WANDA ŻURAWSKA 1903-1996

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Warszawski Krzyż Powstańczy
  • Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
  • Medal im. Florence Nightingale 1985r.

Ukończona szkoła:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa 1923r.

Stypendium w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie.

Praca społeczna i zasługi:

Pracę zawodową rozpoczęła od stanowiska instruktorki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W 1932r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, gdzie organizowała szkolenia sióstr w zawodzie pielęgniarskim. Jako przełożona pielęgniarek w Szpitalu Przemienienia Pańskiego na Pradze w Warszawie zorganizowała Szkołę Pielęgniarstwa dla sióstr zakonnych i pielęgniarek świeckich. Przed wybuchem wojny w 1939r. otwiera szkołę pielęgniarską przy szpitalu Przemienienia Pańskiego, która działała  przez całą okupację.  Jako przełożona szpitala organizuje opiekę nad rannymi (między innymi żołnierzami Armii Krajowej) wtajemniczona w prowadzone przez podziemie akcje. Często przesłuchiwana przez Gestapo. Organizowała zaopatrzenie dla więzionych przez Niemców w Kościele św. Floriana zakładników podczas Powstania Warszawskiego. W styczniu 1945r. organizowała szpital polowy w Wawrze. Po wojnie kierowała istniejącą przy szpitalu szkołą pielęgniarską, która w 1950r. została upaństwowiona. Zawsze czynna, wyrozumiała i troskliwa, jednocześnie konsekwentna, przypominająca pielęgniarkom o ich powinnościach, obowiązkach i etyce zawodowej.

 

s. Wanda Żurawska - Zobacz dokumenty archiwalne

zobacz  Szkoły Pielęgniarstwa prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo