KRYSTYNA STANKOWSKA 1914-1991

Odznaczenia:

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia

  • Odznaka Honorowa miasta Poznania

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Medal im. Florence Nightingale 1975r.

Ukończona szkoła:

Szkoła Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu (1938r.). Studium Nauczycielskie Średnich Szkół Medycznych w Warszawie.

Praca społeczna i zasługi:

Pracę rozpoczęła na stanowisku pielęgniarki wiejskiej organizując Ośrodki Wiejskie w Sielawicach i Jeziornicy. Na początku wojny przydzielona do Szpitala Polowego nr 91. Internowana przez władze sowieckie. Skierowana przez Zarząd Główny PCK do Żaklikowa w celu zorganizowania wiejskiego Ośrodka Zdrowia. Udzielała pomocy medycznej rodzinom żydowskim w Gettcie (1940). Po powrocie do Warszawy (1942) pracowała w Ubezpieczalni Społecznej oraz miejskim Ośrodku Zdrowia przy ul. Wiejskiej i Puławskiej. Unikając przymusowego wysiedlenia wyjechała do Chorzelowa k/Mielca, gdzie zwalczała tyfus plamisty i czerwonkę. Udzielała pomocy poszkodowanym i rannym, często bez lekarza, mając za pomoc, wyszkolone przez siebie na tajnych kursach PCK, sanitariuszki. Po wojnie pracowała jako instruktorka powiatowa. Zajmowała stanowisko st. Instruktora w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia. Pełniła funkcję przełożonej pielęgniarek w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu (1968-1975).