Anna Maria Knysok (1951 -       )

 

Posłanka

w Sejmie kontraktowym X kadencji 1989-1991

oraz I kadencji Sejmu III RP 1991-1993

Urodzona 19 lipca 1951 r w Chorzowie. Po ukończeniu liceum medycznego w 1970r., rozpoczęła pracę zawodową jako pielęgniarka w Szpitalu Miejskim w Chorzowie. Pracując ukończyła  studia  wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w 1980 r. Od tego czasu do roku 1990 pracowała w w/w szpitalu jako psycholog i jednocześnie jako pielęgniarka. Od 1990 r. członkini NSZZ „Solidarność”. Działaczka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Towarzystwa Psychologicznego, PTTK i organizacji  charytatywnych. Członkini Klubu Inteligencji Katolickiej.

Do Sejmu X kadencji wybrana w 1989- 1991 z okręgu wyborczego Chorzów, bezpartyjna. Ponownie obowiązki posłanki pełniła w I kadencji Sejmu III RP w latach 1991- 1993. Członek Komisji Mniejszości Narodowych, oraz Komisji Zdrowia. Sekretarz Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu ustawy o samorządzie pielęgniarskim, prezentowała jeden z projektów tej ustawy, czynnie też uczestniczyła w pracach nad ustawą o ochronie zdrowia. W latach 90-tych pełniła funkcję szefa Narodowego Funduszu Zdrowia.

opracowała Krystyna Ejsmont