HELENA RABOWSKA – WITKIEWICZ 1918-1994

Odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

 • Srebrny Krzyż Zasługi

 • Warszawski Krzyż Powstańczy

 • Srebrna Syrenka za Zasługi dla Warszawy

 • Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.”

 • Krzyż Powstańczy

 • Odznaka ,, Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia,,

 • Odznaka Honorowa PCK IV stopnia

 • Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 • Złota Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia

 • Medal im. Florence Nightingale 1987r.

Ukończona szkoła:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa 1939r.

Praca społeczna i zasługi:

Po wybuchu wojny rozpoczęła pracę w Wojskowym Szpitalu Ujazdowskim. Mimo odniesionych ran nie opuściła posterunku i opiekowała się rannymi. Zorganizowała referat zdrowia na Ochocie. Wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie prowadziła kursy sanitarne, organizowała pomoc medyczną, zapomogi,odzież i żywność. Wyszukiwała miejsca zakwaterowania dla „cichociemnych”. Prowadziła szkolenia w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa.
W czasie Powstania Warszawskiego ratuje zestawy operacyjne i opatrunki, aby udzielać pomocy rannym (oddaje własną krew). Po kapitulacji Mokotowa trafiła do obozu Dulag 121 w Pruszkowie, gdzie zajmowała się chorymi. Po wyzwoleniu wyjechała na Żuławy, aby organizować Ośrodek Zdrowia. Zaangażowana w pracę w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim.Obdarzona szczodrze wieloma zaletami ducha i umysłu, dzieliła się chętnie swoim doświadczeniem i mądrością. Stała u kolebki samorządu pielęgniarskiego.

 

 

Helena Rabowska-Witkiewiczowa.
portret Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy.
kopia w zbiorach CAPP

 

 

Helena Rabowska-Witkiewicz - zobacz dokumenty archiwalne