POTOCKA – ZIEMBIŃSKA STEFANIA 1893-1987

Odznaczenia:

  • Krzyż Walecznych
  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Warszawski Krzyż Powstańczy
  • Medal za Warszawę 1939-1945
  • Odznaka Honorowa Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej
  • Odznaka Honorowa PCK III, II i I stopnia
  • Medal im. Florence Nightingale - 1931

Ukończona szkoła:

  • Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa (1921-1923)
  • Kursy pielęgniarskie organizowane przez Bedford College
  • Dwuletnie stypendium w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Anglii w zakresie administracji szpitali i szkół (1926-1928).

Praca społeczna i zasługi:

Pracowała jako pielęgniarka od 1914 w szpitalu dziecięcym i Polskim Komitecie Pomocy Sanitarnej. Po ukończeniu kursu felczerskiego 1917-1918 podjęła pracę jako pielęgniarka w Rosyjskim Czerwonym Krzyżu w Sewastopolu. Podczas wojny polsko-bolszewickiej zatrudniona w szpitalach miejskich i w szpitalu wojskowym Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Instruktorka na kursach podstawowych dla pielęgniarek pomocniczych – wolontariuszek w Polskim Towarzystwie  Czerwonego Krzyża. Przełożona w Szpitalu Wojskowym w Warszawie. Od 1928 inspektorka pielęgniarek Zarządu Głównego PCK. Organizatorka pierwszego kursu dla pielęgniarek-kierowniczek.  Od 1929 dyrektorka sekcji Sióstr PCK na Okręg Wielkopolski w Poznaniu. W 1939 więziona na Majdanku. Do 1944 pracowała w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Członek Armii Krajowej. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. Szkoliła służby sanitarne i organizowała patrole sanitarne. Pracowała w szpitalu przy ul. Chełmskiej. Pielęgniarka szpitaliku dla ozdrowieńców warszawskich w Kościeliskach. Kierowniczka Sekcji Sióstr PCK Okręgu Krakowskiego. Organizatorka szkoły Pielęgniarskiej PCK oraz kursów młodszych pielęgniarek w Sekcji Sióstr PCK Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu. Uczestniczyła w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Opracowała regulamin pracy dla pielęgniarek,  zaprojektowała umundurowanie pielęgniarek.

Stefania Potocka-Ziembińska - Zobacz dokumenty archiwalne