LUBA BLUM - BIELICKA 1905 - 1973


Odznaczenia:

  • Odznaka ,,Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia,,

  • Medal 10 lecia Polski Ludowej

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  • Złota Odznaka m.st. Warszawy

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Medal im. Florence Nightingale 1965r.

Ukończona szkoła:

I kurs Szkoły Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie

Pełny kurs dwuletni

Dyplom Pielęgniarski w 1925r.

Stypendium Fundacji Rockefellera od 1928r.

Praca społeczna i zasługi:

Pierwszą pracę rozpoczęła jako siostra oddziałowa i jedyna pielęgniarka dyplomowana na oddziale okulistycznym w szpitalu żydowskim przy ul. Dworskiej w Warszawie. W 1927 r. została zaangażowana jako instruktorka do szkoły pielęgniarstwa. Po powrocie ze stypendium pracowała w szkole jako instruktorka pielęgniarstwa społecznego, walki z gruźlicą, opieki nad matką i dzieckiem, pielęgniarstwa przyszpitalnego, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne. Pionierka pielęgniarstwa społecznego w Polsce. Od 1938 r. wicedyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych, od 1939r. pełni funkcję dyrektorki. W czasie działań wojennych wraz z nieliczną grupą uczennic pielęgnowała chorych. Od listopada 1939 r. rozpoczęła naukę w szkole. Nauka odbywała się półlegalnie. Luba Blum - Bielicka zdołała znaleźć pomieszczenie dla szkoły na terenie dzielnicy żydowskiej. w 1942 r. rozpoczęły się normalne zajęcia w szkole i praktyki w szpitalu Bersonów i Baumanów. Od zagłady przy likwidacji getta personel i uczennice szkoły uratowały mundury pielęgniarskie. Uzyskano pozwolenie na otwarcie Domu Sióstr. W 1943 r. SS-mani przeprowadzili akcję eksterminacji na terenie szpitala, zabijając chorych i personel. Kilka ocalałych pielęgniarek wyprowadziło grupkę dzieci żydowskich na stronę aryjską. Luba Blum - Bielicka ukrywała się w górach Świętokrzyskich do 1944 r. Po wyzwoleniu została dyrektorem Domu Dziecka w Otwocku, następnie od 1949 r. prowadziła szkołę Pielęgniarstwa przy ul. Kasprzaka gdzie pełniła funkcję dyrektorki. Dążyła do unowocześniania i podnoszenia poziomu nauczania i wychowania. Kładła wielki nacisk na szkolenie praktyczne. Była członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, członkiem Komisji Pielęgniarstwa Społecznego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Komisji Historycznej, członkiem Komitetu Redakcyjnego miesięcznika "Pielęgniarka Polska".

 

Zobacz: Luba Blum-Bielicka - Dokumenty archiwalne