JANINA POHORECKA 1901-1986

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.”
  • Odznaka „Za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego”
  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”
  • Medal im. Florence Nightingale 1985r.

Ukończona szkoła:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa 1939r.

Praca społeczna i zasługi:

Po ukończeniu szkoły pracowała jako pielęgniarka odcinkowa a następnie oddziałowa w Szpitalu św. Łazarza w Warszawie. Po wybuchu wojny organizowała szpital dla żołnierzy w szkole w pobliżu szpitala (800 łóżek). W 1940r. została przełożoną w IV Obwodzie Ubezpieczalni Społecznej na Pradze. Zaangażowała się w pracę konspiracyjną, działała w Armii Krajowej. Wobec wybuchu Powstania Warszawskiego organizuje szpital w Piasecznie.   1945 r. podejmuje pracę w szpitalu Miejskim na ul. Grochowskiej 272 jako pielęgniarka przełożona.  W 1946r. rozpoczęła organizację Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa w Bydgoszczy. Następnie objęła  stanowisko zastępczyni przełożonej w Klinice Akademii Medycznej w Gdańsku, pełniąc równocześnie funkcję wychowawczyni internatu, kierownika szkolenia teoretycznego. Równocześnie wykładała zagadnienia zawodowe na Kursach Państwowych,  w szkołach PCK. W późniejszych latach pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego. Była pielęgniarką naczelną w Bydgoszczy oraz wizytatorem średnich szkół medycznych w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia.Była członkiem Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, Towarzystwa Przyjażni Polsko - Radzieckiej , Ligi Kobiet, Polskiego Czerwonego Krzyża.