WANDA IDZIKOWSKA 1865-1933

Ukończona szkoła:

Brak danych

Praca społeczna i zasługi:

Wanda Idzikowska od chwili wybuchu I wojny światowej pracowała z wielkim poświęceniem na stacjach opatrunkowych działających w ramach zadań Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Został on powołany 29 sierpnia 1914 w Warszawie ( zabór rosyjski ). Piątego sierpnia 1915 roku wojska niemieckie wkroczyły do Warszawy. Żołnierze dotychczasowego okupanta - cara Rosji, uciekając niszczyli miasto. Palili dworce i mosty. Spłonął dworzec Petersburski i Terespolski. Most Poniatowskiego, Kierbedzia i przy Cytadeli zostały wysadzone.

Wanda w niezwykle trudnych warunkach organizowała  i udzielała pomocy rannym. Jej ofiarność i zdolności organizacyjne zostały zauważone. Otrzymała w 1917 r. powołanie na stanowisko przełożonej Szpitala Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Na tym stanowisku pozostała do roku 1922. Pracowała z prawdziwym oddaniem w ekstremalnych warunkach mając bardzo nieliczną kadrę medyczną. Mimo wielkiego obciążenia obowiązkami rozpoczęła szkolenia. Organizowała i kierowała kursami pielęgniarskimi dla wolontariuszy (1918-1920). Efektem jej pracy, zdolności pedagogicznych było przeszkolenie około 1500 osób, które zasiliły kadry sanitarne w Armii Polskiej. Jej postawa, umiłowanie zawodu budziły respekt. W 1922 roku została powołana przez kierownictwo Polskiego Czerwonego Krzyża na stanowisko dyrektorki „Ogniska Pielęgniarek” - Jej zadaniem było organizowanie i prowadzenie kursów uzupełniające dla pielęgniarek Czerwonego Krzyża. Bardzo starannie dobierała kadrę pedagogiczną, doświadczenia wykorzystywała do systematycznego aktualizowania programu nauczania. W wyniku tych działań czas nauczania wkrótce zmienił się z trzech do dziewięciu miesięcy.
W szpitalach wojskowych podjęło pracę 168 starannie przygotowanych pielęgniarek.
Wanda Idzikowska za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa polskiego i ruchu czerwonokrzyskiego została odznaczona 12 maja 1931 Medalem im. Florence Nightingale. Wręczenia medalu dokonano podczas Walnego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.
Zmarła po ciężkiej chorobie 5 maja 1933 w Warszawie. Spoczęła w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w dniu 8 maja. ( za. Kurier Warszawski 1933 nr.124 s.9 )

Odznaczenia:

  • Medal im. Florence Nightingale - 1931