WANDA WOŹNIAK 1919 - 2009

Odznaczenia:

 • Krzyż Walecznych

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Warszawski Krzyż Powstańczy

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • Odznaka Grunwaldzka

 • Medal za Warszawę 1939-1945

 • Medal „ Za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.”

 • Krzyż Armii Krajowej

 • Odznaka Honorowa PCK I stopnia

 • Medal im. Janusza Korczaka

 • Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej”

 • Medal im. Florence Nightingale 1977r.

Ukończone szkoły:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa 1940 r

Państwowa Szkoła Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie  1951 r.

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego 1970 r.

Praca społeczna i zasługi:

We wrześniu 1939r. ochotniczka w Szpitalu Ujazdowskimi pociągu sanitarnym. Organizowała konspiracyjny zakład dla dzieci – ofiar wojny, prowadzony przez tajne harcerstwo, do którego należała. Szkoliła sanitariuszki, pomagała uciekającym przed gestapo. Brała udział w akcji ratowania dzieci z Zamojszczyzny. Pielęgniarka w ambulatorium chirurgicznym przy Szpitalu św. Ducha w Warszawie, oddziałowa i instruktorka szkolna w Warszawskiej Miejskiej Szkole Położnych przy ul. Karowej 2. Brała udział w przygotowywaniu Powstania Warszawskiego, walkach, organizowaniu szpitali w domach prywatnych i ewakuacjach. Po kapitulacji przebywała w obozie w Pruszkowie, Lamsdorf, Burgwiede, Braslau, Frankestein (stąd uciekła). Po wojnie objęła kierownictwo w Domu Dziecka w Zakopanem. W 1946r. podjęła pracę w Departamencie Medycyny Społecznej MZ. Instruktorka w Państwowych Szkołach Pielęgniarstwa, z-ca dyrektora w Liceum Medycznym w Gdyni. Była członkiem PZPR, ZBOWiD, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.