od 1980r działaczka Unii Chrześcijańsko Społecznej (UChS). W 1985r. została wiceprzewodniczącą Oddziału Wojewódzkiego UChS w Ciechanowie, a od roku 1987 sekretarzem Zarządu Krajowego UCHS. Była działaczką Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) w tym członkiem Rady Krajowej. Od 1984r. radna Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Ciechanowie, w 1988r. zostaje członkiem Prezydium WRN i przewodniczącą Komisji Oświaty Wychowania i Kultury.

Poseł X kadencji Sejmu, członek komisji polityki społecznej, uczestniczyła  bardzo czynnie  w pracach komisji zdrowia szczególnie w podkomisji ds. ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Opracowała Krystyna Ejsmont