MAGDALENA PUSŁOWSKA – OWCZAREK 1900-1990

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Złoty Krzyż Zasługi

  • Warszawski Krzyż Powstańczy

  • Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

  • Odznaka Honorowa PCK I stopnia

  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”

  • Medal im. Florence Nightingale 1987r.

Ukończona szkoła:

Egzamin państwowy w Warszawie 1937 r.

Praca społeczna i zasługi:

Pracę zawodową rozpoczęła w 1919 r. w schronisku dla niemowląt, następnie pracowała w Szpitalu Przemienienia Pańskiego i Szpitalu Wojskowym Epidemicznym Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Po przeniesieniu do Warszawy kontynuowała pracę pielęgniarki w warszawskich szpitalach. Po otrzymaniu powołania  w 1939r udała się pod Mławę, gdzie udzielała pomocy i opatrywała rannych w frontowych punktach sanitarnych. Organizowała transporty i ewakuacje rannych żołnierzy. Po kapitulacji stolicy pracowała jako pielęgniarka PCK w Warszawie oraz w obozie dla jeńców wojennych w Beniaminowie k/ Zgierza. Była kierowniczką kwarantanny PCK .  Narażając własne życie wywiozła z obozu kilkuset jeńców wojennych (na wozie pod słomą ukrywała tych zdrowych). Brała  czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyjechała na Śląsk. Pracowała w Ośrodku Szkolenia Pielęgniarek, Centralnej Przychodni Przeciwgruźliczej, Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej.