IRENA FLORENTYNA WEIMANN 1904-1987

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  • Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.”

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorowa PCK III, II stopnia

  • Odznaka 50-lecia PCK

  • Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

  • Odznaka „Zasłużony dla Województwa Bydgoskiego”

  • Medal im. Florence Nightingale 1975r.

Ukończona szkoła:

Szkoła Pielęgniarstwa PCK w Poznaniu (1926-1929), Bedford College for Women w Londynie.

Praca społeczna i zasługi:

Pielęgniarka oddziałowa i instruktorka w Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie, instruktorka szkolenia uczennic w VIII Wojskowym Szpitalu Okręgowym w Poznaniu. Stypendystka Ligii Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zastępczyni przełożonej, oddziałowa i instruktorka w IX Szpitalu Okręgowy w Brześciu nad Bugiem. Przełożona pielęgniarek  w V Okręgowym Szpitalu w Krakowie. We wrześniu 1939r ewakuuje wszystkich rannych ze Szpitala Wojskowego w Krakowie. Jako przełożona Szpitala Wojskowego nr 401 w stopniu majora przeszła szlak bojowy Bochnia –Tarnów –Rzeszów -Równe-Rawa Ruska-Lwów. Jako komendantka szpitala ewakuacyjnego przekracza granicę rumuńską. Umożliwia ucieczkę 22 polskim żołnierzom do Francji i 12 pielęgniarkom do Bukaresztu. Przełożona i instruktorka szpitala w Aleksandrii. Współtworzy szpital, osiedla i kursy sióstr pogotowia sanitarnego w Ugandzie. Po wojnie wicedyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa PCK w Łodzi, Inspektor ds. pielęgniarstwa w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.