WANDA LORENCZUK 1900-1983

Odznaczenia:

  • Honorowy Członek PCK 1974r.
  • Odznaka Honorowa PCK IV, III, II, I stopnia
  • Medal im. Florence Nightingale  1961r.

Ukończona szkoła:

Szkoła pielęgniarska w Toruniu. Państwowy egzamin z pielęgniarstwa w 1937r.

Praca społeczna i zasługi:

Pielęgniarka w Szpitalu Wojskowym w Toruniu (1926), a następnie społeczna pielęgniarka PCK (1926-1930). 1930-1939 pracownik Ubezpieczalni Społecznej  i jednocześnie pielęgniarka u Lekarza Naczelnego miasta Torunia, następnie w przychodni przeciwgruźliczej. Podczas pracy na froncie w szpitalu polowym pod Żychlinem w 1939r. dostała się do niemieckiego obozu, skąd została zwolniona w 1940r. W 1943r. ponownie aresztowana i więziona w Toruniu. Po ucieczce podczas transportu w 1944r. ukrywała się do końca wojny. W 1945r. podjęła pracę w PCK w Gdańsku pomagając ludności poszkodowanej w czasie wojny i organizując placówki PCK na wyzwolonym Pomorzu. Brała udział w ekshumacji pomordowanych przez Niemców członków Polonii Gdańskiej na terenie obozu w Stutthofie. Od 1958r. do emerytury zajmowała stanowisko Inspektora Szkolenia Pielęgniarek i organizowała szkolenia Młodych Pielęgniarek PCK.