BRONISŁAWA KARPOWICZ 1892

Ukończona szkoła:

3-miesięczny kurs Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża ( 1919r.), kursy sanitarno-pielęgniarskie w Genewie. Państwowy egzamin pielęgniarski w Warszawie 1937r.

Praca społeczna i zasługi:

Podczas I wojny światowej praca w wojskowych punktach sanitarnych. Udział w służbach sanitarnych w czasie Powstania Śląskiego 1921r. Pielęgniarka Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w pociągach sanitarnych, stacjach zbornych, Wojskowym Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie ( 1919-1925). Praca w Zrzeszeniu Sióstr Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża ( 1925-1927) oraz w PCK ( 1927-1939). Twórca i kierownik Punktu Sanitarno-Odżywczego dla ludności cywilnej na Dworcu Gdańskim w Warszawie (1939). W Czasie Powstania Warszawskiego pracowała w II obwodzie „Żywiciel” warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – sanitariat- Punkt Opatrunkowy nr 101. Brała udział przy organizowaniu ambulatorium PCK przy ul. Gen. Zajączka 7 w 1945r.

Odznaczenia:

  • Medal im. Florence Nightingale 1947r.