MARIA ZAKRZEWSKA 1910

Ukończona szkoła:

6 miesięczny kurs sióstr pogotowia sanitarnego PCK w Lublinie. Egzamin państwowy w Warszawie 1938r.

Praca społeczna i zasługi:

Prace rozpoczęła w I Wojskowym Szpitalu Okręgowym w Warszawie. We wrześniu 1939r. skierowana do Szpitala Wojskowego w Modlinie. Po kapitulacji udziela się w oddziale partyzanckim. Od 1940r. pełni funkcję instruktorki konspiracyjnego szkolenia sanitarnego w Warszawie. W 1942r. aresztowana i więziona na Pawiaku, później wywieziona do obozu w Auschwitz, gdzie pracowała w szpitalnym baraku (do stycznia 1945r.). Poddawana eksperymentom pseudomedycznym. Po wyzwoleniu Oddziałowa w I wojskowym Szpitalu Okręgowym. Od 1949r. pracowała w lecznictwie otwartym w Śródmieściu w Warszawie.

Odznaczenia:

  • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

  • Odznaka Grunwaldzka

  • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945r

  • Medal im. Florence Nightingale 1977r.