Anna Rydlówna 1884 - 1969


Odznaczenia:

  • 1938 Złoty Krzyż Zasługi
  • Medal im. Florence Nightingale 1949r.
  • 1956 Order Sztandaru Pracy pierwszej klasy

Ukończona szkoła:

Wyższe Kursy dla Kobiet im. Adriana Branickiego - 1902r.

Szkoła Gospodarstwa Domowego w Kuznicach - 1904r.

Szkoła Pielęgniarek Zawodowych Stowarzyszenia PP Ekonomek św. Wincentego a Paulo w Krakowie  (pierwszy kurs ) 1913r.

Praca społeczna i zasługi:

Od 1913r. pracowała w Szkole Pielęgniarek w Krakowie jako instruktorka  klasowa i szpitalna  oraz kierowniczka internatu. W czasie I wojny światowej prowadziła szkolenie ochotniczego personelu pielęgniarskiego w szpitalach wojskowych i epidemicznych. Była jedną z współorganizatorek szpitali epidemicznych . Z chwilą powstania w 1925r. Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia ( Higienistek ) w Krakowie pełniła rolę nauczycielki, wicedyrektorki , a póżniej dyrektorki. Równocześnie wyjeżdża w ramach stypendium Fundacji Rockefellera w celu poznania zagranicznych ośrodków kształcenia pielęgniarek do Budapesztu, Wiednia, Lyonu, Brukseli., Oslo i Helsinek. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność szkoły . Anna Rydlówna weszła w szeregi Armii Krajowej - zajmowała się zdobywaniem środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, organizowała szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, przygotowywała personel pielęgniarski. Po zakończeniu wojny przystąpiła do wznowienia działalności Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia ( Higienistek ) , w marcu 1945r. zostały wznowione zajęcia.Od 1950r. pracowała w Centralnej Wojewódzkiej Przychodni Wenerologiczno - Dermatologicznej jako rejestratorka, w pracowni bakteriologicznej  i przełożona pielęgniarek.Na emeryturę przeszła w 1961r.  Oddana swej pracy , zakochana w swym zawodzie  , poświęciła swój czas na zbieranie dokumentów dotyczących historii pielęgniarstwa. Dążyła do urzeczywistnienia najwyższych ideałów pielęgniarskich , które wpajała swoim uczennicom.

 

Anna Rydlówna - Dokumenty archiwalne