MARIA STENCEL 1900- 1985

Ukończona szkoła:

6 miesięczny kurs opieki nad dzieckiem , prowadzony przez Polsko - Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom.

Wyższa Szkoła Pielęgniarek w Poznaniu.

Roczne studia prowadzone  przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek przy Bedford College w Londynie .

Praca społeczna i zasługi:

Jako pielęgniarka rozpoczęła pracę zawodową w 1923 r. w klinice dziecięcej prof. Michałowicza w Warszawie. W latach 1027 -1929 pracowała jako instruktorka szpitalna w Szkole Pielęgniarstwa PCK w Poznaniu. Po powrocie z stypendium w 1930 r. objęła stanowisko przełożonej pielęgniarek w szpitalu Okręgowym w Poznaniu. W 1939 r. Kierownik Zespołu Sanitarnego w pociągu sanitarnym Armii Poznań, Kierownik Kursu Piastunek w Domu Sierot. Po ukończeniu działań wojennych pracowała w Poznańskim Okręgu PCK . 1945 r - organizuje szkołę Pielęgniarek PCK w Poznaniu.  1946 r. organizuje Szkołę pielęgniarek w Łodzi, której jest Dyrektorką do 1965 r.  1965-1966 prowadzi roczną szkołę dla pielęgniarek , które uzupełniały wiedzę w celu uzyskania uprawnień pielęgniarskich.

Członek Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej, Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli i Wychowawców Szkół Medycznych , członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • Odznaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Złota Odznaka PCK
  • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
  • Medal im. Florence Nightingale 1961 r.