JADWIGA SUFFCZYŃSKA  1890-1954

Odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Złota Odznaka PCK
  • Order Gwiazdy Śląskiej
  • Medal Florence Nightingale - 1933

Ukończona szkoła:

Kurs sanitarny PCK  w Warszawie  - 1919

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa – 1924

Stypendium Ligi Czerwonego Krzyża w Londynie - 1928

Praca społeczna i zasługi:

Po ukończeniu kursu sanitarnego pracowała jako siostra w szpitalu Ujazdowskim i Szpitalu PCK. Następnie wyjechała do punktu repatriacyjnego w Żabince, po czym przeniosła się do Szpitala Zakażnego w Drohiczynie Podlaskim . Po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej pracowała jako siostra operacyjna, a potem jako przełożona sióstr Szpitala PCK  w Warszawie  przy ul. Smolnej 6.  Po rocznym pobycie w Londynie została kierownikiem Referatu Pielęgniarstwa przy Zarządzie Głównym PCK . W 1939 pozostała w Warszawie, kierowała sekcją sióstr podczas oblężenia, organizowała dostawy leków, opatrunków do szpitali, zapewniała szpitalom personel pielęgniarski . W 1940 zrezygnowała z wyjazdu do Turcji (organizowanie szkół pielęgniarskich), odtworzyła konspiracyjną ewidencję sióstr PCK, pomagała pielęgniarkom wysiedlonym, ewakuowanym, organizując pomoc dla uczennic szkół pielęgniarskich, opracowała plany i regulaminy dla przyszłych placówek sanitarnych, brała czynny udział w tajnym szkoleniu drużyn sanitarnych. W czasie powstania warszawskiego pełniła funkcję kierownika punktu sanitarnego przy ul.Jasnej 10, pod pseudonimem ,, Julia,,. Po kapitulacji wyjechała do Piotrkowa Trybunalskiego. Do Warszawy wróciła w 1945 - odtworzyła sekcję pielęgniarską PCK.  Po likwidacji Referatu Pielęgniarskiego w 1948 przeszła do pracy przy ZG Pracowników Słuzby Zdrowia w Warszawie w redakcji ,, Pielęgniarki Polskiej,,. W latach międzywojennych była jedną z organizatorek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, brała czynny udział w Kongresach i Zjazdach w Wiedniu, Paryżu, , Genewie, Brukseli i Nowym Jorku.