KLEMENTYNA KRZYWICKA KOWALIK   1908 - 1994

Odznaczenia:

 • Medale I, II, III i IV stopnia PCK
 • Srebrna i Złota Odznaka Związku Zawodowego
 • Srebrna i Złota Odznaka „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”
 • Medal XX-lecia Polski Ludowej
 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi PRL
 • Odznaka „Za Wzorowa Pracę w Służbie Zdrowia”
 • „Zasłużony Opiekun Społeczny”
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Odznaka 1000-lecia Polski Ludowej
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
 • Medal 40-lecia Państwa PRL
 • Medal Florence Nightingale 1973r.

Ukończona szkoła:

Szkoła Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie w 1934r.

Stypendium z ramienia Min. Zdr. (Szwajcaria, RFN, Austria) w 1964r.

Praca społeczna i zasługi:

w 1937r. podjęła pracę w Okręgowym Szpitalu Wojskowym w Krakowie., następnie w Wojskowym Szpitalu w Katowicach. W chwili wybuchu wojny ewakuowana do miejscowości Werba w ZSRR -  niosła pomoc rannym żołnierzom i ludności cywilnej. W 1944r. wróciła do Sosnowca,  organizowała punkty sanitarne na dworcach kolejowych i wagony sanitarne.W 1945r. podjęła pracę w Wojewódzkim Oddziale PCK na stanowisku starszego inspektora ds. szkolenia pielęgniarek. Zorganizowała pierwszą Szkołę Pielęgniarską w Zabrzu. Czynnie pracowała nad reaktywowaniem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych , które przyjęło nazwę Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Udzielała się w pracach związków zawodowych i organizacjach kobiecych. Była organizatorem Olimpiad Pielęgniarskich.