Wanda Zofia Sokołowska (1940-1991)

Posłanka na Sejm

X kadencji Sejmu kontraktowego 1989-1991

I kadencji Sejmu III RP 1991-1993

II kadencji Sejmu III RP 1993-1997

 

Sokołowska Wanda Zofia mgr filologii polskiej, okręg wyborczy Płock.

Urodzona 23 X 1940r w Płocku.

Ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim w 1972r. Pracę zawodową rozpoczęła 1957r. jako pielęgniarka instrumentariuszka w Szpitalu Miejskim w Płocku, gdzie pracowała do 1967r. w tym czasie uzupełniła wykształcenie średnie i rozpoczęła studia. W 1967r. podjęła pracę nauczyciela - polonistki w Liceum Pielęgniarskim w Płocku, a od roku 1981 została dyrektorem Zespołu Szkół Medycznych.

W 1971r. wstąpiła do PZPR, była członkiem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego w Płocku. Przez dwie kadencje przewodniczyła Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Miejskiej Rady Narodowej.

Poseł X kadencji Sejmu kontraktowego. Pracowała bardzo aktywnie w sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Jej głównym zainteresowaniem była troska o warunki  socjalno bytowe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnianie dobrej opieki dzieciom i ludziom starszym.

Aktywnie uczestniczyła w pracach nad Ustawą o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych.

Ponownie otrzymała mandat poselski w I i II kadencji Sejmu III RP.

Zginęła w 1991r. w wypadku samochodowym, w podróży służbowej członków Komisji Polityki Społecznej udających się na wizytację placówek Opieki Społecznej.

Pragnę zacytować wpis Wandy do mojej sejmowej książki dokonany na kilka dni przed wypadkiem.

„Na wieczną rzeczy pamięć  wspólnie spędzonych sejmowych dni z najserdeczniejszymi życzeniami wszelkiej pomyślności Drogiej Koleżance  Wanda Sokołowska 03.10.91.”

Opracowała Krystyna Ejsmont, Łódź dnia 20.07.2013