WŁADYSŁAWA DYCZAKOWSKA 1904

Ukończona szkoła:

Szkoła średnia z maturą, 9-cio miesięczny kurs sanitarny przy Domu Macierzystym Sióstr Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w Warszawie( 1924/1925). Egzamin państwowy pielęgniarski 1937r.w Warszawie.

Praca społeczna i zasługi:

Siostra-pielęgniarka w szpitalach wojskowych w Warszawie w latach 1921-1927. Praca w Miejskim Ośrodku Zdrowia, jednocześnie rezerwa do dyspozycji PCK ( 1927-1939).  Kierownik Ruchomego Punktu Sanitarno-Odżywczego PCK od września 1939. Podczas okupacji hitlerowskiej pielęgniarka warszawskich szpitali. Wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego zabrana przez Niemców jako zakładniczka z Zarządu Okręgowego PCK do Muzeum Narodowego w Warszawie. Organizatorka pomocy sanitarnej dla około 1000 zakładników. Po wydostaniu się z Muzeum nadal ofiarnie pracowała. Po wojnie pielęgniarka w warszawskich szpitalach. Brała udział w pracach PCK opiekując się polskimi dziećmi wywożonymi i przywożonymi z bułgarskich uzdrowisk.

Odznaczenia:

  • Medal im. Florence Nightingale - 1947