WANDA LUBOIŃSKA 1916 - 2008

 

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  • Odznaka ,, Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia,,

  • Medal "X - lecia PRL"

  • Odznakę ,,Honorową za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego,,

  • Zasłużony Nauczyciel

  • Medal im. Florence Nightingale 1983r. 

Ukończona szkoła:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa (1935-1937)

Kurs dla kierowników szkolenia praktycznego

Kurs dla Dyrektorów szkół

Po zdaniu egzaminu  uzyskała tytuł nauczyciela zawodu

Praca społeczna i zasługi:

Pracę zawodową rozpoczęła jako instruktorka w szkole pielęgniarskiej. Z chwilą wybuchu wojny  organizowała szpital dla rannych żołnierzy w gmachu Gimnazjum Emilii Plater Przy ul. Pięknej w Warszawie.  Po kapitulacji pracowała w szkole i szpitalu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Szkoliła pielęgniarki, ale również odbywały się tam zajęcia dla studentów  i praktyka. Prowadziła szkolenia sanitarne, organizował pomoc rannym partyzantom. W jej mieszkaniu mieścił się punkt kontaktowy żołnierzy Armii Krajowej. Po wojnie została kierownikiem szkolenia praktycznego w Poznańskiej Szkole Pielęgniarstwa. Zorganizowała Szkołę Położnych w Poznaniu i została jej Dyrektorką. W późniejszym czasie zorganizowała Kolejową Szkołę Pielęgniarstwa w Poznaniu 1957r. Od 1949 r pracowała czynnie w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia , członek Plenum , wiceprzewodnicząca. Członek Komisji weryfikacyjnej w Wojewódzkim wydziale Zdrowia. Prowadziła kursy dla pielęgniarek - do  Egzaminu  Państwowego. Była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.